PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Patologická fyziologie 2 - B00385 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Pathophysiology 2
Zajišťuje: Ústav patologické fyziologie 1. LF UK (11-00180)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 75 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Materiály po dobu přerušení výuky: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7745
Další informace: https://patofyziologie.lf1.cuni.cz/
Staré označení: 385
Garant: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Korekvizity : B00360
Prerekvizity : B00380, B01604
Záměnnost : B03161, D29020008
Je korekvizitou pro: B01256
Je prerekvizitou pro: B02708, B02175, B02328, B02446, B02855, B01664, B01665, B02243, B00074, B00306, B00302, B00133, B00088, B01072, B00091, B01608, B01356, B01663, B01255, B01261, B01362, B01662, B00761, B00668, B00679, B01239, B00131, B00132, B01668, B00694, B00702, B01671, B00828, B00712, B01338, B01606, B00819, B01076, B01962, B01053, B00119, B02176, B02169, B02421, B02411, B00393, B02690, B02691, B02703, B00085, B03135, B00651, B00687, B00688, B02999
Je záměnnost pro: B03161
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Patologická fyziologie navazuje na studium teoretických předmětů a představuje přímé spojení s obory klinickými. Studuje příčiny a mechanismy vzniku nemocí a jejich symptomů, zabývá se funkčními změnami organismu, orgánů, tkání a buněk během vzniku a rozvoje nemocí. Cílem výuky je vybavit studenty poznatky o biologických příčinách a mechanismech rozvoje patologických stavů. Důraz je kladen na změny funkce organismu provázející lidská onemocnění. Výuka je realizována formou přednášek a seminářů. Seminární výuka má více forem a snaží se, aby se studenti nejen poznatkům učili, ale učili se také poznatky sami vyhledávat, hodnotit, pracovat s nimi. Výuka začíná systematickým probíráním patofyziologie orgánových systémů (přibližně odpovídajícím klinickým oborům) a v jejím průběhu jsou probírány obecné patofyziologické děje, které prostupují klinickými obory. Předměty Patologická fyziologie 1 a Patologická fyziologie 2 na sebe plynule navazují.
Poslední úprava: Korhoňová Radmila (01.12.2010)
Sylabus

Přednášky

//

Poruchy funkce jater, žlučových cest. Poruchy exokrinní funkce pankreatu

Poruchy endokrinních regulací. Hypotalamo-hypofyzární poruchy.

Poruchy funkce nadledvin

Poruchy štítné žlázy a příštitných tělísek

Poruchy endokrinního pankreatu, diabetes mellitus / Maruna

Poruchy reprodukce

Patofyziologie aferentní části nervového systému, poruchy čití, bolest

Patofyziologie eferentní části nervového systému, poruchy motoriky, myopatie

Degenerativní onemocnění CNS

Poruchy speciálních smyslů

Poruchy pojivové tkáně                                       

Patofyziologie nádorového bujení

Reakce zánětlivá a stresová

Poruchy imunitních reakcí

//

Semináře

//

Interaktivní seminář nebo kazuistiky - Plíce, ledviny, vnitřní prostředí

Test a kazuistika - respirace, ledviny a vnitřní prostředí

Vyšetření poruch GIT systému

Interaktivní seminář nebo Kazuistiky - GIT

Vyšetření poruch endokrinního systému

Interaktivní seminář nebo Kazuistiky - Endokrinologie a metabolismus

Vyšetření nervového systému

Interaktivní seminář nebo kazuistiky - Neurologie

Test a kazuistika - GIT, endokrinologie, nervový systém

VI. shrnující blok - kroužkoví učitelé neučí

VII. Shrnující blok - kroužkoví učitelé neučí

//

Speciální semináře

//

Patofyziologie a biochemie kostí, osteoporóza

Autoimunita, poruchy střevní imunity

Patofyziologie dutiny ústní

Cytokiny I

Patofyziologie bolesti

Patofyziologie smyslů

Shrnující kazuistiky I

Cytokiny II

Interaktivní seminář - stres, obecná patofyziologie

Shrnující kazuistiky II

Interaktivní seminář - neoplazie

Shrnující kazuistiky III

Poslední úprava: Korhoňová Radmila (03.12.2010)
Literatura

Nečas a spolupracovníci: Obecná patologická fyziologie (Nakladatelství Karolinum 2000, 2003)

Nečas a spolupracovníci: Patologická fyziologie orgánových systémů I, II (Nakladatelství Karolinum, 2003)

Nečas a spolupracovníci: Kontrolní otázky: Patologická fyziologie (Triton 1999)

Sibernagl, Lang: Atlas patofyziologie člověka, Grada 2001

Fölsch et al.: Patologická fyziologie, Grada, 2003

Poslední úprava: Korhoňová Radmila (02.12.2010)
Podmínky zakončení předmětu

Pro distanční zkoušení musí být na straně studenta potřebné vybavení (připojení na internet, funkční webová kamera, mikrofon a nainstalovaný webový prohlížec). 

Předpokladaná délka distační zkoušky odpovídá délce zkoušky při prezenční zkoušce. 

Doba na přípravu se neposkytuje. 

Poslední úprava: Nečas Emanuel, prof. MUDr., DrSc. (22.05.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK