velikost textu

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.

Pedagogická fakulta

předseda (Knihovní komise)
předseda (Ediční komise Pedagogické fakulty)
koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti (KChDCh)
pověřená osoba pro problematiku plagiátorství na Pedagogické fakultě (KChDCh)
email
martin.bilek@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 213 l. 213, +420 221 900 255 l. 255 (KChDCh)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 445
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
,
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 3. nadzemní podlaží - 2.patro » 202A
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KChDCh)
členství
Oboroví garanti (Chemie se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R009; 3 roky; PedF; cs; P,K; 2obor))

Přírodovědecká fakulta

email
martin.bilek@uhk.cz (Kate…), martin.bilek@natur.cuni.cz (Kate…)