velikost textu

prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.

Univerzita Karlova

3. lékařská fakulta

zástupce přednosty pro vzdělávací a vědeckou činnost (Ortopedie)
adresa
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, Česká republika (Ortopedie)
email
valer.dzupa@fnkv.cz
telefon
+420 267 163 172