velikost textu

PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.

Pedagogická fakulta

proděkanka pro studijní záležitosti
předsedkyně (KHVS)
e-mail
jirina.jirickova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 462 l. 462 (KD)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 2. nadzemní podlaží - 1. patro » 104
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika