SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Historical Anthropology I. - YMHA1LS2
Title: Historická antropologie I.
Guaranteed by: Programme Anthropological studies (24-KOA)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 7
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:2/0, MC [HT]
Capacity: 10 / unknown (10)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., DSc.
Teacher(s): doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., DSc.
Co-requisite : {The course under this code is intended for MA level students. BA students interested in this course need to enrol the BA level code that begins with "YB".}
Incompatibility : YBHC143
Is incompatible with: YBHC143
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Tatiana Chavalková Badurová (26.05.2018)
Předmět směřuje k vymezení základních koncepcí a metod historické antropologie. Seznámí studenty se základními směry a školami v historicko-antropologickém bádání, jejich metodologickými a metodickými postupy a pojmy. Témata: 1. Historická antropologie – teoretické a konceptuální předpoklady oboru 2. Historie a kulturní antropologie: interdisciplinarita a vzájemný vliv 3. Historická antropologie – vývoj oboru I. (70. léta až 2000) 4. Historická antropologie – vývoj oboru II. (po roce 2000) 5. Historie mezi kulturou a biologií 6. Historická antropologie a analýza symbolického jednání 7. Historická antropologie středověku a raného novověku 8. Historická antropologie moderní doby 9. Historičtí aktéři: koncept aktérské svéhlavosti a sociálního pole 10. Historická antropologie a dějiny žen 11. Historická antropologie a dějiny genderu 12. Historická antropologie a historický narativismus 13. Historická antropologie a literární věda: Nový historismus
Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Jan Potoček (09.05.2021)

Kurz je určen výhradně studujícím 1. ročníku studijního programu Antropologická studia, a není proto možné si jej zapsat po webu.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., DSc. (26.01.2020)

Výuka bude mít seminární podobu, studující budou referovat a diskutovat vybrané texty. Každé z témat/textů bude mít sice svého referenta/referentku, číst a připravovat se však budou všichni studující. Předpokladem absolvování je aktivní účast na diskusi, referát ke zvolenému textu, prezence na 2/3 kurzů a test, který se bude psát buď během zápočtového týdne nebo po skončení semestru.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., DSc. (20.02.2024)

LS 2024

 

20.2. - rozdělení referátů

27.2.

Peter Burke, Historians, Anthropologists and Symbols, in: Emiko Ohnuki-Tierney (ed.), Culture Through Time. Anthropological Approaches, Stanford 1990, s. 268-283.

společná četba

 

5.3. prodloužená hodina

Peter Burke, Historická antropologie raněnovověké Itálie, in: Týž, Žebráci, šarlatáni, papežové. Historická antrooplogie raně novověké Itálie: eseje o vnímání a komunikaci, Jinočany 2007, s. 13 - 30.

Referuje: Tereza Kaulerová

Carlo Ginzburg, Inkvizitor jakožto antropolog, Kuděj 7/2005, s. 39-48.

Referuje: Rozálie Wünschová

 

12.3.

Vladan Hanulík, Dějiny těla z pohledu Patientengeschichte

Referuje: Václav Šilpoch

 

19.3. – seminář odpadá

26.3. – seminář odpadá

2.4.

Marshal Sahlins, Captain James Cook or the Dying God, in: Týž, Islands of History, Chicago-London 1985, s. 104-135.

Referuje: Veronika Petrášková

 

9.4.

Maren Lorenzová, K čemu je antropologizace historie? Několik poznámek ke kontraproduktivní polarizaci poznávacích zájmů v humanitních vědách, Dějiny - teorie - kritika 2, 2005, s. 227-246.

Referuje: Tayir Bajgazi

 

16.4. prodloužená hodina

Catherine Gallagherová, Stephen Greenblatt, Nový historismus v praxi, in: John Bolton (ed.), Nový historismus/New Historicism, Brno 2007, s. 249-269.

Referuje:

Greenblatt, Neviditelné střely, in: John Bolton (ed.), Nový historismus/New Historicism, Brno 2007, s. 92-149.

Referuje: Lenka Jordáková

 

23.4.

Hayden White, Úvod/Poetika historie, in: Týž, Metahistorie. Historická imaginace v Evropě 19. století, s. 14-66.

Referuje: Natália Šafránková

 

30.4.

Robert Darnton, The Great Cat Massacre (text čteme v anglickém originálu)  

Referuje: Aneta Buriánková

 

7.5.

Roger Chartier, Text, Symbols, and Frenchness, Journal of Modern History 57/1985, s. 682-695.
Společná četba


Robert Darnton, The Symbolic Element in History, Journal of Modern History 58/1986, s. 218-234.

Společná četba

 

14.5. – seminář odpadá, rektorský den

 

 

 

 

 

LS 2023

 

14.2.  rozdělení referátů

 

21.2.  Frantova práva

Referuje: Yiling Zhang

 

28.2.

Peter Burke, Historians, Anthropologists and Symbols, in: Emiko Ohnuki-Tierney (ed.), Culture Through Time. Anthropological Approaches, Stanford 1990, s. 268-283.

Referuje: Hana Knollová

 

7.3. – výuka odpadá

 

14.3. – výuka odpadá

 

21.3. (prodloužená hodina)

Peter Burke, Historická antropologie raněnovověké Itálie, in: Týž, Žebráci, šarlatáni, papežové. Historická antrooplogie raně novověké Itálie: eseje o vnímání a komunikaci, Jinočany 2007, s. 13 - 30.

Referuje: Petr Sýkora

 

Carlo Ginzburg, Inkvizitor jakožto antropolog, Kuděj 7/2005, s. 39-48.

Referuje: Matteo Fattori

 

28.3.

Marshal Sahlins, Captain James Cook or the Dying God, in: Týž, Islands of History, Chicago-London 1985, s. 104-135.

Referuje: Edmund Trubáček

 

4.4.

Joan Hoff, Gender, a Postmodern Category of Paralysis, Women´s History Review 3/1994, s. 149-168.
Referuje: Ester Kedziorová

 

 

11.4.

Vladan Hanulík, Dějiny těla z pohledu Patientengeschichte

Referuje: Marie Pecková

 

18.4.

Maren Lorenzová, K čemu je antropologizace historie? Několik poznámek ke kontraproduktivní polarizaci poznávacích zájmů v humanitních vědách, Dějiny - teorie - kritika 2, 2005, s. 227-246.

Referuje: Nikola Plíšková

 

25.4. (prodloužená hodina)

Catherine Gallagherová, Stephen Greenblatt, Nový historismus v praxi, in: John Bolton (ed.), Nový historismus/New Historicism, Brno 2007, s. 249-269.

Referuje: Dinara Abdrakhmanova

Greenblatt, Neviditelné střely, in: John Bolton (ed.), Nový historismus/New Historicism, Brno 2007, s. 92-149.

Referuje: Marie Podařilová

 

2.5.

Hayden White, Úvod/Poetika historie, in: Týž, Metahistorie. Historická imaginace v Evropě 19. století, s. 14-66.

Referuje: Tereza Šubrtová

 

9.5.

Robert Darnton, The Great Cat Massacre (text čteme v anglickém originálu)  

Referuje: Valérie Šlajerová

 

16.5.

Roger Chartier, Text, Symbols, and Frenchness, Journal of Modern History 57/1985, s. 682-695.
Referuje: Sofie Ackermannová


Robert Darnton, The Symbolic Element in History, Journal of Modern History 58/1986, s. 218-234.

Referuje:

 

 

 

 

 

 

LS 2022

 

Úterý

 22.2. rozdělení referátů

 

1.3.  Frantova práva (společná četba pro všechny)

 

8.3. Geertz, Záludná hra

Referuje:

František Frances

 

15.3.

Peter Burke, Historians, Anthropologists and Symbols,

Referuje:

 Anđela Nedeljković

22.3.

Peter Burke, Historická antropologie raněnovověké Itálie

Referuje: Barbora Kohoutová

Carlo Ginzburg, Inkvizitor jakožto antropolog,

Referuje: Lucie Čiperová

 

29.3.  seminář odpadá

 

5.4.

Robert Darnton, The great cat massacre (text čteme v anglickém originálu)

Referuje: Anna Smyčková

 

12.4.

Vladan Hanulík, Dějiny těla z pohledu Patientengeschichte

Referuje: Valeriia Korshun

 

19.4.

Hayden White, Úvod/Poetika historie,

Referuje: Eva Vodňanská

 

26.4.

Catherine Gallagherová, Stephen Greenblatt, Nový historismus v praxi,

Greenblatt, Neviditelné střely

Referuje: Vojtěch Římal

 

3.5. (prodloužený seminář)

Marshal Sahlins, Captain James Cook or the Dying God

Referuje: Klára Rutkovská

Gananath Obeyesekere, British Cannibals: Contemplation of an Event in the Death and Ressurection of James Cook

Referuje: Kendel Fering

 

10.5. – seminář odpadá

 

17.5.  

Maren Lorenzová, K čemu je antropologizace historie? Několik poznámek ke kontraproduktivní polarizaci poznávacích zájmů v humanitních vědách

Referuje: Alžběta Kopečková

23. 2. 2021    Úvodní hodina
- rozdělení referátů

2. 3. 2021    
Peter Burke, Historians, Anthropologists and Symbols, in: Emiko Ohnuki-Tierney (ed.), Culture Through Time. Anthropological Approaches, Stanford 1990, s. 268-283.

Peter Burke, The Moment of Historical Anthropology, in: Týž, What is Cultural History, Cambridge-Malden 2008, s. 31-50.


9. 3. 2021    
Peter Burke, Historická antropologie raněnovověké Itálie, in: Týž, Žebráci, šarlatáni, papežové. Historická antrooplogie raně novověké Itálie: eseje o vnímání a komunikaci, Jinočany 2007, s. 13 - 30.

R. W. Scribner, Historical anthropology of early modern Europe, in: R. Po-Chia Hsia, R. W. Scribner (eds.), Problems in the historical anthropology in early modern Europe, Wiesbaden 1997, s. 11-34.


16. 3. 2021:    
Joan Hoff, Gender, a Postmodern Category of Paralysis, Women´s History Review 3/1994, s. 149-168.

Ludmila Jordanova, Gender, in: Peter Burke (ed.), History and Historians in the Twentieth Century, Oxford 2002, s. 120-137.


23. 3. 2021    
Marshal Sahlins, Captain James Cook or the Dying God, in: Týž, Islands of History, Chicago-London 1985, s. 104-135.


30. 3. 2021    
Maren Lorenzová, K čemu je antropologizace historie? Několik poznámek ke kontraproduktivní polarizaci poznávacích zájmů v humanitních vědách, Dějiny - teorie - kritika 2, 2005, s. 227-246.


13. 4. 2021    
Catherine Gallagherová, Stephen Greenblatt, Nový historismus v praxi, in: John Bolton (ed.), Nový historismus/New Historicism, Brno 2007, s. 249-269.

Greenblatt, Neviditelné střely, in: John Bolton (ed.), Nový historismus/New Historicism, Brno 2007, s. 92-149.


20. 4. 2021    
Carlo Ginzburg, Inkvizitor jakožto antropolog, Kuděj 7/2005, s. 39-48.


27. 4. 2021    
Hans Medick, "Missionaries in a Rowboat"? Ethnological Ways of Knowing as a Challenge to Social History, Comparative Studies in Society and History 29/1987, s. 76-98.


4. 5. 2021    
Hayden White, Úvod/Poetika historie, in: Týž, Metahistorie. Historická imaginace v Evropě 19. století, s. 14-66.

Keith Jenkins, Re-thinking History, London 2003.11. 5. 2021    
Robert Darnton, Dělníci se bouří: Velký masakr koček v Rue Saint-Séverin, in: Týž, Velký masakr koček a další epizody z francouzské kulturní historie, Praha 2013, s. 73-95.


18. 5. 2021    
Roger Chartier, Text, Symbols, and Frenchness, Journal of Modern History 57/1985, s. 682-695.

Robert Darnton, The Symbolic Element in History, Journal of Modern History 58/1986, s. 218-234.


18. 5. 2021    Zápočtový týden


 

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., DSc. (19.02.2022)


Pro studentymagisterských studijních programů:

1) Povinná účast na prezenční výuce: 4 povolené absence. (V případě vyšší absence student či studentka dodatečně odevzdá krátké anotace na texty z hodin, jichž se nezúčastnil/a.)

2) Prezentace vybraného textu/vybraných textů na hodině a pravidelná četba na jednotlivé hodiny.

3) Závěrečný test vztahující se k četbě během zkouškového období.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html