SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sociology of Social Movements - YMN157
Title: Sociologie sociálních hnutí
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 10 / unknown (10)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Marta Kolářová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Marta Kolářová, Ph.D.
Co-requisite : {The course under this code is intended for MA level students. BA students interested in this course need to enrol the BA level code that begins with "YB".}
Incompatibility : YBSB047
Is incompatible with: YBSB047, YBSC212
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Marta Kolářová, Ph.D. (15.09.2023)
Sociální hnutí jsou významnými aktéry v oblasti sociální změny. V kurzu budeme na sociální hnutí pohlížet sociologickou perspektivou, v rámci které definujeme, co jsou sociální hnutí a jak se projevují v moderní společnosti a současné době. Kurz představí hlavní teoretické proudy ve zkoumání sociálních hnutí (nová sociální hnutí, teorie mobilizace zdrojů, rámování), které bude aplikovat na vybraná konkrétní hnutí (environmentální, feministická, studentská apod.). Specificky se zaměří na vliv globalizace na sociální hnutí, a dále na jejich vztah k subkulturám, kontrakultuře a nerovnostem. Představí také metodologii výzkumu sociálních hnutí.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html