SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Digital Art and New Media - YMSMK032PV
Title: Digitální umění a nová média
Guaranteed by: Programme Electronic Culture and Semiotics (24-KEKS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / 30 (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Aleš Svoboda
Teacher(s): Mgr. Aleš Svoboda
Co-requisite : {The course under this code is intended for MA level students. BA students interested in this course need to enrol the BA level code that begins with "YB".}
Incompatibility : YBKC183
Is incompatible with: YBKC183
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Aleš Svoboda (29.06.2019)
V relativně nových společenských a technologických podmínkách 2. poloviny 20. století se ustavuje také nové pojetí umění, které bývá později nazváno "digitálním uměním" nebo také "uměním nových médií". Je domýšlením obsahových výbojů předcházejícího období, zároveň i reflexí nových společenských situací a technických možností, jakož i vlastním využitím nových technologií pro uměleckou tvorbu. Kurz bude formou přednášek rekapitulovat hlavní vývojové linie tohoto umění: souběžně bude konfrontovat historický aspekt (postupné včleňování jednotlivých artefaktů do kontextu umění nových médií), aspekt technický a technologický (vzájemné ovlivňování techniky a umění), teoretický (adaptace aktuálních teoretických přístupů pro tvůrčí postupy, inspirativnost vědeckých teorií) a aspekt ryze umělecký (proměna vlastní podstaty umění).
Literature - Czech
Last update: Mgr. Aleš Svoboda (29.06.2019)

Povinná:

 • Bertók, I. – Janoušek, I.. Počítače & umenie. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1989, s. ISBN .
 • Popper, F.. The art at the electronic age. New York: Harry N. Abrams, 1993, s. ISBN 9780810919280.
 • Wands, B.. Art of the digital age. New York: Thames & Hudson, 2007, s. ISBN 9780500286296.
 • Shanken, E. A.. Art and Electronic Media. London: Phaidon Press Themes & Movements, 2009, s. ISBN 9780714868585.

Doporučená:

 • Spalter, A. M.. The computer in the visual arts. Reading, Mass.: Addison-Wesley Longman, 1999, s. ISBN 9780201386004.
 • Rusch, M.. New media in late 20th-century art. Londýn a New York: Thames & Hudson (World of Art), 2001, s. ISBN 9780500203781.
 • Wilson, S.. Information Arts, Intersections of art, science, and technology. Cambridge, Mass. – Londýn: The MIT Press, 2002, s. ISBN 9780262731584.
 • Paul, Ch.. Digital art. Londýn: Thames & Hudson (World of Art), 2003, s. ISBN 9780500203675.
 • Meredieu, F. de. Arts et nouvelles technologies. Art vidéo, art numerique. Larousse/VUEF: Larousse/VUEF, 2003, s. ISBN Larousse/VUEF.
 • Greene, R.. Internet art. Londýn: Thames & Hudson (World of Art), 2004, s. ISBN 9780500203767.
 • Wilson, S.. Art + Science Now, How scientific research and technological innovation are becoming key to 21st-century aesthetics. Thames & Hudson: , 2010, s. ISBN 9780500238684.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Aleš Svoboda (23.09.2020)

1. Vymezení předmětu a předpoklady (futurismus, abstraktní malířství, dada, konstruktivismus, Bauhaus, kinetismus)
2. Počítače jako výzva kreativitě a vizualitě (počítače; počítače a hudba, literatura, obraz)
3. Počítače a nápodoba
4. Počítač a proces
5. Snímaný obraz a proměna
6. Simulovaný obraz a napodobování 
7. Syntetizovaný obraz a svébytnost
8. Sdílený obraz a předvádění
9. Nová společenská propojení (internetové umění)
10. Sloh elektronické éry (design, hry)
11. Umělý umělec
12. Příroda v nové úloze (bio-art)
13. Pohlcení a odstup (virtuální realita & reálný prostor)

V případě zrušení prezenční výuky bude kurz probíhat v prostředí MS Teams.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Aleš Svoboda (29.06.2019)

Atestace kurzu podle úspěšnosti v písemném testu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html