PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Konzervativní léčba v traumatologii pohybového aparátu - B01076
Anglický název: Conservative management in traumatology of the locomotor aparatus
Zajišťuje: Ortopedická klinika 1. LF UK a FNB (11-00433)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/25, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: 15
Minimální obsazenost: 6
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Zdeněk Matějovský, CSc.
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00384, B00385, B00386, B00634
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: DSVOBOD (20.02.2012)

Doporučeno pro LEK 4., 5. ročník

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK