PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kardiovaskulární medicína - B03007 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Cardiovascular Medicine
Zajišťuje: II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN (11-00520)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/100, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 100 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D.
Další informace: http://int2.lf1.cuni.cz
Staré označení: 302
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
Patří mezi: Povinné LEK 5.r._23/24
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00386, B00632, B03161, B03162
Záměnnost : B00302
Je korekvizitou pro: B01399
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout II.interna plán.pdf Orientační plán II. interní kliniky doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
stáhnout otázky-zkouška z interny ČJ.pdf Otázky ke zkoušce z interny doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Jana Kolářová (02.03.2021)
Předmět seznamuje se základy celé kardiovaskulární medicíny v rozsahu potřebném pro SRZk (kardiologie, angiologie, kardiochirurgie, cévní chirurgie).
Sylabus
Poslední úprava: Jana Kolářová (28.07.2023)

Arteriální hypertenze

Srdeční selhání

Bradyarytmie, kardiostimulace, resynchronizační léčba

Tachyarytmie, ablační terapie, antikoagulace

Onemocnění periferních tepen

Onemocnění žil, plicní embolie

Selhání oběhu, šok, kardiopulmonální resuscitace

Ischemická choroba srdeční akutní a chronické formy, komplikace

Chlopenní vady

Onemocnění myokardu a perikardu

Kardiochirurgie

Angiochirurgie

Vrozené vývojové vady

Kardiovaskulární prevence

Plicní hypertenze

Literatura
Poslední úprava: Jana Kolářová (02.03.2021)

Povinná:

 • Češka, Richard. Interna. V Praze: Stanislav Juhaňák - TRITON, 2015, 909 s. ISBN 978-80-7387-885-6.
 • Karetová, Debora, Chochola, Miroslav. Vaskulární medicína. Praha: Maxdorf, 2017, 379 s. ISBN 978-80-7345-536-1.
 • Táborský, Miloš, Kautzner, Josef, Linhart, Aleš. Kardiologie. Praha: Mladá fronta, 2018, s. ISBN 978-80-204-4813-2.
 • Vojáček, Jan, Kettner, Jiří. Klinická kardiologie. Praha: Maxdorf, 2019, 1229 s. ISBN 978-80-7345-600-9.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D. (20.02.2024)

Semináře

Většina seminářů byla převedena do distanční formy, teoretické znalosti můžete čerpat z poskytnutých výukových materiálů v kurzu Kardiovaskulární medicína ve výukovém prostředí Moodle a z doporučené studijní literatury.

Zobrazení všech lekcí v online kurzu Kardiovaskulární medicína je podmínkou získání zápočtu za předmět KVM. Otázky v závěrečném testu by měli být zodpověditelné zejména na základě znalostí získaných z těchto lekcí.

Stáže ve VFN

Stáže probíhájí dle aktuálních kapacitních možností pracoviště, vždy v souladu s rozpisy umístěnými v detailu předmětu v SIS.

Stáže na jiných pracovištích

Každý čtvrtek stáž na jednom z níže uvedených pracovišť dle rozpisu:

 • Nemocnice Na Homolce

  • Stáže od 8.45 hodin, s sebou nezbytný Index.

 • Klinika kardiologie IKEM

  • Studenti jsou rozděleni do 4 skupin s rozdílními časy záčátku stáží (většinou se jedná o časy 8:00 a 9:00) - rozdělení je vždy týden předem dostupné na nástěnce II.IK a na SIS

  • Rozdělení nemusí odpovídat skupinám pro stáže ve VFN, velikost skupin a jejich rozdělení určuje přímo pracoviště v IKEM. Prosíme o důsledné dodržování tohoto rozdělení.

  • Je nezbytné mít s sebou vlastní zámek na skřínku.

Každý čtvrtek a pátek je pro jednu skupinu připravena dopolední stáž v Simulačním centru Fyziologického ústavu 1. LF.

 • Příchod v 8.45 hodin, zahájení stáže v 9.00 hodin.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Ing. Vladislava Kohútová (04.06.2018)

Je nutné mít čistý bílý plášť, přezuvky, fonendoskop, průkazku studenta.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D. (23.09.2021)
 • Prezence

  • Je tolerována 1 absence.

  • Každá další absence je možná pouze po individuální předchozí dohodě ve zřetelně opodstatněných případech.

  • V případě absence ze zdravoních důvodů v rozsahu pracovní neschopnosti, která bude trvat déle než 1 den, bude zajištěna náhradní výuka v termínu, který bude upřesněn.

 • Samostudium materiálů dostupných v kurzu Kardiovaskulární medicína ve výukovém prostředí Moodle

 • Test

  • Minimálně 53 správných odpovědí (70 %), otázky dle obsahu seminářů.

  • Závěrečný test bude probíhat poslední pátek ve výukovém bloku v posluchárně II. interní kliniky po skončení stáží za pomoci hlasovacích zařízení. Přidělené číslo hlasovacího zařízení naleznete v souborech umístěných v detailu přemětu v SIS.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK