PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Interpretace zobrazovacích metod - B02446 (volitelný předmět)
Anglický název: .
Zajišťuje: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN (11-00620)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:15/0, Z [HS]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: 5
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: MUDr. Jiří Beneš, PhD.jiri.benes2@lf1.cuni.cz
Další informace: http://radio.lf1.cuni.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Prerekvizity : B00384, B00385, B00634
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Marcela Holanová (11.06.2014)
Předmět je určen jak pro studenty se zájmem o zobrazovací metody jako takové, tak i pro všechny ostatní, kteří si chtějí rozšířit obzory v oboru, či jako příprava na popisy snímků požadované u státních zkoušek. Cíl: Cílem předmětu je vysvětlit možnosti jednotlivých zobrazovacích metod a naučit studenty poznávat a popisovat základní patologie. Přednáška je rozdělena na dvě části – v první části teoretické jsou studenti seznámeni s problematikou a ve druhé se snaží samostatně identifikovat a popisovat snímky.
Sylabus
Poslední úprava: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. (16.10.2018)

Předmět je vyučován každé úterý zimního semestru 2018/2019 od 13:30 do 14:15.

Přednášející: MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.

Zápočet: Za docházku, případné absence budou řešeny individuálně testem

 

1. (9.10.2018) Úvod
- principy zobrazovacích metod ve zkratce, principy radiační ochrany, otázka správných a vhodných indikací jednotlivých modalit
- principy popisu, hodnocení a analyzování sumačních snímků, CT a ultrazvuků
- úvodní informativní test
 
2. (16.10.2018) CT mozku
- principy CT, vysvětlení principů na zobrazení CT mozku
- principy popisu a poznávání základních patologií
 
3. (23.10.2018) Obličej a krk
- základní interpretace RTG a CT traumatologie obličeje
- princip US ukázaný na US krku
 
4. (30.10.2018) RTG hrudníku
- základní interpretace a popis RTG hrudníku a základních patologií
 
5. (6.11.2018) RTG hrudníku
 
6. (13.11.2018) CT hrudníku
 
7. (20.11.2018) USG břicha a nativní snímek břicha
 
8. (27.11.2018) CT břicha
 
9. (4.12.2018) Traumatologie
 
10. (11.12.2018) Traumatologie
 
11. (18.12.2018) Angiografie, invazivní metody
 
12. (8.1.2019) PET/CT, pediatrická radiologie
 
13. (15.1.2019) Zápočet, feedback, shrnutí, koncový informativní test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK