PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář písemné a audiovizuální reflexe - YMSMK047PV
Anglický název: Seminar on written and audiovisual reflection
Zajišťuje: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (19)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.
Korekvizity : {Kurz je pod tímto kódem určen studujícím magisterských studijních programů. Studující bakalářského programu si mohou zapsat jeho bakalářskou variantu s kódem začínajícím na "YB".}
Neslučitelnost : YBKC192
Je neslučitelnost pro: YBKC192
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Váša, Ph.D. (19.01.2022)
Cílem semináře je prohloubit schopnost písemné či audiovizuální reflexe se zaměřením na oblast kultury. Seminář se zaměří zejména na žánr recenze, tak, jak je vyžadován konkrétními současnými médii. Jinými slovy, cílem semináře bude prostřednictvím řízených workshopů prohloubit schopnost i v rámci malého formátu precizně, srozumitelně a zároveň sofistikovaně argumentovat a formulovat názor. V kontextu humanitně zaměřené fakulty dodejme: názor, jenž by měl být založen na odborné erudici, leč formulován tak, aby byl čitelný i pro neakademické čtenáře. Jedním z cílů je tak i prohloubení dovednosti srozumitelné popularizace akademicky podloženého názoru (kromě jiného tzv. třetí role univerzity).
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Váša, Ph.D. (20.02.2023)

Na první hodinu si pečlivě přečtěte sylabus a vypsaná zadání. Obecně bude postup následující: studenti budou rozděleni mezi jednotlivé hosty, jimž v předstihu dvou týdnů před danou hodinou odevzdají texty/podcast dle zadání (viz níže). Před odevzdáním si studenti dané texty vzájemně kriticky opoznámkují. Na hodině pak budeme společně s hostem nad odevzdanými texty diskutovat. Studenti budou hostům přiřazeni primárně na základě vlastní volby, v případě přetlaku losem. Přednost budou mít studenti EKS.

Návod k přihlášení se do služby MS-Teams:

  • Pod svým unikátním univerzitním číslem (UKČO) se ve formě čísloUKČO@cuni.cz (tedy například 12345678@cuni.cz) přihlásíte prostřednictvím www.office.com do webové platformy Office 365 pro studenty UK (zdarma).
  • Office Vás následně přesměrují na stránku CAS, kde se jednorázově přihlásíte uživatelským jménem a heslem, které používáte do SIS.
  • Následně se Vám odemkne on-line plocha Office 365.
  • Klikněte na Teams (lze si stáhnout i aplikaci, která je rychlejší), dále pak Týmy v levé liště -> Připojit se k týmu nebo vytvořit nový (na obrazovce vpravo nahoře) -> Připojit se k týmu pomocí kódu
  • Přihlašte se kódem: 7s2d4h1
  • Tím jste přihlášeni do týmu.
  • S připojením do týmu prosím neotálejte. Máte-li s přihlášením potíže, zkontrolujte, zda se přihlašujete dle instrukcí, respektive zkuste se přihlásit opakovaně po restartování počítače, vymazání historie prohlížeče apod.
  • Ve výjimečných případech se může stát, že systém nebude akceptovat vaše UKČO. V takovém případě kontaktujte LVT.

Jakmile se přihlásíte, v kanálu "Letní semestr 2023" naleznete další vzkazy instrukce.

Do kanálu "obecné" NIC NEPIŠTE!

Veškerou další komunikaci veďme skrze tento kanál na MS Teams. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Váša, Ph.D. (21.02.2022)

Minimálně 80% účast na hodinách (=9 hodin z 11), řádně odevzdané úkoly.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Váša, Ph.D. (11.02.2023)

Seminář povede Ondřej Váša (kromě odborných článků a knih publikoval v novinách a časopisech Aktualne.cz, Lidové noviny, Mladá fronta, Rock & Pop, UNI, JazzTimes, Deník.cz, iDNES.cz, Art & Antiques, Ateliér...), přičemž hlavní část práce bude svěřena hostům z mediální praxe (viz níže). Vlastní rozdělení práce proběhne na první hodině s ohledem na počet přihlášených studentů. 

Obecně bude postup následující: studenti budou rozděleni mezi jednotlivé hosty, jimž v předstihu dvou týdnů před danou hodinou odevzdají texty/podcast dle zadání (viz níže). Před odevzdáním si studenti dané texty vzájemně kriticky opoznámkují. Na hodině pak budeme společně s hostem nad odevzdanými texty diskutovat. Studenti budou hostům přiřazeni primárně na základě vlastní volby, v případě přetlaku losem. Přednost budou mít studenti EKS.

Hosté pro LS 2023:

ONDŘEJ KONRÁD. Publicista a hudebník. Od konce 60 let píše o hudbě (Aktuality Melodie, Pop Music Express, Melodie, Gramorevue, Rock and Pop, Lidové noviny, Harmonie, Crossroads, UNI atd.). Od 80. let  výkonný hudebník (Blues band Luboše Andršta a Peter Lipa, Binder Konrád Blues band, Šavle meče, Blues Session, Gumbo, nahrál desítky alb). S Michalem Pavlíčkem spolutvůrce pořadu České televize  Na Kloboučku (1995 – 2004), s Vojtěchem Lindaurem kniha Bigbít (2001, 2010). Zároveň od počátku 90. let až doposud politický komentátor a moderátor (Rádio Svobodná Evropa, Český rozhlas 6, Český rozhlas Plus).

LIMIT: 4-6 studentů

ŽÁNR: recenze/reflexe   

ZADÁNÍ: Napište v rozsahu 3.600 – 6.000 znaků, proč vás v poslední době (ale i dříve) významněji zaujal některý film (i z produkce TV a služeb jako HBO nebo Netflix, tedy i seriál), kniha, divadelní představení, hudební album nebo koncert, výstava atd. Zvolený titul nebo akci třeba uvést předem (stačí základní údaje), možné jsou alternativy na výběr.

TÁŇA ZABLOUDILOVÁ. Absolvovala bakalářský program politologie-mediální studia na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzitě v Brně. Publicistka píšící o popkultuře, společnosti a dnešních městech. Dřívější učitelka angličtiny, editorka Radia Wave, dnešní programová ředitelka Serial Killer festivalu, dramaturgyně Českého rozhlasu a přispěvatelka do A2larmu, Aktuálně.cz, Artzóny, Finmagu, Respektu a do několika dalších médií.

LIMIT: 4 studentky/studenti

ŽÁNR: rozhovor/glosa

ZADÁNÍ: Rozhlédněte se kolem sebe během cest po  Praze a vyberte si problém nebo téma související s fungováním města, který vás zajímá. Může to být třeba bydlení, nedostatek infrastruktury pro cyklisty, pro pěší, nedostatek školek, nepřipravenost na změnu klimatu, nekvalitní nová výstavba, málo zelených ploch a stromů. Nebo jiné téma. Porovnejte při tom Prahu se zahraničními městy, které jste navštívili. Vyberte si odborníka, aktivistu, zástupce spolku, politika či jen dlouholetého obyvatele Prahy, který má k problému co říct a položte mu 4 až 6 otázek. Odpovědi by měly vysvětlovat v čem problém tkví, proč se ho nedaří řešit a jaký je výhled do budoucna. Vaším úkolem bude je zkrátit, pokud budou příliš dlouhé, a mluvenou řeč převést do textové podoby tak, aby se dobře četla. Alternativní možnost: pokud se nepodaří respondenta přesvědčit k rozhovoru, najděte si už existující rozhovor a použijte z něj několik citací pro krátký (43500- 5000 znaků) text o tématu, který bude vaší úvahou či glosou k tématu.

MILOŠ HROCH: Hudební a kulturní publicista a teoretik. Pracoval jako redaktor Českého rozhlasu (Radia Wave), pravidelně přispívá do řady českých médií jako A2, Alarm, Deník N nebo týdeník Respekt nebo do britského hudebního časopisu The Wire. Je autorem knihy Křičím: „To jsem já.“: Příběhy českého fanzinu od 80.let po současnost (2017) a spoluautorem knihy Všechny kočky jsou šedé: Hudba úzkosti (2020). Působí na Katedře mediálních studií FSV UK, kde získal doktorát za práci „Samizdat v post-digitální době: Vliv nového materialismu na proměnu zinové scény a subkulturního kapitálu“.

LIMIT: 4 studentek/studentů

ŽÁNR: recenze

ZADÁNÍ:  Vyberte si libovolné dílo či událost, jež vyšlo/jež se odehrála v roce 2022. Tímto dílem/událostí může být album, koncert, film, divadelní představení, televizní seriál, kniha, výstava, ale i počítačová hra. Návrh či návrhy (do maximálního počtu tří alternativ) pošlete předem ke schválení. Maximální délka recenze: do 4 000 zn. i s mezerami. Důraz nechť je kladen na argumentaci stran podstaty/specifik/aktuality daného díla/fenoménu, respektive na interpretaci a argumentaci, jak a proč reflektované dílo/fenomén číst.

PAVEL TUREK: Hudební a kulturní publicista a teoretik. Podílel se na chodu legendárního časopisu Živel. V průběhu let publikoval kromě jiného v Rock & Popu, Reflexu i MF Dnes. Spolupracoval s Radiem Wave. Spoluzakládal obrazový magazín Komfort. V letech 2007–2009 pracoval pro server Aktuálně. Od roku 2010 je členem redakce magazínu Respekt. Působí též na FSV UK, kde získal doktorát v oboru teorie fotografické a multimediální tvorby, a UMPRUM.

LIMIT: 4 studentky/studenti

ŽÁNR: recenze

ZADÁNÍ: Student/ka si vybere vlastní téma z oblasti kultury (od desky, filmu, seriálu či knihy přes výstavu či koncert až po nový kulturní fenomén). Student/ka nejprve odevzdá v několika větách (maximálně ve čtyřech) vystižené téma ke schválení; doporučujeme odevzdat několik alternativ (maximálně tři). Jediným omezením je, že téma musí být aktuální, jako by daná recenze/reflexe/kritika měla vyjít v tisku v týdnu, kdy bude studentkou/studentem odevzdána. Součástí zadání je tedy vybrat takové téma, k jehož reflexi existuje v roce 2022 pádný důvod. Takovým důvodem může být i reedice třicet let staré desky: pak však musí být otázka položena na způsob „proč toto album vychází právě dnes? Co jej dnes činí aktuálním? Proč bychom jej v roce 2022 měli znovu poslouchat, respektive: proč jej po třiceti letech znovu posloucháme?“ Cílem textu není faktografický popis, nýbrž argumentace názoru na podstatu/specifika/aktualitu daného díla/fenoménu, respektive argumentace, jak a proč reflektované dílo/fenomén číst. Maximální délka odevzdaného textu: 2 NS (=3600 znaků včetně mezer).

ONDŘEJ BEZR. Hudební publicista. Publikoval v celé řadě českých magazínů a novin, v letech 1992–2002 byl redaktorem magazínu Rock & Pop. V současnosti je redaktorem Lidových novin a šéfredaktorem kulturního magazínu UNI. Knižně publikoval mimo jiné portrétní rozhovory s Vladimírem Mišíkem, Markem Brodským, Vlastimilem Třešňákem či Lubošem Andrštem. Od roku 1999 je dramaturgem mezinárodního festivalu Blues Alive v Šumperku, oceněného prestižní cenou Keeping The Blues Alive, udělovanou asociací The Blues Foundation.

LIMIT: 6 studentek/studentů

ŽÁNR: recenze

ZADÁNÍ: Vyberte si českou desku, která vyšla během posledního roku. Návrh či návrhy (do maximálního počtu tří alternativ) pošlete předem ke schválení. Na vybrané album napište recenzi o přesném rozsahu 2000 zn. s mezerami (s tolerovanou horní i spodní odchylkou maximálně 99 zn. s mezerami). Součástí tohoto úkolu je nejen napsat minimalistickou recenzi, ale i schopnost „trefit se do zlomu“, čili respektovat požadavek tištěného média na přesný počet znaků kvůli grafické úpravě.

PETR ŠOUREK: Petr Šourek je rozhlasový autor, publicista a překladatel. Od roku 1998 překládá z klasických i moderních jazyků. Knižně publikoval překlady z latiny, řečtiny, němčiny a angličtiny. Jeho překlad Petroniova Satyrikonu vydá nakladatelství Academia 2022. Od roku 2000 přispívá do českých i německých médií; printu, rozhlasu i televize (Lidové noviny, Týden, Respekt, A2, Český rozhlas, Nový prostor; Mitteldeutscher Rundfunk). 2017 – 2020 dělal publicistickou řadu Reflexe: Historie/filozofie pro Český rozhlas Vltavu. Pracuje i v dalších rozhlasových formátech, například úspěšný seriál Dějiny kapitalismu. Od roku 2021 dělá podcast Sylva sylvarum pro program Odolné společnosti AV 21. Je také autorem literárních pásem a rozhlasových her. Tuto napsal pro Švýcarský rozhlas (SRF) a v loňském roce byla vybrána mezi 12 nej v německy mluvící oblasti. Petr často pracuje na průsečíku vědy a umění jako v projektu Lithopy pro Trienále umění a designu v Miláně. Právě toto spojení ocenila zvláštní cenou porota 2020’s Digital Dozen Awards Columbia University, NYC. Projekt spojuje polyekránovou instalaci, design, prototyp technologie, vědeckou publikaci... pro kontext viz článek v The New York Times.

LIMIT: 3 skupiny/studentky/studenti

ŽÁNR: podcast

ZADÁNÍ: Studenti/studentky nechť se dle vlastní volby rozdělí na tři skupiny (může se však jednat i o tři jednotlivce), z nichž každá/každý nejprve odevzdá návrh třech témat. Každé navržené téma bude opatřeno titulkem a vystiženo v několika větách (třech, čtyřech). Schopnost takto zhuštěného vystižení záměru je součástí zadání, včetně výběru tématu, jehož výběr by měl mít nějaký důvod. Neboli: komu je takový podcast určen a proč by jej měl poslouchat? Posléze bude každé skupině/jednotlivci jedno z navržených témat přiděleno. Délka podcastu nesmí překročit 8 minut. Podcast může být pochopitelně výrazně kratší.

ROZPIS HODIN:

13.2. Úvodní hodina, počáteční diskuse

20.2. O.V.

27.2. O.V.

6.3. Pavel Turek

13.3. Miloš Hroch

20.3. Ondřej Bezr

27.3. Táňa Zabloudilová

3.4. Ondřej Konrád

17.4. Petr Šourek

24.4. O.V.

15.5.2023: O.V.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK