SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Media Semiotics - YMSMK007P
Title: Mediální sémiotika
Guaranteed by: Programme Electronic Culture and Semiotics (24-KEKS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: 20 / 20 (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
Mgr. Vít Gvoždiak, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
Mgr. Vít Gvoždiak, Ph.D.
Co-requisite : {The course under this code is intended for MA level students. BA students interested in this course need to enrol the BA level code that begins with "YB".}
Incompatibility : YBEC186
Is incompatible with: YBEC186
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)
Předmět si klade za cíl diskusní formou představit problémy média (v širokém slova smyslu), jeho roli při utváření významu v komunikaci, jeho vztahu k tradičně vymezovaným teoriím znaku a významu, na jedné straně založeným na existenci (resp. hypotéze) kódu, na straně druhé na intencionalitě (resp. jejich úloze v rámci teorie významu). V základních rysech se pokouší postihnout vliv média, kanálu a materiální složky znaku na způsoby, jakým znakům a jejich komplexům rozumíme, na jejich roli v komunikačním procesu. Pozornost věnuje jak teoretickým presupozicím takového typu uvažování, tak praktickým ukázkám aktuálního vlivu média jakožto technologie na lidské chování a rozhodování. Zvláštní pozornost je věnována fenoménu psaní, o němž uvažuje jako podstatném faktoru při formování identity kultury i jejích členů.
Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Jakub Kapičiak, Ph.D. (11.05.2021)

Kurz je určen primárně studujícím 1. ročníku studijního programu Elektronická kultura a sémiotika, a není proto možné si jej zapsat po webu.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)

Témata seminářů:

1) Médium: problémy definice

2) Médium a teorie kódu

3) Médium a intencionalita

4) Médium jako technologie, otázky technologického determinismu

5) Analogová a digitální média

6) Jazyk jako médium a technologie

7) Aspekty mluveného a psaného textu - chirografické a typografické kultury

8) Text a kniha

9) „Nová“ média

10) Povaha výrazu a transmedialita

11) Médium a moderní distribuce obsahu

12) Estetické aspekty nových médií

13) Média, ideologie a distribuce moci

Povinná literatura:
DANESI, M. Understanding Media Semiotics. London: Arnold, 2002, vybrané kapitoly. ISBN 0-340-80883-7.

FLUSSER, V. Komunikológia. Bratislava: Mediálny inštitút, 2002, vybrané kapitoly. ISBN 80-968770-0-3.

GAINES, E. Media Literacy and Semiotics. New York: Palgrave Macmillan, 2010, vybrané kapitoly. ISBN 978-0-230-10827-1.

HARRIS, R. Racionalita a gramotná mysl. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015, vybrané kapitoly. ISBN 978-80-7465-181-6.

INNIS, H. A. Empire and Communication. Toronto: Press Porcépic, 1986, vybrané kapitoly. ISBN 0-88878-244-6.

KITTLER, F. Gramofon. Film, Typewriter. Praha: Karolinum, 2017, vybrané kapitoly. ISBN 978-80-246-3204-9.

MANOVICH, L. The Language of New Media. Cambridge: MIT Press, 2001, vybrané kapitoly. ISBN 978-0262133746.

MCLUHAN, M. Člověk, média a elektronikcá kultura. Brno: Jota, 2000, vybrané kapitoly. ISBN 80-7217-128-3.

ONG, W. Technologizace slova. Praha: Karolinum, 2006, vybrané kapitoly. ISBN 80-246-1124-4.

Doporučená literatura:
BÁEZ, F. Obecné dějiny ničení knih. Brno: Host, 2012, vybrané kapitoly. ISBN 978-80-7294-697-6.

BIRKLE, C. - KREWANI, A. - KUESTER, M. (eds.) McLuhan’s Global Village Today. London: Pickerring&Chatto, 2014, vybrané kapitoly. ISBN 9781848934610.

ECO, U. Teorie sémiotiky. Praha: Argo, 2009, vybrané kapitoly. ISBN 978-80-257-0157-7.

FLUSSER, V. Za filosofii fotografie. Praha: Fra, 2013, vybrané kapitoly. ISBN 978-80-86603-79-7.

FLUSSER, V. Do universa technických obrazů. Praha: OSVU, 2001, vybrané kapitoly. ISBN 80-238-7569-8.

GIGI DURHAM, M. - KELLNER, D. M. (eds.) Media and Cultural Studies. KeyWorks. Malden - Oxford, 2006, vybrané kapitoly. ISBN 978-1-4051-3258-9.

GREIMAS, A. J. On Meaning. Selected Writings in Semiotic Theory. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987, vybrané kapitoly. ISBN 0-8166-1519-5.

HALL, S. et al. (eds.) Culture, Media, Language. London - New York: Routledge, 2005, vybrané kapitoly. ISBN 0-415-07906-3.

HEPP, A. - BREITER, A. - HASEBRINK, U. (eds.) Communicative Figurations. Transforming Communications in Times of Deep Mediatization. London: Palgrave Macmillan, 2018, vybrané kapitoly. ISBN 978-3-319-65583-3. [open access on-line: ]

MCLUHAN, M. Jak rozumět médiím : extenze člověka. Praha: Mladá fronta, 2011, vybrané kapitoly. ISBN 978-80-204-2409-9.

MEDOFF, N. J. - KAYE, B. K. Electronic Media. Then, Now, and Later. London - New York: Routledge, 2017, vybrané kapitoly. ISBN 978-1-315-69703-1.

STRÖHL, A. Vilém Flusser (1920-1991): Fenomenologie komunikace. Praha: Argo, 2016, vybrané kapitoly. ISBN 978-80-257-1661-8.

TOFFLER, A. Šok z budoucnosti. Praha: Práce 1992, vybrané kapitoly. ISBN 80-208-0160-X.

Studijní opora:
Naskenované texty a dokumenty zahraniční a domácí k jednotlivým tématům vložené v Moodle.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)

Požadavkem pro složení zkoušky je prezentace a odevzdání seminární práce.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html