PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Praktická kardiologie - B01968 (volitelný předmět - Všeobecné lékařství)
Anglický název: Cardiological group
Zajišťuje: III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/15 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: 8
Minimální obsazenost: 2
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: robert.holaj@vfn.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Robert Holaj, MBA, CSc.
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00632
Anotace
Poslední úprava: Ing. Marie Mentlíková (23.05.2019)
Informace o předmětu: Praktická kardiologie: Vyučující doc. MUDr. Robert Holaj, CSc., MBA Výuka bude probíhat jednou týdně v pondělí od 13:00 v seminární místnosti 3. interní kliniky VFN (budova A10, U Nemocnice 2, 1. patro, u echokardiografické laboratoře). První hodina se koná v pondělí 18. února 2019 ve 13.00 hod. Doporučeno pro studenty 4. a 5. ročníku 1. LF UK v Praze Maximální počet studentů: 6 Výuka bude probíhat pouze v letním semestru a v českém jazyce Anotace: Výuka kardiologie bude zaměřena prakticky, tj. bude zahrnovat návštěvu oddělení, kam se ale student 4. a 5. ročníku běžně během stáží nedostane např. na koronární jednotku, do echografické a cévně ultrazvukové laboratoře, do laboratoře funkční diagnostiky apod. Doplněno bude diskuzí nad EKG křivkami s reálnými příběhy nemocných a pro zájemce praktickým nácvikem vyšetřování ultrazvukovým přístrojem. Povinná literatura: Jakákoliv kapitola věnovaná EKG v učebnicích interny či kardiologie, např. Interna (Richard Češka a jiné), Kardiologie (Miloš Táborský, Jan Vojáček, Michael Aschermann a jiné) nebo EKG v akutní kardiologii (Jan Bělohlávek). Základní požadavky pro splnění kontrol studia: Požadavky na zápočet: Rozpoznání základních patologií na běžném 12 svodovém EKG Požadavky na prezenci: 80% účast, tj. povoleny 3 absence
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: doc. MUDr. Robert Holaj, MBA, CSc. (19.02.2019)

Výuka bude probíhat jednou týdně v pondělí od 13:00 v seminární místnosti 3. interní kliniky VFN ( budova A10, U Nemocnice 2, 1. patro, u echokardiografické laboratoře). První hodina se koná v pondělí 18. února 2019 ve 13.00 hod.

Doporučeno pro LEK 4., 5. ročník. Vyučující: doc. MUDr. Robert Holaj, CSc., MBA

Literatura
Poslední úprava: Ing. Marie Mentlíková (23.05.2019)

Povinná literatura: Jakákoliv kapitola věnovaná EKG v učebnicích interny či kardiologie, např.  Interna (Richard Češka a jiné), Kardiologie (Miloš Táborský, Jan Vojáček, Michael Aschermann a jiné) nebo EKG v akutní kardiologii (Jan Bělohlávek).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK