SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Applied Anthropology - YMSKA32
Title: Aplikovaná antropologie
Guaranteed by: Programme Anthropological studies (24-KOA)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:written
Hours per week, examination: summer s.:2/0, MC [HT]
Capacity: 15 / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Michal Lehečka, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Michal Lehečka, Ph.D.
Co-requisite : {The course under this code is intended for MA level students. BA students interested in this course need to enrol the BA level code that begins with "YB".}
Incompatibility : YBSC077
Is incompatible with: YBSC077
Is pre-requisite for: YMSKA36
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Michal Lehečka, Ph.D. (30.01.2023)
Cílem přednáškového cyklu je představit studentům a studentkám kariérní uplatnění a aplikaci vzdělání v oblasti sociální a kulturní antropologie v praxi. Zaměříme se na historický, teoretický a metodologický vývoj subdisciplíny aplikované antropologie. Budeme rovněž problematizovat etické aspekty spojené s dopady aplikovaných projektů i výzkumnou a politickou situovanost antropologů/žek v současné společnosti. Druhou část kurzu vyplní tematické exkurze a přednášky zvaných přednášejících, kteří představí své osobní působení v konkrétních aplikovaných projektech, které jsou zaměřeny např. na tvorbu sociálních politik (komunitní práce a sociální vyloučení),advokační antropologii (ochrana práv marginalizovaných skupin), design antropology a digitální antropologie. Kurz Aplikovaná antropologie je určen jak pro studenty/ky magisterského programu Antropologická studia, tak pro studující bakalářského programu. Bude tedy místem společného setkávání a otevřeným prostorem pro diskusi studentů s různými zkušenostmi a znalostmi z oboru sociální a kulturní antropologie.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. (03.02.2021)

1.)    Student/ka odevzdá 100% konspektů a otázek hostům.

2.)    Závěrečný test, který bude vycházet z povinné četby.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Michal Lehečka, Ph.D. (21.02.2024)

 

Aplikovaná antropologie

LS 2023/24

Dr. Michal Lehečka

Katedra sociální a kulturní antropologie, místnost 2.12

Konzultace dle domluvy

mail:michal.lehecka@fhs.cuni.cz

Kredity: 4 ETC

 

Anotace:

Cílem přednáškového cyklu je představit studentům a studentkám možnosti kariérního uplatnění a aplikaci vzdělání v oblasti sociální a kulturní antropologie v praxi. Zaměříme se na historický, teoretický a metodologický vývoj subdisciplíny aplikované antropologie. Budeme rovněž problematizovat etické aspekty spojené s dopady aplikovaných projektů i výzkumnou a politickou situovanost antropologů/žek v současné společnosti. Druhou část kurzu vyplní přednášky zvaných přednášejících, kteří představí své osobní působení v konkrétních aplikovaných projektech, které jsou zaměřeny na tvorbu sociálních politik (komunitní práce a sociální vyloučení), advokační antropologii (ochrana práv marginalizovaných skupin), aktivismu, humanitární pomoci a design anthropology .

Kurz Aplikovaná antropologie je určen jak pro studenty/ky magisterského programu Antropologická studia, tak pro studující bakalářského programu SHV. Bude tedy místem společného setkávání a otevřeným prostorem pro diskusi studentů s různými zkušenostmi a znalostmi z oboru sociální a kulturní antropologie.

Kapacita kurzu 30 studujících: 15 studenti/ky magisterského studia 15 studenti/ky bakalářského studia

 

Povinnosti studentů/ek při participaci na kurzu:

1.)    Aktivní participace na přednášce (povolená absence na 2 přednáškách).

2.)    Anotace/konspekt k četbě v první části přednáškového cyklu (zreferovaný obsah v rozsahu 1-2 normostrany; otázky k obsahu jsou vítány, prosím pokládejte je, ale nemusí být povinně součástí anotace) odevzdávat do 10:00 v den konání výuky (úložiště v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14524)  

3.)    Prostudování podkladových materiálů (projektových výstupů, web stránek atd.) v druhé části přednáškového cyklu - není třeba anotovat/psát konspekt. Je ale nutné připravit 3 otázky pro hosty/hostitele a elektronicky je odevzdat do 10:00 v den konání výuky (úložiště u každého týdne v Moodle, viz výše)  

 

Způsob hodnocení kurzu:

1.)    Student/ka odevzdá dohromady 10 úkolů (konspektů a otázek; 10 x 2 body = max 20 bodů) –celkově je zadáno 11 úkolů,, takže jeden můžete legálně vynechat.

2.)    Závěrečný test, který bude vycházet z prezentací a povinné četby (1-6 týden, 10 otázek po 3 bodech = 30 bodů maximum). Minimum pro úspěšné absolvování testu: 15 bodů.

 

Hodnotící škála:

50-45 bodů = výborně

44-39 bodů = velmi dobře

38-31 bodů = dobře

 

UPOZORNĚNÍ:  Vzhledem k vysokému počtu hostujících vyučujících v druhé části programu je možná změna termínu přednášek, změna bude vždy oznámena předem.

Harmonogram:

1.)    Úvod do kurzu – představení konceptu přednáškového cyklu, 19.2.

Četba:

Breidenbach J. 2019 „What is like to be an anthropologist?“,in Why the world needs anthropologists, str. 42-55. New York: Routledge.

 

2.)  „Co je a co není aplikovaná antropologie?“ : vymezení subdiscipliny  a praxe aplikované antropologie, 26.2.

Četba:

Sidiropulu Janků, K. 2018.  Aplikovaný sociálně-vědní výzkum jako spolu-vyprávění, Cargo 1-2:  1-23.

 

3.) Historie a vývoj aplikované antropologie: od koloniální historie (B. Malinowski) k „militantnímu“ výzkumu (N. Scheper-Hughes), 4.3.

Četba:

Ervin.A.M. 2000. A Brief History of Applied Anhtropology,In  Applied anthropology: Tools and Perspectives for Contemporary Practise , str. 14-26, Allyn and Bacon: Boston.

Doporučená četba:

Podjed, D., Gorup, M. & Mlakar A. B. 2016. Applied Anthropology in Europe Historical Obstacles, Current Situation, Future Challenges. Anthropology in Action, 23, no. 2 (Summer 2016): 53–63

 

4.) Etické aspekty aplikovaného výzkumu (procedurální etika x mikroetika, vztah výzkumník, aktéři, zadavatel), 11.3.

Četba:

Walach V.,  Kupka P., Lupták Ľ., Tvrdá K. , Toušek L.,  Brendzová A., Plachý O.,  Vanková K.: Dobývání kriminality: Reflexe viktimizačního šetření v českých sociálně vyloučených lokalitách“, Cargo 1-2: 25–45.

 

5.)    Metody a praxe v aplikované antropologii, 18.3.

Četba:

Winther T. 2019.  Searching for variation and complexity, In Why the world needs anthropologists 85-98, New York: Routledge.

Heřmanová, M. & Lehečka, M. (2019). Arrival City: Invisible Diversity at Prague's Modernist Housing Estates. Informationen zur Raumentwicklung, Heft 2/2019, 58-67

 

6.)    Advokační antropologie: ochrana práv znevýhodněných skupin, 25. 3.

Četba:

Kellett, P. 2009. Advocacy in Anthropology: Active engagement or passive scholarship?. Durham Anthropology Journal Volume 16(1): 22-31. 

Ryška T. 2010. Angažovaná antropologie. Dar i jed. Cargo 1,2, 27-47.

 

7.)   Volno - Velikonoční pondělí 1.4.

 

8.) Antropologie a sociální vyloučení: příklad projektů na ukončování bezdomovectví, 8.4.

 

9.) Antropologie a územní & komunitní rozvoj - exkurze na sídliště Černý Most, 15.4.

 

10.) Antropologie a humanitární pomoc, 22.4

 

11.) Design Anthropology,  29.4.

 

12.) Antropologie a plánování krajiny 6.5.

 

13.) První termín testu, 13.5.

 

 

POZOR!!!

U přednášek hostů/hostek (6.-12.-týden) je pravděpodobná změna termínů (dle pracovní vytíženosti hostů/ek). 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html