PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pediatrická propedeutika - B00610 (volitelný předmět)
Anglický název: Propaedeutics in Paediatrics
Zajišťuje: Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF a VFN v Praze (11-00650)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/25 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: 1
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: doc.MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D., doc.MUDr. Martin Magner, Ph.D.lékař. plášť, fonendoskop, dobrá nálada, rozpis do skupin v "Požadavky k zápisu"10.-14.6. a 17.-21.6.2019 - KDDL, 8.00 velká seminár. místnost, budova E3a, 3. p
Další informace: http://kddl.lf1.cuni.cz
Staré označení: 610
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.
MUDr. Peter Szitanyi, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00384, B00632, B00634
Anotace -
Poslední úprava: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. (09.12.2008)
Základní údaje o růstu a vývoji dítěte, fyzikální vyšetření dítěte, psychomotorický vývoj, prevence v pediatrii. Výuka formou stáží u lůžek děti na oddělení kojenců a batolat a odddělení větších dětí.
Literatura
Poslední úprava: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. (08.12.2008)

Hrodek O., Vavřinec J. et al.: Pediatrie, Galén, 2002 (úvodní část)

Behrman E., Kliegman, R.M.: Nelson Essentials of Pediatrics, 2007 (úvodní část)

Lébl J. Provazník K., Hejcmanová L.: Preklinická pediatrie,Galén Karolinum, 2007

Šašinka et al.: Pediatria 1,2, 1998 (úvodní část)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK