PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Imunologie v klinické praxi I. - medicína v souvislostech - B02708 (volitelný předmět - Všeobecné lékařství)
Anglický název: Immunology in clinical practice
Zajišťuje: Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN (11-00351)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:14/0, Z [HS]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: 3
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: 222 221 159 (sekretariát imunologické ambulance), svoboda@imunoliliova.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Jaroslav Svoboda
Atributy: Lékařství
Prerekvizity : B00384, B00385, B03123
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Marcela Holanová (08.10.2019)

V seminářích " Klinická imunologie v praxi - medicína v souvislostech I." v zimním semestru se budeme věnovat jednotlivým konkrétním otázkám týkajícím se klinické imunologie v duchu i přípravy ke zkouškám a k státním závěrečným zkouškám z vnitřního lékařsví podle jednotlivých dílčích oborů vnitřního lékařství formou shrnutí problematiky a v reakci na Vaše konkrétní otázky vyplývající ze stáží z klinických oborů, především klinické interpretace imunologických laboratorních výsledků a zejména novinkám v imunoterapii, především onkologických onemocnění a autoagresivních onemocnění, stejně tak jako diferenciální diagnostice systémových autoagresivních onemocnění. Budu se snažit vycházet ze své klinické 45ti leté praxe na interních klinikách 1. LF UK a VFN i na Oddělení kinické imunologie VFN. Rád bych vycházel z řešení konkrétních kasuistik ze své osobní zkušenosti i z Vašich podnětů, protože klinickou imunologii lze realizovat jedině při solidních základech nejen klinické imunologie, ale i celého vnitřního lékařství...

Jako základní literaturu bych považoval jednak neopakovatelnou a nepřekonanou stručnou učebnici " Imunologie v klinické praxi " napsanou paní profesorkou Terezií Fučíkovou z roku 1995, která shrnuje základní pro klinickou praxi důležité imunologické poznatky a na jejímž přepracování po čtvrt století nyní pracuji, jednak nedávnou vydaný překlad 6. vydání od paní profesorky Helen Chpel et kol. z nakladatelsví Triton / Základy klinické imunologie /. Ale i za ten poslední rok se v klinické imunologii mnoho změnilo, zejména v imunoterapii zhoubných nádorů.

Semináře se budou konat každé úterý od 13 do 14,30 hodin, v čítárně Fakultní polikliniky VFN / 3. patro, budova A, Praha 2, Karlovo náměstí 32 /. Součástí seminářů může být i prezentace konkrétních nemocných z mé ambulance. Seminář by měl být orientován převážně klinicky a měl by navazovat na předchozí výuku teoretické imunologie a základů klinické imunologie. Svým zaměřením je vhodný pro studenty IV. - VI. ročníků naší lékařské fakulty.

Literatura
Poslední úprava: Marcela Holanová (08.10.2019)

Terezie Fučíková - KLINICKÁ IMUNOLOGIE V PRAXI

Základy klinické imunologie - 6. vydání Helen Chpel et kol. z nakladatelsví Triton

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Marcela Holanová (08.10.2019)

Podmínkou zápočtu je 50% účast, případně pohovor s vedoucím semináře

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK