PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Posudkové lékařství - B01962 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Assesement Medicine
Zajišťuje: Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00560)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: 60
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00384, B00385, B00632
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: DSVOBOD (29.02.2012)

Doporučeno pro LEK 5., 6. ročník

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK