SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Ethics and Moral Philosophy - YMFH003
Title: Etika a morální filosofie
Guaranteed by: Programme Philosophy in the context of humanities (24-FI)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Co-requisite : {The course under this code is intended for MA level students. BA students interested in this course need to enrol the BA level code that begins with "YB".}
Incompatibility : YBFA001, YBFB027, YMFA50
Is incompatible with: YMFA50, YBFB027
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (28.01.2020)
Cílem kurzu je získat základní vzhled do vybraných otázek a témat tzv. praktické filosofie, jak se ustavily v tradici západního myšlení od antiky po současnost. Smyslem nebude předvést souhrnný vývoj morální reflexe či dějin (praktické) filosofie, ale spíše představit různost etických témat a odlišnost přístupů k nim.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (28.01.2020)

Povinná:

 • Arendt, Hannah. Vita activa, neboli O činném životě. Praha: OIKOYMENH, 2007, s. ISBN 978-80-7298-185-4.
 • Aristotelés. knihy I-III, VI-X. In Aristotelés. Etika Níkomachova . Praha: Petr Rezek, 2013, s. -. ISBN 978-80-86207-35-3..
 • Hume, David. An enquiry concerning the principles of morals : a critical edition. : , 1998, 308 s. ISBN 978-0-19-926633-3.
 • Kant, Immanuel. Základy metafyziky mravů. Praha: OIKOYMENH, 2014, 103 s. ISBN 978-80-7298-501-2.
 • Locke, J.. O identitě a různosti. In Locke, John. Esej o lidském chápání . Praha: Oikoymenh, 2012, s. 334-355. ISBN 978-80-7298-304-9..
 • Mill, John Stuart. Utilitarismus. Praha: Vyšehrad, 2011, 182 s. ISBN 978-80-7429-140-1.
 • Nietzsche, Friedrich. Genealogie morálky : polemika. Praha: Aurora, 2002, 147 s. ISBN 80-7299-048-9.

Doporučená:

 • Arendt, Hannah. Willing. In Arendt, Hannah. The life of the mind : one-volume edition . San Diego ; New York ; London: Harcourt Brace Jovanovich, , s. -. ISBN 978-0-15-651992-2..
 • Karfíková, Lenka. Milost a vůle podle Augustina. Praha: Oikoymenh, 2006, 382 s. ISBN 80-7298-172-2.
 • Deleuze, Gilles. Nietzsche a filosofie. V Praze: Herrmann & synové, 2016, 343 s. ISBN 978-80-87054-47-5.
 • Cicero, Marcus Tullius. O povinnostech : rozprava o třech knihách věnovaná synu Markovi. Praha: Svoboda, 1970, 193 s. ISBN .
 • Augustin. Vyznání. V Praze: Karmelitánské nakladatelství, 2019, 439 s. ISBN 978-80-7566-086-2.
 • Epiktétos. Rukojeť. In Epiktétos. Rukojeť ; Rozpravy . Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957, s. -. ISBN ..

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Monika Picková (01.02.2022)

1) Štěstí vs. moralita.
2) Etika ctností.
3) Sebevláda I (Platón, Aristotelés).
4) Sebevláda II (D. Hume).
5) Sebevláda III (F. Nietzsche).
6) Vůle I (sv. Pavel, Epiktétos).
7) Vůle II (sv. Augustin).
8) Svoboda a nutnost I (D. Hume).
9) Svoboda a nutnost II (I. Kant).
10) Osobní identita I: tělo-duše-mysl.
11) Osobní identita II: "já" myslící a jednající.
12) Osobní identita III: J. Locke, D. Hume.
13) Otázka "zla".

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (07.02.2023)
 1. Aktivní účast: plnění úkolů k přednáškám (20%) - odkaz zde (moodle)
 2. Písemná práce (50%)
 3. Kolokvium (30%)

Poznámka k povinné literatuře: k atestaci si student ze seznamu "povinné literatury" vybere a přečte nejméně čtyři tituly.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (22.02.2022)

Odkaz na kurz v moodle, kde najdete literaturu a průběžné úkoly k přednáškám.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html