SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Heideggers "Being and Time" - reading - YMFH040
Title: Heideggerův "Bytí a čas" - četba
Guaranteed by: Programme Philosophy in the context of humanities (24-FI)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 5
Examination process: combined
Hours per week, examination: 0/2, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / 10 (10)
summer:unknown / unknown (10)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Co-requisite : {The course under this code is intended for MA level students. BA students interested in this course need to enrol the BA level code that begins with "YB".}
Incompatibility : YBFB023
Is incompatible with: YBFB023
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. (16.08.2021)
Kurz je určen primárně pro magisterské studenty oboru Filosofie v kontextu humanitních věd. Seminář je koncipován jako dlouhodobější postupná četba, interpretace a diskuse textu Heideggerova stěžejního díla Bytí a čas. Při četbě budeme vycházet z českého překladu při souběžném srovnávání s textem originálu.
Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Monika Picková (31.08.2023)
Předmět je možné si zapsat opakovaně.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. (04.10.2023)

Kurz je určen primárně pro magisterské studenty oboru Filosofie v kontextu humanitních věd. Seminář je koncipován jako dlouhodobější postupná četba, interpretace a diskuse textu Heideggerova stěžejního díla Bytí a čas. Při četbě budeme vycházet z českého překladu při souběžném srovnávání s textem originálu.

 

Témata

1) Rekapitulace kontextu: záměr a cíl Bytí a času; východisko tázání v pobytu; předběžná charakteristika bytí-ve-světě; zpřístupnění jsoucího ve strukturách zvýznamňujícího odkazování; poukazy k fenoménu světa.

2) Konstituce významovosti.

3) Celek významovosti a první explikace světa.

4) Vazba bytí-ve-světě.

5) Bytí ve světě a zvýznamňování.

6) Bytí-ve-světě a otázka prostorovosti.

7) Destrukce karteziánského pojetí prostoru.

8) Existenciální prostorovost: blízkost a orientace.

9) Existenciální prostorovost: konstituce souvislosti míst.

10) Existenciální prostorovost: krajina.

11) Existenciální prostorovost: otevřenost celkového „tady“ bytí pobytu.

12) Bytí-ve-světe a prostor existence.


 

Literatura

Povinná:

HEIDEGGER, M. Bytí a čas. 2., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2002. Knihovna novověké tradice a současnosti. Vybrané paragrafy. ISBN 80-7298-048-3.

HEIDEGGER, M. Sein und Zeit. Tübingen: M. Niemeyer, 2006. Vybrané paragrafy. ISBN 3-484-70153-6.

Doporučená:

HEIDEGGER, M. a F.-W. von HERRMANN. Die Grundprobleme der Phänomenologie. 3. Aufl. Frankfurt am Main: Klostermann, 1997. Gesamtausgabe. 2. Abteilung, Vorlesungen 1923-1944. ISBN 3-465-02966-6.

HERRMANN, F.-W. von. Hermeneutische Phänomenologie des Daseins: eine Erläuterung von "Sein und Zeit". Frankfurt am Main: V. Klostermann, c1987-2008. ISBN 3-465-01739-0.

NOVOTNÝ, J. Krajina, řeč a otevřenost bytí: studie k Heideggerovu existenciálnímu pojetí prostorovosti. Praha: UK-FHS, 2006. ISBN 80-239-8972-3.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. (26.01.2021)

Atestační požadavky:

 

1. Pravidelná účast na hodinách četby.

2. Aktivní práce v hodinách a vypracovávání zadaných úkolů (rekapitulace na hodinách; zadané ústní referáty; případně písemné odpovědi na zadané otázky).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html