SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Programmed Image - YMSMK035PV
Title: Programovaný obraz
Guaranteed by: Programme Electronic Culture and Semiotics (24-KEKS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / 20 (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Aleš Svoboda
Teacher(s): Mgr. Aleš Svoboda
Co-requisite : {The course under this code is intended for MA level students. BA students interested in this course need to enrol the BA level code that begins with "YB".}
Incompatibility : YBKC187
Is incompatible with: YBKC187
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Aleš Svoboda (31.01.2023)
Kurz je koncipován jako základní proniknutí do standardního programování v počítačovém jazyce, jehož výsledkem je obrazová struktura. Propojuje tak tvořivé výtvarné přístupy s programovacími schopnostmi. Počítačová technika hluboce pronikla do každodenní intelektuální činnosti, stává se však především souborem spíše nereflektovaných rutin, které mají charakter „černých skřínek“. Záměrem kurzu je orientovat studenta při získání základních dovedností při práci s programovacím jazykem k obecnému pochopení vztahu tvořivé práce a počítačů. Metodou výuky bude především práce na vlastních vizuálních projektech. Průběžně budou posilovány schopnosti účastníku rozvíjet ovládání programu a dospět k vlastním individuálním řešením. Výuka následně přejde ke konzultacím nad konkrétní tvorbou. Nezbytností je postupná a trvalá práce na projektu. Základním prostředím bude program Processing. Znalost programování není pro zápis do kurzu nutná.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Aleš Svoboda (30.06.2019)

Povinná:

  • Reas C., Fry, B., Make L. . Getting Started with Processing. San Francisco: Maker Media, 2015, s. ISBN 978-1-4571-8708-7.
  • Reas, C. a Fry, B.. Processing. A Programming Handbook for Visual Designers and Artists. Cambridge, Mass. - London, England: The MIT Press, 2014, s. ISBN 978-0-262-020828-2.

Doporučená:

  • Glasner, A. Processing for Visual Artists. Natic, Mass.: A K Peters, Ltd., 2010, s. ISBN 978-1-56881-716-3.
  • Terzidis, K.. Algorithms for Visual Design. Using the Processing Language. Wiley: New York, 2004, s. ISBN 978-903452-0-4.
  • Shiffman, D.. The Nature of Code, Simulation natural system with Processing. . : Nákladem vlastním (Kickstarter), 2012, s. ISBN 978-0985930806.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Aleš Svoboda (01.02.2021)

Témata:
1) Úvod do Processingu, jeho historie, specifičnost, možnosti, implementace.
2) Pracovní plocha, struktura programu, souřadnicový systém, konstrukce elementárních geometrických tvarů.
3) Práce s konstantami a logickými operacemi.
4) Ovládání barvy.
5) Konstrukce křivek.
6) Transformace.
7) Práce s textovými řetězci.
8) Náhoda.
9) Práce s obrazovými reprezentacemi.
10) Dynamický obraz - animace.
11) Objektově orientované programování.
12) Interaktivita.
13) Cesty ke generativnímu designu.

V případě zrušení prezenční výuky bude kurz probíhat v prostředí MS Teams.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Aleš Svoboda (30.06.2019)

Podmínkou atestace je přiměřená účast, průběžné zpracování doporučených cvičení a vytvoření závěrečného programu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html