SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Hegel Seminar - YMFH103
Title: Hegelovský seminář
Guaranteed by: Programme Philosophy in the context of humanities (24-FI)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 5
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / 15 (15)
summer:unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Teacher(s): doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Co-requisite : {The course under this code is intended for MA level students. BA students interested in this course need to enrol the BA level code that begins with "YB".}
Incompatibility : YBFC110
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Monika Picková (31.08.2023)
Seminář bude seznamovat se základním smyslem a povahou Hegelovy filosofie. Východiskem bude Hegelova Logika (Wissenschaft der Logik I., II.), jež bude chápána jako místo, jež usebírá smysl Hegelova systému. Seminář bude proto formou přednášek i postupné četby (jak bude vyžadovat téma) seznamovat jak s Logikou samou, tak s tématy Hegelovy „reálné“ filosofie (dle Encyklopedie a Fenomenologie ducha), jež příslušným ontologickým základům náleží.
Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Monika Picková (31.08.2023)

Vzhledem k pokročilosti četby zápis od LS 2021 podmíněn mailovou dohodou s vyučujícím.

Předmět je možné si zapsat opakovaně.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Hana Gabrielová (26.01.2021)

Podmínkou získání závěrečné atestace je průběžná práce na hodinách.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html