PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychoterapie 1 - B00085 (volitelný předmět)
Anglický název: Psychotherapy 1
Zajišťuje: Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK (11-00240)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:30/30, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: 5
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: petr.bob@lf1.cuni.czNa zápočet prosím zašlete e-mailem krátkou esej na téma podle vlastního výběru.
Další informace: http://uhsl.wz.cz/obsahpsycho.php?clanek=psychologie
Staré označení: 85
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Zubní lékařství
Prerekvizity : B00384, B00385
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: HAN05007 (29.09.2011)
Psychoterapie její psychologické a neurovědní principy, sebepoznání, analýza snů, stres, trauma. Je nutno zvážit přihlášení. Opakovaně se totiž stává, že si mnozí studenti nepřečtou informace, rychle si zapíšou toto PVP (protože má hodně kreditů, což bývá pro mnohé rozhodující) a pak jdou jinam, ale ze SISu se už neodhlásí. Toto PVP je dvousemestrové - nejde si proto vzít jenom půlku, tedy jeden semestr.
Sylabus
Poslední úprava: HAN05007 (27.08.2013)

1. Psychoterapie její psychologické a neurovědní principy.

2. Umění porozumět druhým i sobě samému (aneb poznejme sebe sama a své hranice v dialogu s druhými).

3. Sny, fantazie a očekávání (asociace, projekce a přenos, sny fantazijní i skutečné, analýza snů; sny, bludy a halucinace).

4. Stres, trauma a smysl života.

Literatura
Poslední úprava: HAN05007 (27.08.2013)

Gabbard, G.O. A neurobiologically informed perspective on psychotherapy. British Journal of Psychiatry, 2000; 177:117-22.

Jung, C.G.: Analytická psychologie. Její teorie a praxe, Academia, Praha, 1993

Kandel, E.R.: Biology and the future of psychoanalysis: a new intellectual framework for psychiatry revisited. American Journal of Psychiatry, 1999; 156:505-24.

Kratochvíl, S.: Psychoterapie - směry, metody, výzkum. Portál, Praha, 1997

Kratochvíl, S.: Klinická hypnóza. Grada, Praha, 2009

Vymětal, J.: Úvod do psychoterapie. Grada Publishing, Praha, 2010

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Ing. Ingrid Hanušová, Ph.D. (23.09.2020)

K zápočtu je potřebná aktivní účast na seminářích.

Pro detailní informace viz:

http://uhsl.wz.cz/obsahpsycho.php?clanek=psychologie

Rozpis výuky -
Rozpis stáž
Týden bloku Obsah stáže Soubory Poznámka Hodnocení
1 Místo a čas výuky: Veškeré informace jsou uvedeny na stránkách Psychiatrické kliniky http://psychiatrie.lf1.cuni.cz/neurovedy-a-psychopatologie\ zároveň s informacemi pro PVP Neurovědy a psychopatologie. Podmínky k zápočtu: pravidelná a aktivní účast na semináři
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK