PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Odborná angličtina a čeština v kontextu kazuistické výuky - B03002 (volitelný předmět)
Anglický název: Applied Medical English and Czech in a Case-Based Learning Approach
Zajišťuje: Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK v Praze (11-00220)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/30 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: 25
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: zac_kendall@yahoo.com, Oskar.Zakiyanov@vfn.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Harold Kane Zachary Kendall, BA
PhDr. MUDr. Oskar Zakiyanov, Ph.D.
PhDr. Šárka Blažková Sršňová, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Prerekvizity : B00632, B00634, B02165
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK