velikost textu

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.

Pedagogická fakulta

děkan
předseda (Vědecká rada Pedagogické fakulty)
předseda (Komise pro přijímací řízení PedFUK)
předseda (Dislokační komise Pedagogické fakulty)
předseda (Komise pro vícekriteriální hodnocení)
předseda (Komise pro koncepci a kvalitu ve vzdělávání PedFUK)
e-mail
michal.nedelka@pedf.cuni.cz
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 2. nadzemní podlaží - 1. patro » 114E
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KD)
zaměstnání
členství
Oboroví garanti (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchova (N; 7504T219; 2 roky; PedF; cs; P; 2obor))
Oboroví garanti (Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Music (N; 7504T219; 7504T219; 2 years; PedF; en; P; 2branch))

Univerzita Karlova