SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Cultural Ecology I - YMSKE017
Title: Kulturní ekologie I
Guaranteed by: Programme Social and Cultural Ecology (24-KSKE)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: 35 / unknown (35)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D.
Co-requisite : {The course under this code is intended for MA level students. BA students interested in this course need to enrol the BA level code that begins with "YB".}
Is incompatible with: YBSC181
Is pre-requisite for: YMSKE003, YMSKE021, YMSKE506
Annotation -
Last update: Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D. (17.02.2020)
There is a rising interest in environmental anthropology nowadays dues to the ecological crisis of the Anthropocene. Many of crucial actual debates do have predecessors in the almost one hundred years long history of the discipline, but are mostly left behind. The course introduces several key schools of thoughts, concepts, debates and examples from the history of environmental anthropology. Particular attention is paid to issues concerning cultural ecology and eco-systemic approach of so called ecological anthropology.
Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Mašek (23.09.2020)

V případě, že výuka v ZS 20/21 proběhne tzv. hybridně nebo plně distančně,
přednášky i semináře budou probíhat distanční formou, tj. online. Jako
platforma pro výuku bude jednotně využíván program MS Teams. Pro všechny
přednášky budou v Moodlu/Sisu/MS Teams dostupné studijní opory, tj. prezentace přednášek
a další podklady (doporučená literatura ad.). Výuka bude probíhat v časech
daných rozvrhem a harmonogramem akademického roku FHS. Vzhledem k obtížné a
těžko předvídatelné situaci je doporučována co největší účast na výuce. V případě seminářů a
kurzů s kontrolovanou docházkou bude nadále platit podmínka 80% účasti.
Zakončení kurzu proběhne dle sylabu (zkouška, zápočet) ve formě, kterou v
únoru 2021 umožní epidemielogická situace (v případě online formy budou
studenti včas a podrobně informováni).

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D. (02.10.2023)

10% diskuse textů

10% úkoly na hodinách

10% docházka (když pod 75%, pak náhradní plnění v podobě eseje)

70% závěrečný test

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html