PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Smrt a pohřební kultura - YMKDE035
Anglický název: Death and Funeral Culture
Zajišťuje: Program Dějiny moderní evropské kultury (24-EKDD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:40 / neurčen (40)
letní:40 / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Olga Nešporová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Olga Nešporová, Ph.D.
Anotace
Přednáška tematizuje přistupování ke smrti, umírání a pohřbívání v evropské kultuře s důrazem na vývoj v 19. a 20. století. Výklad je strukturován po dílčích tématech probíraných v jejich historické dimenzi, součástí je i širší kulturní rámcování a přesahy do blízkých kulturních okruhů.
Poslední úprava: Šedivcová Karolína, Mgr. (03.05.2021)
Požadavky ke zkoušce

ZS - stručný ústní referát

LS - ústní referát (rovněž odevzdaný v písemné podobě, PowerPoint či Word) a klasifikovaný písemný test z odpřednášené látky a povinné literatury

Poslední úprava: Nešporová Olga, Mgr., Ph.D. (15.11.2022)
Sylabus

ZS

Teorie přístupu ke smrti, umírání a pohřbívání ve společnostech – Tony Walter

Dějiny smrti – Římani, Germáni

Čechy a Morava v 1. tisíciletí, Slované

Křesťanství – smrt a pohřbívání ve středověku

Středověké představy o onom světě, Umírání a pohřeb v raném novověku 16- - 18. st.

Judaismus – smrt, umírání a pohřební rituály židů

Islám – představy vážící se ke smrti a posmrtné existenci, pohřební zvyky muslimů

Hřbitovy I.

Hřbitovy II.

Sebevražda

 

LS

Epidemie a pandemie (černá smrt a španělská chřipka)

Kremace a krematoria

Proměny v pohřební praxi ve 20. století a akcentem na období reálného socialismu (1948 –1989)

Demografie o smrti

Prenatální a perinatální ztráta

Tabuizace smrti/skrývání a medikalizace smrti v 19. a 20. století

Česká etnografie a sociální antropologie, výzkum čtyř pražských náboženských skupin

Zármutek a truchlení

Víra v posmrtnou existenci v ČR a v Evropě

Pomníčky u silnic obětem dopravních nehod

* Literatura povinná
Walter, Tony. 1994. The Revival of Death. London: Routledge.
Davies, Douglas J.: 2007. Stručné dějiny smrti. Praha: Volvox Globator.

* Literatura doporučená
Ariès, Philippe. 2000. Dějiny smrti I., II. Praha: Argo.
Ariès, Philippe. 1974. Western Attitudes toward Death: From Middle Ages to the Present. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
Badham, Paul - Baham, Linda (eds.). 1987. Death and Immortality in the Religions of the World. New York: Paragon House. Van Gennep, Arnold. 1997. Přechodové rituály. Systematické studium rituálů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Elias, Norbert. 1998 (1984). O osamělosti umírajících v našich dnech. Praha: Nakladatelství Franze Kafky. 
Gorer, Geoffrey. 1965. Death, Grief, and Mouning. Garden City: A Doubleday Anchor Book.
Howarth, Glennys. 2007. Death and Dying. A Sociological Introduction. Cambridge: Polity.
Navrátilová, Alexandra. 2004. Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad. 
Nešporová, Olga. 2013. O smrti a pohřbívání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
Omran, Abdel R. 1971. The Epidemiologic Transition: A Theory of the Epidemiology of Population Change. The Milbank Quarterly, 49 (4): 509-538.
Tinková, Daniela. 2011. Exodus zemřelých: Počátky medikalizace smrti v pozdně osvícenských Čechách. Sociální studia, 8 (2): 35-55.

Walter, Tony. 2020. Death in the Modern World. London: SAGE.

Poslední úprava: Nešporová Olga, Mgr., Ph.D. (14.07.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK