text size

First Faculty of Medicine

UK » 1.LF

Contacts

Registered office

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, okres Hl.m. Praha, Czech Republic

Management

dean: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
vice-dean pro přijímací řízení: prof. MUDr. Jana Dušková, MBA, DrSc.
vice-dean pro zubní lékařství: prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.
vice-dean pro klinickou pedagogiku : prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
vice-dean pro vědeckou činnost : doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.
vice-dean pro grantovou problematiku a doktorské studijní programy: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
vice-dean pro rozvoj fakulty: Ing. Ivan Mikula, Ph.D.
vice-dean pro zahraniční studenty a sociální problematiku: prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc.
vice-dean pro studijní problematiku a teoretickou a preklinickou pedagogiku: doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
chief administrative officer: Ing. Eva Soubustová, MBA

Organizational structure