PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Praktická plastická chirurgie - B02421 (volitelný předmět)
Anglický název: Clinical Plastic Surgery
Zajišťuje: Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a FNB (11-00436)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/15, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: 5
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: ondrej.mestak@lf1.cuni.cz
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00384, B00385, B00634
Sylabus
Poslední úprava: Marcela Holanová (21.04.2022)

Studenti budou v předmětu asistovat u operací plastické chirurgie. Jedná se zejména o zákroky rekonstrukční chirurgie. Procvičí si základy práce na sále - přípravu k operaci včetně mytí, přípravu operačního pole, asistenci u operace a suturu kůže.

Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. (18.05.2019)

Měšťák J., et al, Plastická chirurgie, Karolinum

Metody výuky
Poslední úprava: doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. (18.05.2019)

asistence při operacích

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Marcela Holanová (02.03.2015)

Předmět nelze zapsat po webu. Přihlašování u garanta předmětu před začátkem semestru (září/únor) ondrej.mestak@lf1.cuni.cz

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. (18.05.2019)

účast na praktické výuce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK