PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Základy digestivní endoskopie - B02999 (volitelný předmět)
Anglický název: Introduction into digestive endoscopy
Zajišťuje: Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN (11-00410)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/15, Z [HS]
letní s.:0/15, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: 10
Minimální obsazenost: 4
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Kontakt: Mgr. Lea Jiráčková, mail: jirackova@iscare.cz
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Prerekvizity : B00384, B00385
Anotace
Poslední úprava: Marcela Holanová (24.05.2017)
Předmět je zaměřen pro zájemce o diagnostickou a terapeutickou digestivní endoskopii. Studenti budou seznámeni se základními technickými parametry endoskopických přístrojů, způsobem vyšetření, indikacemi, kontraindikacemi. Budou přítomni vyšetření pacientů v reálné praxi, součástí budou praktické semináře s využitím orgánů zvířecích modelů, kde budou mít možnost provádět vystření pod dohledem vyučujícího.
Sylabus
Poslední úprava: Marcela Holanová (14.08.2017)

V tomto předmětu vás seznámíme se základními metodami digestivní endoskopie (gastroskopie, koloskopie, enteroskopie, ERCP, endosonografie, kapslová endoskopie). Dozvíte se, jaké jsou indikace a kontraindikace vyšetření, jak vypadá příprava pacienta před jednotlivými výkony i samotný průběh diagnostických vyšetření i terapeutických zákroků. Budete mít možnost vzít do rukou nejmodernější přístroje používané v současnosti, budete přítomni reálným zákrokům u našich pacientů. Také Vám umožníme si vyzkoušet endoskopii na zvířecích orgánech včetně provedení základních endoterapeutických metod. A především - dostane se vám zcela aktuálních informací v tomto zajímavém oboru, uvidíte moderní přístupy a zažijete atmosféru špičkového klinického pracoviště 21. století.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. (24.10.2022)

* Prerekvizita: zkouška z patologie a patofyziologie

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. (24.10.2022)

Zahájení výuky: 27.10.2021 ve 13:00 hod.


Místo výuky: Klinické centrum ISCARE a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, 10. patro 

Délka výuky: zahájení vždy ve 13:00, 2 vyučovací hodiny (2x45 min.) v uvedených termínech


Kontakt: Mgr. Lea Čermáková, mail: cermakoval@iscare.cz

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. (24.10.2022)

Podmínky pro udělení zápočtu: docházka minim. 75%

Rozpis výuky -
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka Hodnocení
Čtvrtek27.10.2022Endoskop: historie, typy přístrojů a akcesorií a vybavení endoskopických sálů, personální zabezpečeníprof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. 
Čtvrtek10.11.2022Indikace digestivní endoskopie, příprava k vyšetření, průběh výkonu, rizika a komplikace v diagnostické endoskopiiprof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. 
Čtvrtek24.11.2022Screening kolorektálního karcinomu – metodika, průběh, současné výsledkyprof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. 
Čtvrtek08.12.2022Terapeutická digestivní endoskopie horní části trávicí trubice – techniky, prevence a léčba komplikací; Terapeutická koloskopie – techniky, prevence a léčba komplikacídoc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. 
Čtvrtek12.01.2023Alternativní zobrazovací metody – kapslová endoskopie, chromoendoskopie, endomikroskopieprof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. 
Čtvrtek26.01.2023Hands-on trénink na zvířecím modelu I.prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK