PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Imunologie v klinické praxi I. - medicína v souvislostech - B02708
Anglický název: Immunology in clinical practice
Zajišťuje: Ústav Imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze (11-00351)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:14/0 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: 3
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: 222 221 159 (sekretariát imunologické ambulance), svoboda@imunoliliova.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Jaroslav Svoboda
Atributy: Lékařství
Prerekvizity : B00384, B00385, B02078
Rozpis výuky -
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Úterý03.10.2017MUDr. Jaroslav Svoboda 
Rozpis blokový
Týden bloku Den Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
15Úterý03:10 - 16:01seminářFormou seminářů a diskuzí nad jednotlivými kazuistikami konkrétních pacientů, bude probrána většina modelových situací v klinické imunologii, především se zaměřením na systémová onemocnění a na imunologii nádorů.MUDr. Jaroslav Svoboda 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK