PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Lékařská chemie a biochemie 2 - B01604 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Medical Chemistry and Biochemistry 2
Zajišťuje: Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze (11-00410)
Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK v Praze (11-00140)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 10
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/5 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 135 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Dr. Fialová, lfial@lf1.cuni.cz (ULBLD), Dr.Šromová, lsrom@lf1.cuni.cz (ÚBEO) Kruhy 2011-2020 získají veškeré organizační informace na webových stránkách ÚBEO Kruhy 2001-2010 veškeré organizační informace na webových stránkách ÚLBLD
Další informace: http://ulbld.lf1.cuni.cz/
http://ubeo.lf1.cuni.cz/cesky.htm
Staré označení: 606
Garant: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
Atributy: Lékařství
Předmět pro elearning
Teoretický předmět
Prerekvizity : {splněna jedna z anatomií}, {splnit jeden z kódů}
Korekvizity : B00003, B01603
Je prerekvizitou pro: B02922, B02925, B00048, B00051, B00050, B00384, B01032, B00632, B00634, B00385, B01363, B02431, B02432, B02433, B02856, B01972
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Lenka Fialová, CSc. (27.05.2019)
Základy fyzikální, anorganické a organické chemie ve vztahu k biochemii člověka a medicíně – principy biochemických pochodů v lidském těle, struktury a vlastnosti látek, které se v organizmu vyskytují za fyziologických a patologických okolností, a obecné zákonitosti jejich metabolizmu. Hlavní metabolické přeměny – přeměny živin a jejich význam pro tvorbu a uchovávání energie a pro tvorbu strukturních a informačních molekul, základy přeměny cizorodých látek (xenobiochemie). Molekulárně biologické principy fungování lidského organizmu – dynamika informačních molekul, intracelulární, mezibuněčné a systémové mechanizmy řízení metabolických pochodů a vybrané příklady biochemie orgánových soustav a jejich poruch za patologických stavů. Přehled bioanalytických přístupů – metody detekce biochemických a molekulárně biologických ukazatelů patologických stavů.
Literatura
Poslední úprava: MUDr. Lenka Fialová, CSc. (24.01.2014)

Základní literatura

Matouš B. et al. Základy lékařské chemie a biochemie. Galen, Praha 2010.
MURRAY, Robert K., David A. BENDER, Kathleen M. BOTHAM, Peter J. KENNELLY a kol.: Harperova ilustrovaná biochemie. 5. čes. vyd. Praha: Galén, c2013, 730 s. ISBN 978-807-2629-077. 
Alberts B. a spol. Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky (český překlad angl. vydání z r. 1998, editor českého překladu A.Kotyk). Espero Publishing, Ústí nad Labem 2001
Elektronické výukové materiály uvedené na adrese http://ulbld.lf1.cuni.cz a http://ubeo.lf1.cuni.cz/ 
Koolman J. a Rohm K.H. Barevný atlas biochemie. Grada Publishing, Praha 2012 (překlad 4.vydání)

Doporučená literatura

Hiršová D. Chemické názvosloví. Karolinum, Praha 2004 (2. vydání)
Koolman J. a Rohm K.H. Color Atlas of Biochemistry. Thieme, Stuttgart
(poslední vydání)
Murray R.K. a spol. Harper's Biochemistry McGraw-Hill, Inc., USA
(poslední vydání).
Alberts B. a spol. Molecular Biology of the Cell. Garland Science, New
York (poslední vydání)
Devlin T.M., Textbook of Biochemistry With Clinical Correlations. 6th Edition. Willey-Liss 2006
Elliott W.H. a Elliott D. Biochemistry and Molecular Biology. Oxford
University Press (poslední vydání)
Gerg J.M., Tymoczko J.L. a Stryer L. Biochemistry. W.H.Freeman and Co.,
New York (poslední vydání)
Vodrážka Z. Biochemie Academia, Praha 2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Voet D., Voetová J.G. Biochemie Victoria Publishing, Praha 1992

E-knihy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            John W Baynes,Marek H Dominiczak. (2009). Medical Biochemistry, 3E, Cover. http://elsevierelibrary.co.uk/pdfreader/medical-biochemistry/1

Rozpis výuky -
Rozpis blokový
Týden bloku Den Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
1Pondělí10:45 - 13:45praktická cvičeníBílkoviny v séru a v moči 
10:45 - 12:15seminářOrganické reakce významné pro metabolismusPosluchárna ÚLBLD, 2.patro as.Mikulová
07:30 - 10:30praktická cvičeníStanovení kyseliny močové/ Přehled poruch metabolismu pyrimidinových a purinových nukleotidů, hyperurikemie. Inhibitory biosyntézy a jejich medicinské využití.Praktikárna U Nemocnice 5
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníBílkoviny v séru a v moči 
12:30 - 14:00seminářOrganické reakce významné pro metabolismusPosluchárna ÚLBLD, 2.patro as.Mikulová
Středa10:45 - 13:45praktická cvičeníBílkoviny v séru a v moči 
12:30 - 14:00seminářOrganické reakce významné pro metabolismusPosluchárna ÚLBLD, 2.patro as.Mikulová
Čtvrtek10:45 - 13:45praktická cvičeníBílkoviny v séru a v moči 
12:30 - 14:00seminářOrganické reakce významné pro metabolismusPosluchárna ÚLBLD, 2.patro as.Mikulová
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníBílkoviny v séru a v moči 
10:45 - 12:15seminářOrganické reakce významné pro metabolismusPosluchárna ÚLBLD, 2.patro as.Mikulová
2Pondělí10:45 - 13:45praktická cvičeníReakce sacharidů.Polarimetrie 
10:45 - 12:15seminářStruktura a základní reakce sacharidů Ing. Libuše KadlecováPosluchárna ÚLBLD, 2.patro
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníReakce sacharidů.Polarimetrie 
12:30 - 14:00seminářStruktura a základní reakce sacharidů Ing. Libuše KadlecováPosluchárna ÚLBLD, 2.patro,
Středa10:45 - 13:45praktická cvičeníReakce sacharidů.Polarimetrie 
12:30 - 14:00seminářStruktura a základní reakce sacharidů Ing. Libuše KadlecováPosluchárna ÚLBLD, 2.patro
Čtvrtek10:45 - 13:45praktická cvičeníReakce sacharidů.Polarimetrie 
12:30 - 14:00seminářStruktura a základní reakce sacharidů Ing. Libuše KadlecováPosluchárna ÚLBLD, 2.patro
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníReakce sacharidů.Polarimetrie 
10:45 - 12:15seminářStruktura a základní reakce sacharidů Ing. Libuše KadlecováPosluchárna ÚLBLD, 2.patro,
3Pondělí10:45 - 13:45praktická cvičeníBiochemická vyšetření u pacientů s diabetes mellitus. 
10:45 - 12:15seminářSouhrnný test - sacharidy, citrátový cyklus a oxidativní fosforylace (1 hod) Posluchárna ÚLBLD, 2.patro, kroužkový asistent
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníBiochemická vyšetření u pacientů s diabetes mellitus. 
12:30 - 14:00seminářSouhrnný test - sacharidy, citrátový cyklus a oxidativní fosforylace (1 hod) Posluchárna ÚLBLD, 2.patro, kroužkový asistent
Středa10:45 - 13:45praktická cvičeníBiochemická vyšetření u pacientů s diabetes mellitus. 
12:30 - 14:00seminářSouhrnný test - sacharidy, citrátový cyklus a oxidativní fosforylace (1 hod) Posluchárna ÚLBLD, 2.patro, kroužkový asistent
Čtvrtek10:45 - 13:45praktická cvičeníBiochemická vyšetření u pacientů s diabetes mellitus. 
12:30 - 14:00seminářSouhrnný test - sacharidy, citrátový cyklus a oxidativní fosforylace (1 hod) Posluchárna ÚLBLD, 2.patro, kroužkový asistent
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníBiochemická vyšetření u pacientů s diabetes mellitus. 
10:45 - 12:15seminářSouhrnný test - sacharidy, citrátový cyklus a oxidativní fosforylace (1 hod) Posluchárna ÚLBLD, 2.patro, kroužkový asistent
4Pondělí10:45 - 13:45praktická cvičeníHemoglobin a jeho deriváty. Železo. 
10:45 - 12:15seminářStruktura a základní reakce lipidů Posluchárna ÚLBLD, 2.patro, as.Vecka
07:30 - 10:30praktická cvičeníElektroforéza izolované DNA. Amplifikace úseků zahrnujících intron 10, exon 13 a exon 14 genu DPYD pomocí PCR. / PCR a jeho modifikace (RT-PCR, qPCR).Praktikárna - U Nemocnice 5
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníHemoglobin a jeho deriváty. Železo. 
12:30 - 14:00seminářStruktura a základní reakce lipidů Posluchárna ÚLBLD, 2.patro, as.Vecka
07:30 - 10:30praktická cvičeníElektroforéza izolované DNA. Amplifikace úseků zahrnujících intron 10, exon 13 a exon 14 genu DPYD pomocí PCR. / PCR a jeho modifikace (RT-PCR, qPCR).Praktikárna - U Nemocnice 5
Středa10:45 - 13:45praktická cvičeníHemoglobin a jeho deriváty. Železo. 
12:30 - 14:00seminářStruktura a základní reakce lipidů Posluchárna ÚLBLD, 2.patro, as.Vecka
07:30 - 10:30praktická cvičeníElektroforéza izolované DNA. Amplifikace úseků zahrnujících intron 10, exon 13 a exon 14 genu DPYD pomocí PCR. / PCR a jeho modifikace (RT-PCR, qPCR).Praktikárna - U Nemocnice 5
Čtvrtek10:45 - 13:45praktická cvičeníHemoglobin a jeho deriváty. Železo. 
12:30 - 14:00seminářStruktura a základní reakce lipidů Posluchárna ÚLBLD, 2.patro, as.Vecka
07:30 - 10:30praktická cvičeníElektroforéza izolované DNA. Amplifikace úseků zahrnujících intron 10, exon 13 a exon 14 genu DPYD pomocí PCR. / PCR a jeho modifikace (RT-PCR, qPCR).Praktikárna U Nemocnice 5
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníHemoglobin a jeho deriváty. Železo. 
10:45 - 12:15seminářStruktura a základní reakce lipidů Posluchárna ÚLBLD, 2.patro, as.Vecka
07:30 - 10:30praktická cvičeníElektroforéza izolované DNA. Amplifikace úseků zahrnujících intron 10, exon 13 a exon 14 genu DPYD pomocí PCR. / PCR a jeho modifikace (RT-PCR, qPCR).Praktikárna U Nemocnice 5
5Pondělí10:45 - 13:45praktická cvičeníZákladní vyšetření mozkomišního moku.  
10:45 - 12:15seminářLipoproteiny MUDr. Lenka Fialová, CSc.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
07:30 - 10:30praktická cvičeníElektroforéza všech PCR produktů. Restrikční analýza PCR produktů s intronem 10 a exonem 14 genu DPYD. / Restrikční enzymy a jejich využití (restrikční analýza, klonování DNA).Praktikárna U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminářShrnující seminář- struktura a funkce nukleových kyselin, typy RNA, organizace genomu, struktura chromatinu.RNDr. Markéta Janatová, Ph.D.Cori posluchárna
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníZákladní vyšetření mozkomišního moku.  
12:30 - 14:00seminářLipoproteiny MUDr. Lenka Fialová, CSc.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
07:30 - 10:30praktická cvičeníElektroforéza všech PCR produktů. Restrikční analýza PCR produktů s intronem 10 a exonem 14 genu DPYD. / Restrikční enzymy a jejich využití (restrikční analýza, klonování DNA).Praktikárna U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminářShrnující seminář- struktura a funkce nukleových kyselin, typy RNA, organizace genomu, struktura chromatinu.RNDr. Markéta Janatová, Ph.D.Cori posluchárna
Středa10:45 - 13:45praktická cvičeníZákladní vyšetření mozkomišního moku.  
12:30 - 14:00seminářLipoproteiny MUDr. Lenka Fialová, CSc.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
07:30 - 10:30praktická cvičeníElektroforéza všech PCR produktů. Restrikční analýza PCR produktů s intronem 10 a exonem 14 genu DPYD. / Restrikční enzymy a jejich využití (restrikční analýza, klonování DNA).Praktikárna U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminářShrnující seminář- struktura a funkce nukleových kyselin, typy RNA, organizace genomu, struktura chromatinu.RNDr. Markéta Janatová, Ph.D.Cori posluchárna
Čtvrtek10:45 - 13:45praktická cvičeníZákladní vyšetření mozkomišního moku. 
12:30 - 14:00seminářLipoproteiny MUDr. Lenka Fialová, CSc.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
07:30 - 10:30praktická cvičeníElektroforéza všech PCR produktů. Restrikční analýza PCR produktů s intronem 10 a exonem 14 genu DPYD. / Restrikční enzymy a jejich využití (restrikční analýza, klonování DNA).Praktikárna U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminářShrnující seminář- struktura a funkce nukleových kyselin, typy RNA, organizace genomu, struktura chromatinu.RNDr. Markéta Janatová, Ph.D.Cori posluchárna
Pátek10:45 - 12:15seminářLipoproteiny MUDr. Lenka Fialová, CSc.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
10:45 - 13:45praktická cvičeníZákladní vyšetření mozkomišního moku. 
07:30 - 10:30praktická cvičeníElektroforéza všech PCR produktů. Restrikční analýza PCR produktů s intronem 10 a exonem 14 genu DPYD. / Restrikční enzymy a jejich využití (restrikční analýza, klonování DNA).Praktikárna U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminářShrnující seminář- struktura a funkce nukleových kyselin, typy RNA, organizace genomu, struktura chromatinu.RNDr. Markéta Janatová, Ph.D.Cori posluchárna
6Pondělí10:45 - 13:45praktická cvičeníReakce lipidů. Trávení lipidů. Biochemická vyšetření u pacientů s poruchami metabolismu lipidů.  
07:30 - 10:30praktická cvičeníElektroforéza restrikční analýzy. Příprava sekvenační reakce DPYD exonu 13. /Sangerovo sekvenování a vyhodnocení sekvenačních chromatogamů.Praktikárna U Nemocnice 5 - Dle rozpisu pro jednotlivé kruhy.
09:00 - 10:30seminářRegulace genové exprese, RNA interference, mikro RNA.prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.Cori posluchárna
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníReakce lipidů.Trávení lipidů.Biochemická vyšetření u pacientů s poruchami metabolismu lipidů. 
07:30 - 10:30praktická cvičeníElektroforéza restrikční analýzy. Příprava sekvenační reakce DPYD exonu 13. /Sangerovo sekvenování a vyhodnocení sekvenačních chromatogamů.Praktikárna U Nemocnice 5 - Dle rozpisu pro jednotlivé kruhy.
09:00 - 10:30seminářRegulace genové exprese, RNA interference, mikro RNA.prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.Cori posluchárna
Středa10:45 - 13:45praktická cvičeníReakce lipidů.Trávení lipidů.Biochemická vyšetření u pacientů s poruchami metabolismu lipidů. 
07:30 - 10:30praktická cvičeníElektroforéza restrikční analýzy. Příprava sekvenační reakce DPYD exonu 13. /Sangerovo sekvenování a vyhodnocení sekvenačních chromatogamů.Praktikárna U Nemocnice 5 - Dle rozpisu pro jednotlivé kruhy.
09:00 - 10:30seminářRegulace genové exprese, RNA interference, mikro RNA.prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.Cori posluchárna
Čtvrtek10:45 - 13:45praktická cvičeníReakce lipidů.Trávení lipidů.Biochemická vyšetření u pacientů s poruchami metabolismu lipidů. 
07:30 - 10:30praktická cvičeníElektroforéza restrikční analýzy. Příprava sekvenační reakce DPYD exonu 13. /Sangerovo sekvenování a vyhodnocení sekvenačních chromatogamů.Praktikárna U Nemocnice 5 - Dle rozpisu pro jednotlivé kruhy.
09:00 - 10:30seminářRegulace genové exprese, RNA interference, mikro RNA.prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.Cori posluchárna
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníReakce lipidů.Trávení lipidů.Biochemická vyšetření u pacientů s poruchami metabolismu lipidů. 
07:30 - 10:30praktická cvičeníElektroforéza restrikční analýzy. Příprava sekvenační reakce DPYD exonu 13. /Sangerovo sekvenování a vyhodnocení sekvenačních chromatogamů.Praktikárna U Nemocnice 5 - Dle rozpisu pro jednotlivé kruhy.
09:00 - 10:30seminářRegulace genové exprese, RNA interference, mikro RNA.prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.Cori posluchárna
7Pondělí10:45 - 12:15seminářMetabolismus dusíkatých látek - klinické aplikace a význam MUDr. Jan KrtilPosluchárna ÚLBLD, 2.patro,
10:45 - 13:45praktická cvičeníPorfyriny a žlučová barviva. 
07:30 - 10:30praktická cvičeníPrecipitace sekvenační reakce a příprava Sangerova sekvenování./ Význam analýzy DNA, RNA a proteinů v diagnostice.Praktikárna U Nemocnice 5 - Dle rozpisu pro jednotlivé kruhy.
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníPorfyriny a žlučová barviva. 
12:30 - 14:00seminářMetabolismus dusíkatých látek - klinické aplikace a význam MUDr. Jan KrtilPosluchárna ÚLBLD, 2.patro,
07:30 - 10:30praktická cvičeníPrecipitace sekvenační reakce a příprava Sangerova sekvenování./ Význam analýzy DNA, RNA a proteinů v diagnostice.Praktikárna U Nemocnice 5 - Dle rozpisu pro jednotlivé kruhy.
Středa10:45 - 13:45praktická cvičeníPorfyriny a žlučová barviva. 
12:30 - 14:00seminářMetabolismus dusíkatých látek - klinické aplikace a význam MUDr. Jan KrtilPosluchárna ÚLBLD, 2.patro,
07:30 - 10:30praktická cvičeníPrecipitace sekvenační reakce a příprava Sangerova sekvenování./ Význam analýzy DNA, RNA a proteinů v diagnostice.Praktikárna U Nemocnice 5 - Dle rozpisu pro jednotlivé kruhy.
Čtvrtek10:45 - 13:45praktická cvičeníPorfyriny a žlučová barviva. 
12:30 - 14:00seminářMetabolismus dusíkatých látek - klinické aplikace a význam MUDr. Jan KrtilPosluchárna ÚLBLD, 2.patro,
07:30 - 10:30praktická cvičeníPrecipitace sekvenační reakce a příprava Sangerova sekvenování./ Význam analýzy DNA, RNA a proteinů v diagnostice.Praktikárna U Nemocnice 5 - Dle rozpisu pro jednotlivé kruhy.
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníPorfyriny a žlučová barviva. 
10:45 - 12:15seminářLipoproteiny Čt, Pá MUDr. Lenka Fialová, CSc.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
10:45 - 12:15seminářMetabolismus dusíkatých látek - klinické aplikace a význam MUDr. Jan KrtilPosluchárna ÚLBLD, 2.patro,
07:30 - 10:30praktická cvičeníPrecipitace sekvenační reakce a příprava Sangerova sekvenování./ Význam analýzy DNA, RNA a proteinů v diagnostice.Praktikárna U Nemocnice 5 - Dle rozpisu pro jednotlivé kruhy.
8Pondělí10:45 - 13:45praktická cvičeníJátra.Vyšetření pankreatu.Hodnocení nutričního stavu. 
10:45 - 12:15seminářVztahy mezi metabolismem sacharidů, lipidů a dusíkatých látek MUDr. Jan Pláteník, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
07:30 - 10:30praktická cvičeníVyhodnocení sekvenačních chromatogamů a restrikčních analýz, vzah nalezených genotypů ke vzniku toxicity po 5FU.Praktikárna U Nemocnice 5 - Dle rozpisu pro jednotlivé kruhy.
09:00 - 10:30seminářNext Generation sequencing.Mgr. Petra ZemánkováCori posluchárna
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníJátra.Vyšetření pankreatu.Hodnocení nutričního stavu. 
12:30 - 14:00seminářVztahy mezi metabolismem sacharidů, lipidů a dusíkatých látek MUDr. Jan Pláteník, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
07:30 - 10:30praktická cvičeníVyhodnocení sekvenačních chromatogamů a restrikčních analýz, vzah nalezených genotypů ke vzniku toxicity po 5FU.Praktikárna U Nemocnice 5 - Dle rozpisu pro jednotlivé kruhy.
09:00 - 10:30seminářNext Generation sequencing.Mgr. Petra ZemánkováCori posluchárna
Středa10:45 - 13:45praktická cvičeníJátra.Vyšetření pankreatu.Hodnocení nutričního stavu. 
12:30 - 14:00seminářVztahy mezi metabolismem sacharidů, lipidů a dusíkatých látek MUDr. Jan Pláteník, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
07:30 - 10:30praktická cvičeníVyhodnocení sekvenačních chromatogamů a restrikčních analýz, vzah nalezených genotypů ke vzniku toxicity po 5FU.Praktikárna U Nemocnice 5 - Dle rozpisu pro jednotlivé kruhy.
09:00 - 10:30seminářNext Generation sequencing.Mgr. Petra ZemánkováCori posluchárna
Čtvrtek10:45 - 13:45praktická cvičeníJátra.Vyšetření pankreatu.Hodnocení nutričního stavu.  
12:30 - 14:00seminářVztahy mezi metabolismem sacharidů, lipidů a dusíkatých látek MUDr. Jan Pláteník, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
07:30 - 10:30praktická cvičeníVyhodnocení sekvenačních chromatogamů a restrikčních analýz, vzah nalezených genotypů ke vzniku toxicity po 5FU.Praktikárna U Nemocnice 5 - Dle rozpisu pro jednotlivé kruhy.
09:00 - 10:30seminářNext Generation sequencing.Mgr. Petra ZemánkováCori posluchárna
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníJátra.Vyšetření pankreatu.Hodnocení nutričního stavu.  
10:45 - 12:15seminářVztahy mezi metabolismem sacharidů, lipidů a dusíkatých látek MUDr. Jan Pláteník, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
07:30 - 10:30praktická cvičeníVyhodnocení sekvenačních chromatogamů a restrikčních analýz, vzah nalezených genotypů ke vzniku toxicity po 5FU.Praktikárna U Nemocnice 5 - Dle rozpisu pro jednotlivé kruhy.
09:00 - 10:30přednáškaNext Generation sequencing.Mgr. Petra ZemánkováCori posluchárna
9Pondělí10:45 - 13:45praktická cvičeníVyšetření moči (fyzikální a chemické, močový sediment)  
10:45 - 12:15seminářSouhrnný test - lipidy, aminokyseliny (1 hod)(Po, Út, St) Posluchárna ÚLBLD, 2.patro, kroužkový asistent
07:30 - 10:30praktická cvičeníTransmembránový transport (protonová pumpa, Wilsonova choroba, cystická fibróza). Protein folding, ubiquitin proteasomový systém (misfolding diseases, chaperony, defekty ubiquitin-proteasomového systému- VHL, parkin, HPV indukovaná kancerogeneze)doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.Praktikárna U Nemocnice 5
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníVyšetření moči (fyzikální a chemické, močový sediment)  
12:30 - 14:00seminářSouhrnný test - lipidy, aminokyseliny (1 hod)(Po, Út, St) Posluchárna ÚLBLD, 2.patro, kroužkový asistent
07:30 - 10:30praktická cvičeníTransmembránový transport (protonová pumpa, Wilsonova choroba, cystická fibróza). Protein folding, ubiquitin proteasomový systém (misfolding diseases, chaperony, defekty ubiquitin-proteasomového systému- VHL, parkin, HPV indukovaná kancerogeneze)doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.Praktikárna U Nemocnice 5
Středa10:45 - 13:45praktická cvičeníVyšetření moči (fyzikální a chemické, močový sediment)  
12:30 - 14:00seminářSouhrnný test - lipidy, aminokyseliny (1 hod)(Po, Út, St) Posluchárna ÚLBLD, 2.patro, kroužkový asistent
07:30 - 10:30praktická cvičeníTransmembránový transport (protonová pumpa, Wilsonova choroba, cystická fibróza). Protein folding, ubiquitin proteasomový systém (misfolding diseases, chaperony, defekty ubiquitin-proteasomového systému- VHL, parkin, HPV indukovaná kancerogeneze)doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.Praktikárna U Nemocnice 5
Čtvrtek10:45 - 13:45praktická cvičeníVyšetření moči (fyzikální a chemické, močový sediment)  
07:30 - 10:30praktická cvičeníVolno - VELIKONOCE 
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníVyšetření moči (fyzikální a chemické, močový sediment)  
07:30 - 10:30praktická cvičeníVolno - VELIKONOCE 
10Pondělí10:45 - 13:45praktická cvičeníVyšetření renálních funkcí.Nebílkovinné dusíkaté látky. 
07:30 - 10:30praktická cvičeníVolno - VELIKONOCEMUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. 
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníVyšetření renálních funkcí.Nebílkovinné dusíkaté látky. 
07:30 - 10:30praktická cvičeníMembránové receptory a jejich signalizace. Cytokiny a růstové faktory (erytropoetin, insulin, VEGF, EGF). Vrozené a získané defekty signálních molekul a nádorová onemocnění. Pokyny pro přípravu na praktická cvičení - signalizace.MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.Praktikárna U Nemocnice 5
Středa10:45 - 13:45praktická cvičeníVyšetření renálních funkcí.Nebílkovinné dusíkaté látky. 
07:30 - 10:30praktická cvičeníMembránové receptory a jejich signalizace. Cytokiny a růstové faktory (erytropoetin, insulin, VEGF, EGF). Vrozené a získané defekty signálních molekul a nádorová onemocnění. Pokyny pro přípravu na praktická cvičení - signalizace.MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.Praktikárna U Nemocnice 5
Čtvrtek10:45 - 13:45praktická cvičeníVyšetření renálních funkcí.Nebílkovinné dusíkaté látky. 
12:30 - 14:00seminářSouhrnný test - lipidy, aminokyseliny (1 hod)(Čt, Pá) Posluchárna ÚLBLD, 2.patro, Kroužkový asistent
07:30 - 10:30praktická cvičeníMembránové receptory a jejich signalizace. Cytokiny a růstové faktory (erytropoetin, insulin, VEGF, EGF). Vrozené a získané defekty signálních molekul a nádorová onemocnění. Pokyny pro přípravu na praktická cvičení - signalizace.MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.Praktikárna U Nemocnice 5
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníVyšetření renálních funkcí.Nebílkovinné dusíkaté látky. 
10:45 - 12:15seminářSouhrnný test - lipidy, aminokyseliny (1 hod)(Čt, Pá) Posluchárna ÚLBLD, 2.patro, Kroužkový asistent
07:30 - 10:30praktická cvičeníMembránové receptory a jejich signalizace. Cytokiny a růstové faktory (erytropoetin, insulin, VEGF, EGF). Vrozené a získané defekty signálních molekul a nádorová onemocnění. Pokyny pro přípravu na praktická cvičení - signalizace.MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.Praktikárna U Nemocnice 5
11Pondělí10:45 - 13:45praktická cvičeníVyšetření vybraných iontů - sodných, vápenatých, fosfátů.  
10:45 - 12:15seminářDiabetes mellitus a metabolický syndrom MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro
07:30 - 10:30praktická cvičeníGlykemie / Význam glukosového tolerančního testu a glykovaného hemoglobinu.Praktikárna U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminářShrnující seminář- signalizace.doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc.Cori posluchárna
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníVyšetření vybraných iontů - sodných, vápenatých, fosfátů.  
12:30 - 14:00seminářDiabetes mellitus a metabolický syndrom MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro
07:30 - 10:30praktická cvičeníGlykemie / Význam glukosového tolerančního testu a glykovaného hemoglobinu.Praktikárna U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminářShrnující seminář- signalizace doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc.Cori posluchárna
Středa10:45 - 13:45praktická cvičeníVyšetření vybraných iontů - sodných, vápenatých, fosfátů.  
12:30 - 14:00seminářDiabetes mellitus a metabolický syndrom MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro
07:30 - 10:30praktická cvičeníVolno 
09:00 - 10:30seminářVolno  
Čtvrtek10:45 - 13:45praktická cvičeníVyšetření vybraných iontů - sodných, vápenatých, fosfátů.  
12:30 - 14:00seminářDiabetes mellitus a metabolický syndrom MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. 
07:30 - 10:30praktická cvičeníGlykemie / Význam glukosového tolerančního testu a glykovaného hemoglobinu.Praktikárna U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminářShrnující seminář- signalizace.doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc.Cori posluchárna
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníVyšetření vybraných iontů - sodných, vápenatých, fosfátů.  
10:45 - 12:15seminářDiabetes mellitus a metabolický syndrom MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro
07:30 - 10:30praktická cvičeníGlykemie / Význam glukosového tolerančního testu a glykovaného hemoglobinu.Praktikárna U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminářShrnující seminář- signalizace.doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc.Cori posluchárna
12Pondělí10:45 - 12:15seminářAteroskleróza, kardiomarkery MUDr. Lenka Fialová, CSc.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
10:45 - 13:45praktická cvičeníÚvod do klinické biochemie. Virtuální prohlídka centrálních laboratoří (1-2 hod)  
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníÚvod do klinické biochemie. Virtuální prohlídka centrálních laboratoří (1-2 hod)  
12:30 - 14:00seminářAteroskleróza, kardiomarkery MUDr. Lenka Fialová, CSc. 
Středa12:30 - 14:00seminářAteroskleróza, kardiomarkery MUDr. Lenka Fialová, CSc.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
10:45 - 13:45praktická cvičeníÚvod do klinické biochemie. Virtuální prohlídka centrálních laboratoří (1-2 hod)  
Čtvrtek12:30 - 14:00seminářAteroskleróza, kardiomarkery MUDr. Lenka Fialová, CSc.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
10:45 - 13:45praktická cvičeníÚvod do klinické biochemie. Virtuální prohlídka centrálních laboratoří (1-2 hod)  
Pátek10:45 - 12:15seminářAteroskleróza, kardiomarkery MUDr. Lenka Fialová, CSc.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
10:45 - 13:45praktická cvičeníÚvod do klinické biochemie. Virtuální prohlídka centrálních laboratoří (1-2 hod)  
13Pondělí10:45 - 12:15seminářPoruchy acidobazické rovnováhy MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
10:45 - 13:45praktická cvičeníToxikologie  
Úterý12:30 - 14:00seminářPoruchy acidobazické rovnováhy MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
10:45 - 13:45praktická cvičeníToxikologie  
Středa10:45 - 13:45praktická cvičeníToxikologie  
12:30 - 14:00seminářPoruchy acidobazické rovnováhy MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
Čtvrtek12:30 - 14:00seminářPoruchy acidobazické rovnováhy MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
10:45 - 13:45praktická cvičeníToxikologie  
Pátek10:45 - 12:15seminářPoruchy acidobazické rovnováhy MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD, 2.patro,
10:45 - 13:45praktická cvičeníToxikologie  
14Pondělí10:45 - 13:45praktická cvičeníPraktický zápočtový test 
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníPraktický zápočtový test 
Středa10:45 - 13:45praktická cvičeníPraktický zápočtový test 
Čtvrtek10:45 - 13:45praktická cvičeníPraktický zápočtový test 
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníPraktický zápočtový test 
15Pondělí10:45 - 13:45praktická cvičeníZápočet (1 hod)  
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníZápočet (1 hod)  
Středa10:45 - 13:45praktická cvičeníZápočet (1 hod)  
Čtvrtek10:45 - 13:45praktická cvičeníZápočet (1 hod)  
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníZápočet (1 hod)  
Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
118.02.201910:45 - 12:15přednáškaÚvod do molekulární biologie (biochemie informace).prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.Cori posluchárna
21.02.201909:00 - 10:30přednáškaOxidativní dekarboxylace a Krebsův cyklus prof. MUDr. Jiří Jonák, DrSc.Posluchárna
21.02.201910:45 - 12:15přednáškaStruktura a funkce nukleových kyselin, typy RNA.RNDr. Markéta Janatová, Ph.D.Cori posluchárna
22.02.201909:00 - 10:30přednáškaStruktura, trávení, vstřebávání a transport sacharidů prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.Posluchárna
225.02.201910:45 - 12:15přednáškaOrganizace prokaryontního, eukaryontního a mitochondriálního genomu; struktura chromatinu.doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. 
28.02.201910:45 - 12:15přednáškaReplikace DNA v prokaryontních a eukaryontních buňkách. Rekombinace DNA a její typy. Transpozice DNA.doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.Cori posluchárna
28.03.201909:00 - 10:30přednáškaMetabolismus sacharidů prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.Posluchárna
29.03.201909:00 - 10:30přednáškaRegulace metabolismu sacharidů prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.Posluchárna ÚLBLD
304.03.201910:45 - 12:15přednáškaMutace a jejich vznik a účinky. Mutageny a karcinogeny.Mgr. Jan Ševčík, Ph.D.Cori posluchárna
07.03.201909:00 - 10:30přednáškaStruktura lipidů MUDr. Lenka Fialová, CSc.Posluchárna ÚLBLD
07.03.201910:45 - 12:15přednáškaReparace mutací DNA.Mgr. Jan Ševčík, Ph.D.Cori posluchárna
08.03.201909:00 - 10:30přednáškaMetabolismus mastných kyselin I MUDr. Lenka Fialová, CSc.Posluchárna ÚLBLD
411.03.201910:45 - 12:15přednáškaBiosyntéza RNA – transkripce DNA, úpravy primárního transkriptu prokaryontů a eukaryontů, alternativní sestřih. Transport RNA a její degradace u eukaryontů.RNDr. Markéta Janatová, Ph.D.Cori posluchárna
14.03.201909:00 - 10:30přednáškaMetabolismus mastných kyselin II Metabolismus glycerolipidů a sfingolipidů I MUDr. Lenka Fialová, CSc.Posluchárna ÚLBLD
14.03.201910:45 - 12:15přednáškaTranslace , inhibitory prokaryontní a eukaryontní translace. Sbalování proteinů, chaperony. Posttranslační modifikace proteinů 1.RNDr. Jana Soukupová, Ph.D.Cori posluchárna
15.03.201909:00 - 10:30přednáškaEikosanoidy MUDr. Lenka Fialová, CSc.Posluchárna ÚLBLD
518.03.201910:45 - 12:15přednáškaPosttranslační kovalentní modifikace proteinů 2. Třídění a transport proteinů do jednotlivých organel, sekreční proteiny.RNDr. Jana Soukupová, Ph.D.Cori posluchárna
21.03.201909:00 - 10:30přednáškaMetabolismus aminokyselin, ureasyntetický cyklus doc. MUDr. Jiří Vachtenheim, CSc.Posluchárna ÚLBLD,
21.03.201910:45 - 12:15přednáškaRegulace genové exprese. prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.Cori posluchárna
22.03.201909:00 - 10:30přednáškaKatabolismus aminokyselin a jejich uhlíkového skeletu doc. MUDr. Jiří Vachtenheim, CSc.Posluchárna ÚLBLD
625.03.201910:45 - 12:15přednáškaStruktura a funkce buněčných membrán, buněčná spojení.doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc.cori posluchárna
28.03.201909:00 - 10:30přednáškaPřeměna aminokyselin na biologicky aktivní látky a specializované produkty MUDr. Jan KrtilPosluchárna ÚLBLD,
28.03.201910:45 - 12:15přednáškaKompartmentace buňky, struktura a funkce buněčných organel, vesikulární transport.doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc.Cori posluchárna
29.03.201909:00 - 10:30přednáškaVztahy mezi metabolismem sacharidů a lipidů MUDr. Jan Pláteník, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD
701.04.201910:45 - 12:15přednáškaMechanismy signální transdukce 1.prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.Cori posluchárna
04.04.201909:00 - 10:30přednáškaMetabolismus tetrapyrolů, purinů a pyrimidinů prof. MUDr. Jiří Jonák, DrSc.Posluchárna ÚLBLD
04.04.201910:45 - 12:15přednáškaMechanismy signální transdukce 2.prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.Cori posluchárna
05.04.201909:00 - 10:30přednáškaSteroidy Posluchárna ÚLBLD, as.Vecka
808.04.201910:45 - 12:15přednáškaMechanismy signální transdukce 3.prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.Cori posluchárna
11.04.201909:00 - 10:30přednáškaMembrány a membránový transport posluchárna ÚLBLD, dr.Vecka
11.04.201910:45 - 12:15přednáškaStruktura, replikace a sestavování virů.doc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc.Cori posluchárna
12.04.201909:00 - 10:30přednáškaBuněčný cyklus Molekulární podstata nádorového bujení doc. MUDr. Jiří Vachtenheim, CSc.posluchárna ÚLBLD
912.04.201910:45 - 12:15přednáškaBuněčný cyklus.prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.Cori posluchárna
18.04.201909:00 - 10:30přednáškaDěkanský den Posluchárna ÚLBLD,
18.04.201910:45 - 12:15přednáškaDěkanský den. 
19.04.201909:00 - 10:30přednáškaSvátek - Velký pátek Posluchárna ÚLBLD,
1022.04.201910:45 - 12:15přednáškaBiochemie peptidových a bílkovinných hormonů a hormonů štítné žlázy.doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc.Cori posluchárna
25.04.201909:00 - 10:30přednáškaObecné mechanismy buněčné signalizace a účinku hormonů MUDr. Jan Pláteník, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD,
25.04.201910:45 - 12:15přednáškaXenobiochemie.doc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc.Cori posluchárna
26.04.201909:00 - 10:30přednáškaApoptóza MUDr. Jan Pláteník, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD
1129.04.201910:45 - 12:15přednáškaBiochemie jater.doc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc.ori posluchárna
02.05.201909:00 - 10:30přednáškaZvláštnosti biochemických pochodů v erytrocytu, hemokoagulace prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.Posluchárna ÚLBLD,
02.05.201910:45 - 12:15přednáškaHormony a signální dráhy ovlivňující energetický metabolismus.prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.Cori posluchárna
03.05.201909:00 - 10:30přednáškaXenobiochemie RNDr. Kateřina Levová, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD
1206.05.201910:45 - 12:15přednáškaBiochemie krve a hemokoagulace.doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc.Cori posluchárna
09.05.201909:00 - 10:30přednáškaExtracelulární matrix (proteoglykany, kolagen, elastin) Cytoskelet, biochemie svalové kontrakce. prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.Posluchárna ÚLBLD,
09.05.201910:45 - 12:15přednáškaBiochemie svalové kontrakce.doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc.Cori posluchárna
10.05.201909:00 - 10:30přednáškaAcidobazická rovnováha MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD,
1312.05.201910:45 - 12:15přednáškaHumorální imunita.doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.Cori posluchárna
16.05.201909:00 - 10:30přednáškaReaktivní formy kyslíku a dusíku MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.Posluchárna ÚLBLD,
16.05.201910:45 - 12:15přednáškaBuněčná imunita.doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.Cori posluchárna.
17.05.201909:00 - 10:30přednáškaEndokrinní a parakrinní funkce ledvin MUDr. Jan KrtilPosluchárna ÚLBLD,
1420.05.201910:45 - 12:15přednáškaBiochemie nervové tkáně a smyslů.doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc.Cori posluchárna
23.05.201909:00 - 10:30přednáškaBiochemie neurotransmise a smyslových orgánů I doc. MUDr. Ivan Matouš-Malbohan, CSc.Posluchárna ÚLBLD,
23.05.201910:45 - 12:15přednáškaBiochemie pojiva a kůže.doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc.Cori posluchárna
24.05.201909:00 - 10:30přednáškaBiochemie neurotransmise a smyslových orgánů II. MUDr. Lenka Fialová, CSc.Posluchárna ÚLBLD,
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK