PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Četba I. - YMFA32
Anglický název: Reading I.
Zajišťuje: Program Antropologická studia (24-KOA)
Program Filosofie v kontextu humanitních věd (24-FI)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 8 (8)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Korekvizity : {Kurz je pod tímto kódem určen studujícím magisterských studijních programů. Studující bakalářského programu si mohou zapsat jeho bakalářskou variantu s kódem začínajícím na "YB".}
Neslučitelnost : YBFC242, YMFH026
Je neslučitelnost pro: YBFC242, YMFH026, YBFC230
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (10.01.2023)
Seminář je věnován společené četbě a interpretaci jednoho ze základních děl novověké filosofie, totiž Spinozovy Etiky.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (10.01.2023)

Povinná:

  • Spinoza, B.. Etika. Praha: Svoboda, 1977, s. ISBN .

Doporučená:

  • Spinoza, B.. Collected Works I.. : Princenton University Press, 1985, s. ISBN .

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (10.01.2023)

Atestace bude udělena za aktivní účast v hodinách a za esej na samostatně zvolené téma v rozsahu min. 5 normostran.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK