SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
The Sociology of Conflict, War and Terrorism (Distance Learning) - YMH145
Title: Sociologie konfliktu, války a terorismu (kombinovaná forma)
Guaranteed by: Programme Historical Sociology (24-HS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/10, C [HS]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / 25 (25)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level: specialized
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jiří Juhász
Co-requisite : {The course under this code is intended for MA level students. BA students interested in this course need to enrol the BA level code that begins with "YB".}
Incompatibility : YBSB011, YBSB011K, YMH545
Interchangeability : YMH045
Is incompatible with: YBSB011K, YMH545, YBSB011
Is interchangeable with: YMH045
Annotation -
Last update: Mgr. Kateřina Soukalová, Ph.D. (15.01.2015)
This course focuses on the issue of the proto-sociology of war (Clausewitz, Malthus, Lenin, Hobson, Kant) and the sociology of war (Sorokin, Tilly), as well as on the conflict paradigm in sociology and on the sociological analysis of terrorism.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Karolína Šedivcová (19.04.2018)
Osnova semináře:
1. Úvod.

2. Sociologie konfliktu 1. Lewis Coser a funkcionální pojetí konfliktu.

3. Sociologie konfliktu 2. Ralph Dahrendorf a polemika s Karlem Marxem.

4. Sociologie konfliktu 3. Ch. W. Mills a mocenská elita.

5. Sociologie konfliktu 4. Charles Tilly a repertoáry soupeřivé politiky.

6. Sociologie konfliktu 5. S. P. Huntington a politický konflikt v modernizující se společnosti.

7. Sociologie konfliktu 6. Téma revolucí. Pokusy o syntézu.

8. Sociologie války 1. Makro a mikro přístupu k analýze příčin válek. Příklady.

9. Sociologie války 2. Pitirim Sorokin a historická analýza válek.

10. Sociologie války 3. Současné přístupy.

11. Sociologie terorismu 1. Mark Juergensmeyer a náboženský terorismus.

12. Sociologie terorismu 2. Empirické přístupy k výzkumu a jeho výsledky.

13. Závěrečné shrnutí.

Povinná literatura:
 • HUNTINGTON, S. P. Střet civilizací. Praha: Rybka, 2001. ISBN 80-86182-49-5.
 • JUERGENSMEYER, M. Teror v mysli boží. Brno: CDK, 2007. ISBN 978-80-7325-109-3.
 • KELLER, J. Sociologie konfliktu. Brno: FF MU, 1990. ISBN 80-210-0193-3. (kapitoly týkající se Cosera, Dahrendorfa a Millse)
 • KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: Slon, 1997. ISBN 80-85850-25-7. (kapitoly k sociologii konfliktu)
 • MALESEVIC, S. The sociology of war and violence. Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-0-521-51651-8.
 • ŠUBRT, J. (ed). Historická sociologie. Teorie dlouhodobých vývojových procesů. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-061-1. (kapitola věnovaná R. Dahrendorfovi od Františka Znebejánka)
 • ŠUBRT, J. Postavy a problémy soudobé sociologie. Praha, ISV, 2002. ISBN 80-85866-77-3. (kapitola o R. Dahrendorfovi).

Doporučená literatura:

 • EICHLER, J. Terorismus a války v době globalizace. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1790-9.
 • LAQUEUR, W. A History of Terrorism, 2009. ISBN 0-7658-0799-8.
 • SOULEIMANOV. E. (ed.). Terorismus: Pokus o porozumění. Praha: Slon, 2010. ISBN 978-80-7419-038-4.
 • ŠLACHTA, M. Ohniska napětí ve světě. Praha: Kartografie Praha, 2007. ISBN 978-80-7011-926-6.
 • TOMEŠ, J. Konflikt světů a svět konfliktů. Praha: P3K, 2007. ISBN 978-80-903587-6-8.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html