PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie 2 - B00380
Anglický název: Physiology 2
Zajišťuje: Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze (11-00150)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 11
E-Kredity: 11
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:6/4 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: prof. MUDr. O. Kittnar, CSc. MBA
Další informace: http://fyziologie.lf1.cuni.cz/medici-a-zubni-lekarstvi
Staré označení: 380
Garant: prof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc.
Atributy: Lékařství
Předmět pro elearning
Teoretický předmět
Prerekvizity : {splněna jedna z anatomií}, {splnit jeden z kódů}
Korekvizity : B00003, B00030
Je prerekvizitou pro: B02922, B02925, B01972, B02187, B02551, B02698, B02697, B02704, B02917, B00048, B00051, B00650, B01319, B00050, B00384, B00709, B01674, B01032, B02000, B02001, B00632, B00634, B00385, B01682
Ve slož. prerekvizitě: B00079
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. (28.01.2019)
Výuka fyziologie je vyučována v zimním a letním semestru II. ročníku. Zahrnuje přednášky (celkem 75 hod. v ZS, 90 hod. v LS) a praktická cvičení (60 hod. v obou semestrech). Přednášky zimního semestru zahrnují fyziologii buňky, obecnou neurofyziologii včetně fyziologie svalů, krev, oběhový, dýchací a trávicí systém. Letní semestr je věnován regulacím, na kterých se podílejí ledviny, hormonální systém a centrální nervový systém. Praktická výuka je zaměřena na ověření teoretických znalostí a výuku určitých dovedností, a to jak experimentálně na zvířeti, tak i vyšetřováním některých funkcí lidského organismu a jejich regulací. Výuka je doplněna počítačovými modely. Účast na přednáškách není povinná, nicméně se doporučuje, účast na praktických cvičeních je povinná. Praktická cvičení – 4 hod. týdně v ZS i LS po studijních skupinách dle sylabu. Bodový systém praktických cvičení - požadavky: Písemné či ústní přezkoušení z vypsaného tématu v úvodu praktických cvičení (nutná samostatná domácí teoretická příprava), aktivní účast na všech prováděných úlohách konkrétního praktika a samostatné vedení protokolu jsou podmínkou pro úspěšné absolvování praktických cvičení. Jednotlivá témata praktických cvičení jsou v každém semestru zařazena do bloků praktických cvičení, ve kterých se vybraná témata vyučují a kdy je možné si praktické cvičení po předchozí domluvě nahradit. Po skončení každého bloku praktických cvičení následuje závěrečný seminář a přezkoušení z každého tématu daného bloku. Za úspěšné absolvování všech praktických cvičení a za přezkoušení z každého praktického cvičení při závěrečném semináři získá student vždy jeden bod (maximální počet bodů za zimní semestr: 20, za letní semestr: 20). Podmínky pro udělení zápočtu v ZS i LS: 1. získaný minimální počet bodů = celkový počet bodů minus 3 body (alespoň 17 bodů z 20) 2. úspěšné absolvování závěrečného zápočtového testu 3. předložení protokolů; zápisy z absolvovaných praktických cvičení musí být vždy potvrzeny podpisem vedoucího cvičení. V případě, že student nedosáhne v daném semestru minimálního počtu bodů a/nebo nenapíše úspěšně zápočtový test, zápočet v posledním týdnu výuky nezíská. Chybějící povinnosti je možné splnit při přezkoušení až ve zkouškovém období (přihlásí se prostřednictvím SISu) v řádných termínech vypsaných pro zkoušku z fyziologie. Absolvovat lze pouze jednu povinnost (tj. 1 bod nebo zápočtový test) v jednom zkušebním týdnu. Předmět je v letním semestru ukončen zkouškou. Více informací na webové stránce Fyziologického ústavu: http://fyziologie.lf1.cuni.cz/medici-a-zubni-lekarstvi
Sylabus
Poslední úprava: MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. (07.02.2019)

SYLABUS VÝUKY PRAKTICKÝCH CVIČENÍ Z FYZIOLOGIE PRO STUDENTY VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ (B00380) – LS 2018/2019

Skupiny A, B, C – všeobecné lékařství

Na praktická cvičení si přineste čistý bílý plášť s viditelně umístěným průkazem studenta a zámek na skříňku.

1. výukový týden (18.2.-22.2.2019)

 - Úvod do praktických cvičení – organizace studia, ANS

   STUDENTI SI DO ÚVODNÍHO CVIČENÍ PŘIPRAVÍ AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM (z učebnice a

   protokolu)

 

2. - 4. výukový týden (25.2.-15.3.2019)

2.

3.

4.

Glykemická křivka

A

C

B

Zrak

B

A

C

SIM – anestezie

C

B

A

 

5. výukový týden (18.3.-22.3.2019)

- Seminář, opakování

 

6. – 8. výukový týden (25.3.-12.4.2019)

6.

7.

8.

Fyziologie ledvin, polyurie

A

C

B

Fyziologie zátěže

B

A

C

SIM – monitoring

C

B

A

 

9. výukový týden (15.4.-17.4.2019)

- Seminář, opakování

 

10. výukový týden (23.4.-26.4.2019)

- Nahrazování (úterý a středa – program výuky z 11.-13.t.; čtvrtek a pátek-opakování z 9.t.)

 

11. – 13. výukový týden (30.4.-17.5.2019)

11.

12.

13.

Reflexy, vědomí, EEG

A

C

B

Sluch, řízení motoriky

B

A

C

SIM – shrnutí

C

B

A

 

14. výukový týden (20.5.-24.5.2019)

- Seminář, opakování + ZÁPOČTOVÝ TEST

 

15. výukový týden (27.5.-31.5.2019)

- Konzultace a zápočty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAVE!!!!

Čtvrtek 18.4.2019 - děkanský den – 9. výukový týden

Pátek 19.4.2019 - státní svátek – 9. výukový týden

Pondělí 22.4.2019 - státní svátek – 10. výukový týden

Středa 1.5.2019 - státní svátek – 11. výukový týden

Středa 8.5.2019 - státní svátek – 12. výukový týden

Úterý 14.5.2019  - rektorský den – 13. výukový týden

Literatura
Poslední úprava: MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. (11.10.2017)

1. Lékařská fyziologie - Otomar Kittnar a kolektiv (Grada 2011)

2. Atlas fyziologických regulací – Otomar Kittnar, Mikuláš Mlček (Grada 2009)

3. Atlas fyziologie člověka – S. Silbernagl, A. Despopoulos (Grada 2016)

4. Základy lékařské fyziologie – Miloš Langmeier a kolektiv (Grada 2009)

5. Nárys fyziologie člověka I. – VI. (Carolinum)

6. Slovníček lékařské fyziologie – S. Trojan, M. Langmeier et al. (Galén 2006)

7. Kontrolní otázky z fyziologie – Stanislav Trojan a kol. (Triton 2005)

Rozpis výuky -
Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
119.02.201910:45 - 12:15přednáškaVýznam ledvin. Funkční morfologie - nefron, cévní zásobeníprof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc. 
19.02.201909:00 - 10:30přednáškaVýznam ledvin. Funkční morfologie - nefron, cévní zásobeníprof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc. 
20.02.201909:00 - 10:30přednáškaGlomerulární filtrace. Význam mesangiaprof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc. 
20.02.201910:45 - 12:15přednáškaGlomerulární filtrace. Význam mesangiaprof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc. 
22.02.201910:45 - 12:15přednáškaTubulární procesy prof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc. 
22.02.201907:15 - 08:45přednáškaTubulární procesyprof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc. 
226.02.201909:00 - 10:30přednáškaPodíl ledvin na udržování homeostázy (osmolalita, pH). Ledviny a hormonyprof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc. 
26.02.201910:45 - 12:15přednáškaPodíl ledvin na udržování homeostázy (osmolalita, pH). Ledviny a hormonyprof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc. 
27.02.201909:00 - 10:45přednáškaVývodné cesty močové. Mikce. Složení močeprof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc. 
27.02.201910:45 - 12:15přednáškaVývodné cesty močové. Mikce. Složení močeprof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc. 
01.03.201907:15 - 08:45přednáškaObecné principy humorálních regulacíprof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc. 
01.03.201910:45 - 12:15přednáškaObecné principy humorálních regulacíprof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc. 
305.03.201909:00 - 10:30přednáškaHypotalamo-hypofyzární systémprof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc. 
05.03.201910:45 - 12:15přednáškaHypotalamo-hypofyzární systémprof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc. 
06.03.201909:00 - 10:30přednáškaSympatoadrenální systémprof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc. 
06.03.201910:45 - 12:15přednáškaSympatoadrenální systémprof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc. 
08.03.201907:15 - 08:45přednáškaMužský reprodukční systémdoc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 
08.03.201910:45 - 12:15přednáškaMužský reprodukční systémdoc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 
412.03.201909:00 - 10:30přednáškaŠtítná žlázaprof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc. 
12.03.201910:45 - 12:15přednáškaŠtítná žlázaprof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc. 
13.03.201909:00 - 10:30přednáškaHormony Langerhansových ostrůvků. Mechanismus účinku insulinuprof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc. 
13.03.201910:45 - 12:15přednáškaHormony Langerhansových ostrůvků. Mechanismus účinku insulinuprof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc. 
15.03.201907:15 - 08:45přednáškaŽenský reprodukční systémdoc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 
15.03.201910:45 - 12:15přednáškaŽenský reprodukční systémdoc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 
519.03.201909:00 - 10:45přednáškaMetabolismus vápníku. Hormonální kontrola Ca++/P. Fyziologie kostiprof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc. 
19.03.201910:45 - 12:15přednáškaMetabolismus vápníku. Hormonální kontrola Ca++/P. Fyziologie kostiprof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc. 
20.03.201909:00 - 10:45přednáškaTěhotenství. Porod. Vývoj plodu, novorozenecdoc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 
20.03.201910:45 - 12:15přednáškaTěhotenství. Porod. Vývoj plodu, novorozenecdoc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 
22.03.201907:15 - 08:45přednáškaHypothalamus jako významné integrační centrum CNS prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. 
22.03.201910:45 - 12:15přednáškaHypothalamus jako významné integrační centrum CNSprof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. 
626.03.201909:00 - 10:30přednáškaBiologické rytmyprof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. 
26.03.201910:45 - 12:15přednáškaBiologické rytmyprof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. 
27.03.201909:00 - 10:30přednáškaAutonomní nervový systémprof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. 
27.03.201910:45 - 12:15přednáškaAutonomní nervový systémprof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. 
29.03.201907:15 - 08:45přednáškaStres jako integrující děj z hlediska hypotalamuprof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. 
29.03.201910:45 - 12:15přednáškaStres jako integrující děj z hlediska hypotalamuprof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. 
702.04.201909:00 - 10:45přednáškaSenzorické funkce - principy zpracování informací, receptoryprof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. 
02.04.201910:45 - 12:15přednáškaSenzorické funkce - principy zpracování informací, receptoryprof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. 
03.04.201909:00 - 10:45přednáškaČich a chuťprof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. 
03.04.201910:45 - 12:15přednáškaČich a chuťprof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. 
05.04.201907:15 - 08:45přednáškaSluch a vestibulární aparátprof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. 
05.04.201910:45 - 12:15přednáškaSluch a vestibulární aparátprof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. 
809.04.201909:00 - 10:30přednáškaZrakový systém I.prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. 
09.04.201910:45 - 12:15přednáškaZrakový systém I.prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. 
10.04.201909:00 - 10:30přednáškaZrakový systém II.prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. 
10.04.201910:45 - 12:15přednáškaZrakový systém II.prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. 
12.04.201907:15 - 08:45přednáškaSomatosenzorický systémprof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. 
12.04.201910:45 - 12:15přednáškaSomatosenzorický systémprof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. 
916.04.201909:00 - 10:30přednáškaTermoregulaceMUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. 
16.04.201910:45 - 12:15přednáškaBolest a její význam z hledsika fyziologieprof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. 
17.04.201909:00 - 10:30přednáškaBolest a její význam z hledsika fyziologieprof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. 
17.04.201910:45 - 12:15přednáškaTermoregulaceMUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. 
19.04.201907:15 - 08:45nicStátní svátek 
19.04.201910:45 - 12:15nicStátní svátek 
1023.04.201909:00 - 10:30přednáškaFunkce kůžeMUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. 
23.04.201910:45 - 12:15přednáškaFunkce kůžeMUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. 
24.04.201909:00 - 10:30přednáškaVnitřní prostředí CNSdoc. MUDr. Petr Kozler, Ph.D. 
24.04.201910:45 - 12:15přednáškaVnitřní prostředí CNSdoc. MUDr. Petr Kozler, Ph.D. 
26.04.201910:45 - 12:15přednáškaHematoencefalická bariéradoc. MUDr. Petr Kozler, Ph.D. 
26.04.201907:15 - 08:45přednáškaHematoencefalická bariéradoc. MUDr. Petr Kozler, Ph.D. 
1130.04.201909:00 - 10:30přednáškaChování. Reflexy, motivace, instinkty, emocedoc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. 
30.04.201910:45 - 12:15přednáškaŘízení motorických funkcí spinální míchou a mozkovým kmenemdoc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 
01.05.201909:00 - 10:30nicStátní svátek 
01.05.201910:45 - 12:15nicStátní svátek 
03.05.201907:15 - 08:45přednáškaUčení a paměťdoc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. 
03.05.201910:45 - 12:15přednáškaŘízení motorických funkcí bazálními ganglii a mozečkemdoc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 
1207.05.201909:00 - 10:30přednáškaSpecifické rysy nervové činnosti člověka. Komunikace. Řeč. Vědomídoc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. 
07.05.201910:45 - 12:15přednáškaKorový motorický analyzátor doc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 
08.05.201909:00 - 10:30nicStátní svátek 
08.05.201910:45 - 12:15nicStátní svátek 
10.05.201907:15 - 08:45přednáškaIntegrační funkce CNSdoc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 
10.05.201910:45 - 12:15přednáškaChování. Reflexy, motivace, instinkty, emocedoc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 
1314.05.201909:00 - 10:30nicRektorský den 
14.05.201910:45 - 12:15nicRektorský den 
15.05.201909:00 - 10:30přednáškaŘízení motorických funkcí spinální míchou a mozkovým kmenemdoc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 
15.05.201910:45 - 12:15přednáškaUčení a paměťdoc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. 
17.05.201907:15 - 08:45přednáškaŘízení motorických funkcí bazálními ganglii a mozečkemdoc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 
17.05.201910:45 - 12:15přednáškaSpecifické rysy nervové činnosti člověka. Komunikace. Řeč. Vědomídoc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. 
1421.05.201909:00 - 10:30přednáškaKorový motorický analyzátordoc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 
21.05.201910:45 - 12:15přednáškaIntegrační funkce CNSdoc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. 
22.05.201909:00 - 10:30přednáškaFyziologické aspekty dětského věkudoc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. 
22.05.201910:45 - 12:15přednáškaFyziologické aspekty dětského věkudoc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 
24.05.201910:45 - 12:15přednáškaFyziologie stárnutídoc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. 
24.05.201907:15 - 08:45přednáškaFyziologie stárnutídoc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. 
1528.05.201910:45 - 12:15přednáškaVyžádané konzultace 
28.05.201909:00 - 10:30přednáškaVyžádané konzultace 
29.05.201909:00 - 10:30přednáškaVyžádané konzultace 
29.05.201910:45 - 12:15přednáškaVyžádané konzultace 
31.05.201910:45 - 12:15přednáškaVyžádané konzultace 
31.05.201907:15 - 08:45přednáškaVyžádané konzultace 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK