PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Němčina (nejen) pro historiky - YMHA40
Anglický název: German for historians (and others)
Zajišťuje: Program Antropologická studia (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Dr. phil. Pavel Himl
Korekvizity : {Kurz je pod tímto kódem určen studujícím magisterských studijních programů. Studující bakalářského programu si mohou zapsat jeho bakalářskou variantu s kódem začínajícím na "YB".}
Neslučitelnost : YBHC164
Je neslučitelnost pro: YBHC164
Anotace
Poslední úprava: prof. Dr. phil. Pavel Himl (28.01.2023)
V 17. – 19. století byla němčina jedním ze zemských jazyků v českých zemích (ať už ho definujeme jakkoliv). Po velkou část tohoto období převažovala jakožto jazyk správy a jazyk dominantních kulturních vlivů. Na jejím pozadí a v konkurenci s ní se utvářela moderní čeština ve své funkci administrativní, vědecké i literární. Pochopení minulosti středoevropského prostoru proto není bez němčiny možné. Kurz má napomoci odhalit a zpřístupnit německojazyčné kulturní dědictví a umožnit studujícím práci s německojazyčnými zdroji. Jeho cílem je zprostředkovat pasivní, recepční kompetence pro čtení a interpretování historických pramenů a částečně také sekundární literatury. Aktivní ovládání němčiny není nezbytně vyžadováno, výhodou přesto bude to, pokud se studující s tímto jazykem již setkali, případně mají obecné lingvistické povědomí z jiných jazyků.
Metody výuky - český znakový jazyk
Poslední úprava: prof. Dr. phil. Pavel Himl (28.01.2023)
Výuka bude zaměřena na porozumění německým textům, vztahujícím se především k minulosti českých zemí v 19. a 20. století, nikoliv na souvislý výklad nebo procvičování gramatických jevů. Podle pokročilosti studujících bude doplněna o texty v němčině 18. století a starší a o paleografická cvičení (čtení starých tištěných a psaných písem). 
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. Dr. phil. Pavel Himl (17.09.2020)

Podmínkou atestování kurzu je průběžná aktivní účast (povoleny jsou 3 neomluvené absence) a úspěšné absolvování závěrečného testu, zaměřeného na porozumění a překlad německých historických textů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK