velikost textu

Pedagogická fakulta

UK » PedF

Kontakty

Adresa: Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1-Nové Město, Česká republika
Telefon: +420 221 900 111 l. 111 [i], +420 221 900 275 l. 275 [i]

Sídlo

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Česká republika

Vedení

děkan: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
tajemnice: Ing. Ivana Kočová

Organizační struktura