SubjectsSubjects(version: 942)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Social economy and social business - YMN01SEP
Title: Sociální ekonomika a sociální podnikání
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
JUDr. Lenka Deverová
Teacher(s): JUDr. Lenka Deverová
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Interchangeability : YMN11SEP
Is interchangeable with: YMN11SEP
Is complex co-requisite for: YMFA32, YMFH003, YMFH015, YMFH018, YMFH032, YMFH033, YMFH040, YMFH046, YMFH103, YMFI509, YMFPR13, YMFPR171, YMGS231, YMHA1LS2, YMHA44, YMH0222, YMH045, YMH050, YMH051, YMH1222, YMH145, YMH151, YMH152, YMH545, YMH550, YMH557, YMN0HHR, YMN157, YMN221, YMPV018, YMSKA32, YMSKA51, YMSKA52, YMSKA54, YMSKE002, YMSKE017, YMSMK007P, YMSMK032PV, YMSMK035PV, YMSMK047PV, YMSMK051PV
Annotation - Czech
Last update: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (21.08.2022)
Předmět vysvětluje třetí sektor jako sociální a solidární ekonomiku a seznamuje s koncepcí sociálních podniků v mezinárodním kontextu. Uvádí definici sociálního podniku, kterou vypracovala Evropská výzkumná společnost EMES. Pozornost je věnovaná českým legislativním a dalším podmínkám pro sociální podniky. Studijní texty a relevantní odkazy k tématům přednášky jsou v Moodle.
Registration requirements - Czech
Last update: Kristýna Macková (23.08.2021)
Kurz je určen výhradně studujícím 1. ročníku studijního programu SOS, a není proto možné si jej zapsat po webu.
Syllabus - Czech
Last update: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (29.09.2023)

 K některým přednáškám se doporučuje prostudovat předem studijní opory v Moodle.

 Témata přednášek:

Sociální a solidární ekonomika

Sociální ekonomika - evropské a americké pojetí

Podpora sociální ekonomiky v EU

Sociální podnik - modely sociálního podniku

Teorie sociálního podnikání

“Entrepreneurial non-profits” model sociálního podniku

“Social cooperatives” model sociálního podniku

“Social businesses" model sociálního podniku

“Work Integration” model sociálního podniku

Legislativní rámec sociálního podnikání v ČR 

Ekosystém pro české sociální podnikání

Evropské finance pro sociální podniky

----------------------

Povinná literatura:

Studijní texty vložené v Moodle

Dohnalová, M. Deverová, L., Legnerová, K., Pospíšilová, T. Lidské zdroje v sociálních podnicích. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, vybrané kapitoly

Dohnalová, M. Sociální ekonomika, sociální podnikání: Podnikání pro každého. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2012

Dohnalová, M. et al.  ‘Social Enterprise in the Czech Republic: Heritage and New Developments‘,  in: Defourny, J., Nyssens, M. (Eds.) Social Enterprise in Central and Eastern Europe. Theory, Models and Practice. London: Routledge,  2021

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html