velikost textu

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Osobní kontakty

telefon
+420 725 307 557 (osobní)

Pedagogická fakulta

proděkan pro vědu a výzkum
předseda (Rozvrhová komise Pedagogické fakulty)
předseda (Komise pro hodnocení vědy na PedF UK)
koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti (KMDM)
tajemník (KMDM)
adresa
Pedagogická fakulta UK, M.D.Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika (KMDM)
e-mail
antonin.jancarik@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 251 l. 251 (KMDM)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 4. nadzemní podlaží - 3.patro » 301B
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KMDM)
zaměstnání
členství
Oboroví garanti (Matematika se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R015; 3 roky; PedF; cs; P,K; 2obor))
Oboroví garanti (Matematika se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R015; 3 roky; PedF; cs; P,K; 1obor))

Univerzita Karlova

koordinátor (Rada vědní oblasti Oborové didaktiky)