velikost textu

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Pedagogická fakulta

předseda (Rozvrhová komise Pedagogické fakulty)
tajemník (KMDM)
adresa
Pedagogická fakulta UK, M.D.Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika (KMDM)
email
antonin.jancarik@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 251 l. 251 (KMDM)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 4. nadzemní podlaží - 3.patro » 301B
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KMDM)
Oboroví garanti (Matematika se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R015; 3 roky; PedF; cs; P,K; 1obor))
Oboroví garanti (Matematika se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R015; 3 roky; PedF; cs; P,K; 2obor))