PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
(Nejen) Nefrologie v kazuistikách - B02411 (volitelný předmět)
Anglický název: Nefrology - case studies
Zajišťuje: Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN (11-00511)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/30, Z [HS]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.pro studenty 4-6. ročníku, pomůcky nejsou nutnéko v úterý 14.15-15.45 konzultační místnost nefrologie - A10, 2. patro vestavba
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Věra Čertíková-Chábová, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Prerekvizity : B00384, B00385, B00632, B00634
Anotace
Poslední úprava: CHA06035 (29.11.2012)
Předmět je koncipován jako teoretický (bez přímého kontaktu s pacientem). Na kazuistikách bude demonstrováno využití preklinických předmětů (zejména fyziologie, patofyziologie a farmakologie) a jejich propojení s klinickými znalostmi při řešení konkrétních diagnostických a diferenciálně diagnostických problémů. Případy budou vybírány cíleně na pomezí nefrologie a dalších interních oborů, případně i jiných medicínských specializací.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: CHA06035 (29.11.2012)

Zápočet se uděluje na základě prezence (alespoň 80%) a aktivní účasti na seminářích.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK