PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie občanské společnosti (kombinovaná forma) - YMN11TOS
Anglický název: Theoretical Approaches to Civil Society (Distance Learning)
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:8/8, Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.
Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.
Vyučující: Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D.
Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.
Záměnnost : YMN01TOS
Je záměnnost pro: YMN01TOS
Ve slož. korekvizitě pro: YMFA32, YMFH003, YMFH015, YMFH018, YMFH032, YMFH033, YMFH040, YMFH046, YMFH103, YMFI509, YMFPR13, YMFPR171, YMGS231, YMGS632, YMGS645, YMHA1LS2, YMHA1LS21, YMHA44, YMH0222, YMH037, YMH045, YMH051, YMH052, YMH1222, YMH137, YMH145, YMH151, YMH152, YMH545, YMH550, YMH557, YMN0HHR, YMN141, YMN157, YMN221, YMO263, YMPV018, YMSKA32, YMSKA41, YMSKA51, YMSKA52, YMSKA54, YMSKA57, YMSKE002, YMSKE017, YMSMK007P, YMSMK032PV, YMSMK035PV, YMSMK051PV
Anotace
Poslední úprava: Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D. (03.02.2021)
Kurz v první části seznamuje s vývojem ideje občanské společnosti v evropském a euroamerickém politickém a sociálním myšlení a v základních obrysech i mimo něj. Následně se kurz věnuje jednotlivým tematickým okruhům v dějinách myšlení o občanské společnosti se zaměřením na jejich nejvýznamnější pojetí a souvztažnost s demokracií, veřejnou sférou a sociálními hnutími. Pozornost je věnována jak klasickým konceptům občanské společnosti, tak obnovenému teoretickému zájmu o toto téma od 80. let minulého století do současnosti. Cílem kurzu je seznámit studenty s klíčovými přístupy k občanské společnosti jakožto normativnímu ideálu i analytickému pojmu. Hlavní témata: Definice, geneze a vývoj pojmu občanská společnost v díle významných myslitelů minulosti a současnosti. Atestace (současně za přednášku a seminář) se uděluje za: - aktivní účast a četbu povinných textů - splnění povinností ze semináře ke kurzu – odevzdání 4 position paperů a jejich prezentace - závěrečnou písemnou zkoušku z literatury. Povinnosti a literatura jsou podrobně popsány v Moodlu.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D. (17.07.2023)

Zde, v SIS najdete nahrávky z období covidu. Přednášky nejsou identické s přednáškami, které se vyučují prezenčně. Slouží jako pomůcka. 

V SIS najdete též sylabus.

V Moodle najdete sylabus, prezentaci z přednášek a naskenovanou povinnou a doporučenou literaturu.

MS Teams je nepovinný, v něm najdete prezentaci a nahrávky přednášek. 

Sylabus
Poslední úprava: Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D. (21.09.2021)

Témata:

1) Informace o kurzu. Uvedení do problematiky. Základní normy občanské společnosti
2) Dějiny ideje občanské společnosti I.: od antiky do 18. století, francouzské a skotské osvícenství
3) Dějiny ideje občanské společnosti II.: Tocqueville, Hegel a Marx
4) Občanská společnost a demokracie I.: veřejná sféra
5) Občanská společnost a demokracie II.: sociální hnutí,
6) Občanská společnost a demokracie III: sociální kapitál
7) Občanská společnost a konkurenční koncepty
8) Občanská společnost a post-komunismus 
9) Vývoj diskurzu o minulosti a aktivizmu v post-komunistické občanské společnosti
10) Občanská společnost mimo euroatlantický prostor
11) Občanská společnost a globalizace
12) Občanská společnost a gender
13) Občanská společnost v ČR po roce 1989

Povinná literatura (tituly pouze v určeném obsahu, dostupná v Moodle):

KALDOR, M. (2003) Global Civil Society: An Answer to War. Cambridge: Polity Press. ISBN: 978-0-745-62757-1. – str. 1-50.

BARŠA, P. a CÍSÁŘ, O. (2004) „Teorie nových sociálních hnutí.“ In Levice v postrevoluční době. Brno: CDK, 103-137.

BARŠA, P. a CÍSÁŘ, O., (2004) „Globální občanská společnost.“ In Levice v postrevoluční době. Brno: CDK,  str. 164-180.

MÜLLER, K.(2002) Češi a občanská společnost. Praha: Triton. ISBN 80-7254-387-3. – str. 13-88.

WALZER, M. (1995): "The Concept of Civil Society" in Michael Walzer (ed.). Toward a Global Civil Society. Providence: Berghahn Books 1995, ss. 7-27. ISBN 1571811389.

PUTNAM, D.R., (1995) „Bowling Alone: America‘s Declining Social Capital.“ Journal of Democracy 6 (1): 65-78

PUTNAM, D. R. (1993) Making Democracy Work. Chapter 6 Social Capital and Institutional Success. Princeton: Princeton University Press. s. 163 -185. ISBN 9780691037387.

HAVEL, V. (1999) Projev prezidenta republiky Václava Havla na sympóziu‚ Myšlenky Václava Havla a koncept občanské společnosti‘. Macalester College, Minneapolis/St.Paul, USA, 26. dubna 1999.

ROSENBLUM, N.,(2002) "Feminist Perspectives on Civil Society and Government" in Nancy Rosenblum and Robert C. Post (eds.). Civil Society and Government. Princeton: Princeton University Press 2002. ISBN 0-691-08801-2. – str. 151-178.

LEWIS, D. (2002)Civil Society in African Contexts: Reflections on the Usefulness of Concept.  Development and Change 33, no. 4 2002. ISSN:1467-7660.

HABERMAS, J. (2000). Kapitola I. „Propedeutické vymezení typu občanské veřejnosti.“ §§ 1-3. In Strukturální přeměna veřejnosti. Praha: FILOSOFIA, 55-86.

HABERMAS, J. (1995). „New Social Movements.“ In Redclift, M. Woodgate, G. (eds.). The Sociology of the Environment
(Vol. 3). Aldershot: Edward Elgar Publishing, str. 421-425.

MICHNIK, A., (1987). „A New Evolutionism.“ In Adam Michnik. Letters from Prison and Other Essays. Berkeley: University of California Press, 135-148.

GAGYI, A., IVANCHEVA, M. 2019. The reinvention of ‘civil society’: transnational conceptions of development in East-Central Europe. In McCrea, N., Finnegan (eds.), F. Funding, power and community development. Bristol, UK; Chicago, IL, USA: Bristol University Press, s. 55-68.

CÍSAŘ, O., Jiří NAVRÁTIL, K. VRÁBLÍKOVÁ. (2011). „Staří, noví, radikální: politický aktivismus v České republice očima teorie sociálních hnutí.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 47 (1): 137-167. ISSN 0038-0288.

BENDA, V. 1990. „Paralelní polis.“ In Vilém Prečan (ed.) Charta 77 1977-1989. Od morální k demokratické revoluci. Scheinfeld-Schwarzenberg: Čs. středisko nezávislé literatury, 43-51.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK