PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychoterapie 2 - B00393 (volitelný předmět)
Anglický název: Psychotherapy 2
Zajišťuje: Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK (11-00240)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:30/30, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: 5
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: petr.bob@lf1.cuni.czNa zápočet prosím zašlete e-mailem krátkou esej na téma podle vlastního výběru.
Další informace: http://www.volny.cz/uhsl/index.htm
Staré označení: 393
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Zubní lékařství
Prerekvizity : B00384, B00385
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: HAN05007 (29.09.2011)
Psychoterapie, umění sebereflexe a rozhovoru, vybrané metody psychoterapie.
Sylabus
Poslední úprava: HAN05007 (27.08.2013)

1. Relaxační metody.

2. Hypnóza.

3. Psychoterapie, umění sebereflexe a rozhovoru.

Literatura
Poslední úprava: HAN05007 (27.08.2013)

Gabbard, G.O. A neurobiologically informed perspective on psychotherapy. British Journal of Psychiatry, 2000; 177:117-22.

Jung, C.G.: Analytická psychologie. Její teorie a praxe, Academia, Praha, 1993

Kandel, E.R.: Biology and the future of psychoanalysis: a new intellectual framework for psychiatry revisited. American Journal of Psychiatry, 1999; 156:505-24.

Kratochvíl, S.: Psychoterapie - směry, metody, výzkum. Portál, Praha, 1997

Kratochvíl, S.: Klinická hypnóza. Grada, Praha, 2009

Vymětal, J.: Úvod do psychoterapie. Grada Publishing, Praha, 2010

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: HAN05007 (05.06.2008)

K zápočtu je potřebná aktivní účast na seminářích.

Rozpis výuky -
Rozpis stáž
Týden bloku Obsah stáže Soubory Poznámka Hodnocení
1Témata viz uvedený odkaz. Bloková výuka. doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D., Ph.D.Aktualizované informace vždy na http://psychiatrie.lf1.cuni.cz/neurovedy-a-psychopatologie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK