PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sexuologie II. - B01606 (volitelný předmět)
Anglický název: Sexuology II.
Zajišťuje: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN (11-00610)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:16/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 16 [hodiny]
Počet míst: 40
Minimální obsazenost: 5
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Ivo Procházka, CSc.
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Prerekvizity : B00384, B00385, B00634
Anotace
Poslední úprava: Marcela Holanová (22.02.2023)
V akademickém roce 2022/2023 výuka neprobíhá
Sylabus
Poslední úprava: PRO02526 (27.05.2019)

1. Sexualita a internet – validita informací, sexuální výchova, pornografie, kyberšikana

2. Sexualita a drogy – efekt marihuany, inhalační nitráty, chemsex, rekreační užití inhibitorů PDE-5

3. Komplexní prevence STI – preexpoziční profylaxe, postexpoziční profylaxe, léčba jako prevence, efektivita a spolehlivost vyšetřování behaviorálních rizik, bezpříznakové STIs


4. Život s HIV – host, beseda s HIV pozitivním, reprodukce, psychika, sexualita

k STIs Sexuální chování populace – věk prvního styku, mýty a fakta, změny v sexuálních praktikách, vztah

 


 
5. Sexuální deviace a delikvence – off line léčba, právní problémy

 


6. Sexuální menšiny – reprodukční možnosti, právní změny v posledních letech, vztah coming out a psychické pohody


7.Sexualita a etika – komercionalizace sexu, léčba nebo well-being, postoje zdravotníků k sexuologickým pacientům

Literatura
Poslední úprava: PRO02526 (27.05.2019)

Kratochvíl,S.: Léčení sexuálních dysfunkcí. Grada, Praha 1999
Weiss,P., Zvěřina,J.: Sexuální chování obyvatel ČR, Alberta Plus, Praha 1999
Weiss,P. a kol.: Sexuální zneužívání: pachatelé a oběti. Grada, Praha 2000
Zvěřina,J.: Lékařská sexuologie. Schering AG, Praha 1994

Fifková,H. a kolektiv: Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity, Grada, Praha 2008

Weiss,P. a kolektiv: Sexuologie, Grada, 2010

Daneš,L.: Erektilní dysfunkce, Akademické nakladatelství CERM, Brno 2007

Daneš,L.: Opožděná ejakulace, Grada, Praha 2015

Daneš,L.: Bolest a sexuální dysfunkce mužů, Grada,Praha 2018 

Weiss,P.: Poruchy sexuální preference, Galén 2017

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK