PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Patologie - B03162 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Pathology
Zajišťuje: Ústav patologie 1. LF UK a VFN (11-00310)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 13
E-Kredity: 13
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/4, Z [HT]
letní s.:4/4, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 240 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
Garant: prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
Patří mezi: Povinné LEK20 3.r._23/24
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Korekvizity : B03121
Prerekvizity : B03119, B03120
Záměnnost : B00384
Je prerekvizitou pro: B00720, B00613, B03133, B00128, B00114, B00402, B00120, B00118, B00760, B00762, B03007, B00410, B00304, B00305, B03011, B00579, B00307, B00602, B00084, B02980, B03533, B01946, B00078, B00098, B00126, B00033, B01311, B00791, B00080, B01312, B00121, B02107, B00113, B00308, B00082, B00122, B00123, B02105, B00116, B02709, B00129
Je záměnnost pro: B00384
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Deskriptory
Poslední úprava: MUDr. Michaela Kendall Bártů, Ph.D. (01.03.2022)

Vážení kolegové, vzhledem k aktuálně platným nařízením ohledně organizace výuky (https://www.lf1.cuni.cz/aktualizovana-epidemicka-opatreni-k-vyuce-na-1-lf-uk) upozorňujeme na následující:

Praktická výuka patologie (mikroskopická cvičení a semináře) bude zahájena v prezenční formě, ve standartním rozsahu a způsobu. Přednášky budou zahájeny prezenční formou, v čase dle sylabu v posluchárně Hlavova ústavu.

Pokud dojde k jakýmkoliv změnám ve způsobu výuky, budete o nich neprodleně informováni cestou Teams i na webových stránkách našeho pracoviště.

Sylabus
Poslední úprava: Jana Kolářová (12.02.2020)
Témata ZS:

Základy patologie buňky.

Obecné strukturální změny buněk orgánů a tkání u chorobných stavů a jejich patogeneze. Obecné charakteristiky zánětlivých procesů.

Morfologické změny vznikající při infekčních nemocech.

Morfologické změny u autoimunních chorob.

Morfologické projevy rejekčních procesů u transplantací.

Obecná onkologie včetně principů molekulárně biologické diagnostiky a mezinárodních klasifikací nádorů.

Morfologie přednádorových stavů a úloha patologů ve screeningu.

Témata LS:

Systémová orgánová patologie, makroskopická, histopatologická, molekulárně biologická diagnostika jednotlivých chorob.

Etiopatogeneze chorobných stavů.

Komplikace a hojení.

Typing, grading, staging a rating (prognózování) nádorových procesů.

Morfologické nálezy doprovázející léčebné postupy.

Literatura
Poslední úprava: DUS00076 (21.09.2021)

Povinná:

  • Zámečník, Josef, (ed.). Patologie. Praha: LD Prager Publishing, 2019, 3 s. ISBN 978-80-270-6457-1.

Doporučená:

  • KUMAR, V., ABBAS, A. K., ASTER, J. Robbins Basic Pathology. Philadelphia: Saunders, 2013, 928 s. ISBN 9781437717815.
  • Underwood, James C. E, Cross, Simon S. General and Systematic Pathology E-Book. : Churchill Livingstone, 2009, s. ISBN 9781437728743.
  • Stevens, Alan, Lowe, James S. Human Histology (E-Book). : Elsevier, 3rd Edition, 2004, s. ISBN 9780323074384.

Volitelná:

  • Povýšil, Ctibor, Šteiner, Ivo. Speciální patologie. Praha: Galén : Karolinum, 2007, 430 s. ISBN 978-80-246-1442-7.
  • Bártová, Jarmila. Přehled patologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, 191 s. ISBN 978-80-246-2778-6.

Metody výuky
Poslední úprava: Jana Kolářová (12.02.2020)

Přednášky, semináře, praktická cvičení

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MUDr. Michaela Kendall Bártů, Ph.D. (01.03.2022)

Zápočet bude udělen studentům na základě splnění následujících podmínek:

1. Každý student musí během semestru absolvovat všechny testy z Orgánové (speciální) patologie na portálu Moodle. Více informací o těchto testech je k dispozici zde. Podmínkou k udělení zápočtu je úspěšné absolvování testu (bodová hranice je v systému nastavena automaticky). Splnění jednotlivých testů není nijak omezeno počtem pokusů časovým limitem. Studenti mohou testy absolvovat v libovolném pořadí a v libovolném časovém rozmezí, všechny ale musí mít splněné do konce letního semestru.

2. Splnění požadované prezence. Po dobu trvání povolené prezenční praktické výuky je účast na praktické výuce povinná. Jsou povoleny nejvíce 3 zdůvodněné (tedy doložitelně omluvené) absence za semestr.

Zkouška z preparátů se v letním semestru konat nebude a není jednou z podmínek k udělení zápočtu.

 

OBECNÁ PATOLOGIE - RIGOROSNÍ OTÁZKY

OBECNÉ MECHANISMY LIDSKÝCH ONEMOCNĚNÍ

1.                             Obecné mechanismy buněčného poškození

2.                             Buněčná smrt

3.                             Adaptace tkání a orgánů - definice, příklady

4.                             Hyperplázie a hypertrofie

5.                             Atrofie

6.                             Metaplazie

7.                             Trombóza

8.                             Embolie

9.                             Hyperémie a hemoragie

10.                         Ischémie

11.                         Infarkt

12.                         Poruchy homeostázy tekutin: edém a dehydratace 

13.                         Příčiny oběhového selhávání

14.                         Projevy oběhového selhávání na srdci

15.                         Projevy oběhového selhávání mimo srdce

16.                         Šok

17.                         Intracelulární akumulace lipidů – steatóza, lipidózy

18.                         Intracelulární akumulace proteinů

19.                         Poruchy metabolismu sacharidů (diabetes mellitus, glykogenózy)

20.                         Poruchy stavby mezibuněčné hmoty

21.                         Patologická kalcifikace

22.                         Amyloidóza

23.                         Endogenní pigmenty

24.                         Exogenní pigmenty

25.                         Krystaly a konkrementy

26.                         Definice zánětu a příčiny

27.                         Patogeneze/fáze zánětlivého procesu. Základní mikroskopické projevy zánětu

28.                         Makroskopické projevy zánětu, systémové projevy zánětlivé reakce

29.                         Formy exsudativního nespecifického zánětu

30.                         Vývoj akutního zánětu. Povrchové a intersticiální záněty a jejich hojení  

31.                         Chronický zánět

32.                         Specifické (granulomatózní) záněty

33.                         Tuberkulóza – formy a projevy

34.                         Primární tuberkulóza

35.                         Postprimární tuberkulóza

36.                         Sarkoidóza

37.                         Syfilis

38.                         Granulomatózně hnisavé záněty, lepra a infekční sklerom

39.                         Regenerace a reparace

40.                         Hojení ran

41.                         Hojení trombů, hematomů, nekrózy a fraktur

42.                         Mechanismy poškození tkání imunitními reakcemi

43.                         Autoimunitní onemocnění, patologie transplantace

44.                         Imunodeficience

45.                         Genetické příčiny lidských chorob

46.                         Nutriční, chemické a fyzikální příčiny patologických stavů

47.                         Přenos, vstupní brány a šíření infekce v organizmu

48.                         Mechanismus poškození organizmu virovou a bakteriální infekcí

49.                         Definice a klasifikace nádorů

50.                         Charakteristiky a klinické projevy benigních, hraničních a maligních nádorů

51.                         Lokální růstové vlastnosti nádorů. Šíření maligních nádorů

52.                         Typing, grading a staging nádorů

53.                         Příčiny vzniku nádorů

54.                         Molekulární podstata vzniku nádorů

55.                         Vrozené a získané predispozice k nádorům, prekancerózy

56.                         Pseudotumory

57.                         Epitelové nádory

58.                         Mezenchymální nádory

59.                         Nádory hemopoetických a lymfatických tkání

60.                         Neuroektodermální nádory

61.                         Germinální nádory

62.                         Smíšené nádory

  

SPECIÁLNÍ PATOLOGIE - PATOLOGIE ORGÁNOVÝCH SYSTÉMŮ

 PATOLOGIE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU

63.                         Systémová a plicní hypertenze

64.                         Degenerativní nemoci tepen, ateroskleróza

65.                         Aneurysmata, disekce aorty

66.                         Vaskulitidy

67.                         Onemocnění žil a lymfatik

68.                         Nádory z krevních a lymfatických cév

69.                         Vrozené srdeční vady

70.                         Infekční endokarditida

71.                         Nebakteriální záněty endokardu a chlopenní vady

72.                         Revmatická horečka a porevmatické postižení srdce

73.                         Ischemická choroba srdce

74.                         Kardiomyopatie a myokarditidy

75.                         Onemocnění perikardu

76.                           Nádory srdce

HEMATOPATOLOGIE

77.                           Anémie

78.                           Myeloproliferativní neoplázie

79.                           Myelodysplastické syndromy

80.                           Akutní a chronické leukémie

81.                           Plazmocytární nádory

82.                           Histiocytózy a nádory z dendritických (retikulárních) buněk  

83.                           Útlum kostní dřeně, aplastická anémie

84.                           Krvácivé choroby, DIC

85.                           Lymfadenopatie

86.                           Obecné rysy nádorů z lymfoidních buněk

87.                           Non-Hodgkinovy lymfomy

88.                           Hodgkinovy lymfomy

89.                           Patologie sleziny (splenomegalie, ruptura, cirkulační poruchy sleziny)

 

PATOLOGIE DÝCHACÍHO SYSTÉMU

90.                           Záněty horních cest dýchacích, hrtanu a středního ucha

91.                           Nádory nosu, paranazálních dutin, faryngu

92.                           Nádory hrtanu a průdušnice

93.                           Změny vzdušnosti plicní tkáně (atelektáza, kolaps, emfyzém)

94.                           Onemocnění plicní cirkulace

95.                           Plicní edém

96.                           Plicní embolie

97.                           Difúzní alveolární poškození

98.                           Chronické obstrukční plicní choroby

99.                           Chronická bronchitis, bronchiektazie, bronchostenóza a astma bronchiale

100.                       Emfyzém plic

101.                       Chronické intersticiální (restriktivní) plicní choroby

102.                       Granulomatózní záněty plic

103.                       Pneumokoniózy

104.                       Infekční záněty plic (bakteriální, virové, mykotické) 

105.                       Bakteriální záněty plic

106.                       TBC plic

107.                       Nádory bronchů a plic

 

PATOLOGIE PLEURY, MEDIASTINA A THYMU

108.                       Patologický obsah pleurální dutiny

109.                       Pleuritis

110.                       Nádory pleury

111.                       Patologie mediastina a thymu

 

PATOLOGIE DUTINY ÚSTNÍ, SLINNÝCH ŽLAZ A GIT

112.                     Záněty dutiny ústní, hyperplastické léze, čelistní cysty a vrozené vývojové vady dutiny ústní

113.                     Nádory a prekancerózy dutiny ústní, odontogenní nádory

114.                     Zubní kaz a jeho komplikace

115.                     Nenádorová onemocnění slinných žláz

116.                     Nádory slinných žláz

117.                     Malformace jícnu, divertikly jícnu, hiátová hernie a achalázie jícnu

118.                     Záněty jícnu a jícnové varixy

119.                     Nádory jícnu

120.                     Gastritidy a gastropatie

121.                     Gastroduodenální vředová choroba

122.                     Pseudotumory a nádory žaludku (epitelové, mezenchymální, neuroendokrinní, lymfomy žaludku)

123.                     Cévní poruchy střeva

124.                     Malabsorpční syndrom

125.                     Infekční střevní záněty

126.                     Idiopatické a další neinfekční střevní záněty

127.                     Appendicitida

128.                     Střevní a jícnové divertikly a divertikulitida

129.                     Střevní polypy a polypózy

130.                     Nádory střev (epitelové, neuroendokrinní a mezenchymální nádory a lymfomy)

131.                     Změny polohy a průsvitu střeva, ileus

132.                     Onemocnění peritonea, hernie a prolaps

 

PATOLOGIE JATER, ŽLUČOVÝCH CEST A PANKREATU

133.                     Ikterus, chоlestáza a jaterní selhání

134.                     Základní mechanizmy poškození jater (akumulace látek, nekróza, apoptóza, ikterus…)

135.                     Cirhóza jater

136.                     Virové a autoimunitní hepatitidy

137.                     Toxické poškození jater

138.                     Metabolické poruchy jater

139.                     Choroby intrahepatálních a extrahepatálních žlučových cest

140.                     Cirkulační poruchy jater

141.                     Nádory a pseudotumory jater

142.                     Nenádorová onemocnění žlučníku a extrahepatálních žlučových cest

143.                     Nádory žlučníku a extrahepatálních žlučových cest

144.                     Cystická fibróza pankreatu

145.                     Záněty pankreatu

146.                     Nádory pankreatu  

NEFROPATOLOGIE A UROLOGICKÁ PATOLOGIE

147.                     Typy a mechanismy glomerulárního poškození

148.                     Glomerulopatie projevující se proteinurií nebo nefrotickým syndromem

149.                     Diabetická nefropatie

150.                     Glomerulopatie projevující se hematurií a akutním nefritickým syndromem

151.                     Rychle progredující glomerulonefritidy a onemocnění ledvin v rámci systémových chorob

152.                     Cévní onemocnění ledvin

153.                     Onemocnění tubulů a intersticia

154.                     Malformace urogenitálního systému

155.                     Nádory ledvin

156.                     Nenádorová onemocnění vývodných cest močových

157.                     Nádory vývodných cest močových

158.                     Nenádorová onemocnění prostaty, varlat a penisu

159.                     Nádory penisu

160.                     Nádory prostaty

161.                     Nádory varlat

 

GYNEKOPATOLOGIE, PATOLOGIE TĚHOTENSTVÍ A PRSU  

162.                     Nenádorová onemocnění vulvy a vaginy

163.                     Nádory vulvy a vaginy

164.                     Nenádorová onemocnění a prekancerózy děložního hrdla

165.                     Nádory děložního hrdla

166.                     Nenádorová onemocnění děložního těla

167.                     Prekancerózy a nádory děložního těla

168.                     Onemocnění vejcovodů, mimoděložní těhotenství

169.                     Ovariální cysty

170.                     Epitelové nádory ovaria

171.                     Germinální a sex-cord stromální nádory ovária

172.                     Onemocnění placenty, pupečníku a plodových obalů (abnormality placenty a pupečníku, záněty)

173.                     Gestační trofoblastická nemoc

174.                     Patologie těhotenství ((pre)eklampsie, akutní komplikace těhotenství a porodu u matky)

175.                     Nenádorová onemocnění prsu

176.                     Nádory prsu

 

PATOLOGIE CENTRÁLNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU A NEUROMUSKULÁRNÍ PATOLOGIE

177.                       Edém mozku, hydrocefalus, nitrolební hypertenze

178.                       Poruchy neurogeneze, neurokutánní syndromy, traumata CNS

179.                       Cerebrovaskulární onemocnění (cévní malformace, ischémie, hemoragie)

180.                       Neuroinfekce  

181.                       Prionózy, metabolické a toxické encefalopatie

182.                       Demyelinizační onemocnění

183.                       Neurodegenerativní onemocnění

184.                       Nádory CNS

185.                       Patologie oka

186.                       Neuromuskulární patologie (periferní neuropatie, onemocnění nervosvalové ploténky, myopatie)

 

PATOLOGIE KOSTÍ A KLOUBŮ

187.                       Osteoporóza

188.                       Zlomeniny kostí a jejich hojení, osteonekróza

189.                       Metabolické osteopatie (rachitida a osteomalacie, Möller_Barlowova choroba, fibrózní osteodystrofie a renální osteodystrofie, osteopatie)

190.                       Osteomyelitida, TBC kostí, Pagetova choroba

191.                       Pseudotumory, cysty a nádory kostí

192.                       Artróza, spondylóza a spondylartróza

193.                       Záněty a nádory kloubů

 

PATOLOGIE ENDOKRINNÍHO SYSTÉMU

194.                       Nenádorová onemocnění a nádory hypofýzy, hypofyzární syndromy

195.                       Poruchy funkce nadledvin

196.                       Nádory nadledvin

197.                       Nenádorová onemocnění štítné žlázy a tyreoidální syndromy

198.                       Nádory štítné žlázy

199.                       Onemocnění příštítných tělísek

 

DIABETES MELLITUS

200.                       Diabetes mellitus

PATOLOGIE KŮŽE

201.                       Neinfekční dermatitidy

202.                       Infekční dermatitidy a zánětlivé nemoci dermis a podkoží

203.                       Epitelové léze a nádory kůže  

204.                       Mezenchymální nádory kůže

205.                       Melanocytární léze a nádory kůže

PEDIATRICKÁ  PATOLOGIE

206.                       Nezralost novorozenců a patologie plodu před porodem, poškození plodu při porodu (porodní asfyxie, poranění plodu za porodu)

207.                       Poruchy postnatální adaptace (nemoc hyalinních membrán, bronchopulmonální dysplázie, retinopatie, nekrotizující enterokolitis a novorozenecká sepse)  

208.                       Nádory dětí a dospívajících

 

PATOLOGIE SYSTÉMOVÝCH INFEKCÍ

209.                     Infekce herpetickými viry a virové exantémy

210.                     Respirační virové a bakteriální infekce

211.                     Infekce vyvolané grampozitivními bakteriemi

212.                     Infekce vyvolané gramnegativními bakteriemi

213.                     Primárně enteropatogenní bakteriální infekce

214.                     Klostridiové a chlamydiové infekce, zoonózy a onemocnění přenášená hmyzem

215.                     Mykózy

216.                     Protozoární nákazy (toxoplazmóza, malárie, amébové nákazy, giardióza, trichomoniáza, leishmanióza, trypanozomiáza) a helmintózy (nematodózy, infekce vyvolané motolicemi a tasemnicemi)  

 

Rozpis výuky -
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka Hodnocení
Úterý03.10.2023Úvod. Úloha a metody patologie, zdraví, nemoc, příčiny a klasifikace chorob prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. 
Čtvrtek05.10.2023Typy a příčiny poškození buňky a tkání. Nekróza a apoptóza. Osud poškozené tkáně. prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. 
Úterý10.10.2023Patologie organel (endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, lyzozomy, peroxyzomy, mitochondrie). MUDr. Helena Hůlková, Ph.D. 
Čtvrtek12.10.2023Amyloid a amyloidóza doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D. 
Úterý17.10.2023Poruchy komplexních molekul (steatóza, poruchy glykogenu). Poruchy vody a iontů. Kalcifikace. prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. 
Čtvrtek19.10.2023Hematogenní pigmenty vznikající extra- a intravaskulárně. Ikterus. Projevy hemoglobinémie. prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. 
Úterý24.10.2023Místní poruchy krevního oběhu. Trombóza, embolie, hyperemie, ischemie, infarkt. prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. 
Čtvrtek26.10.2023Exogenní pigmenty prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. 
Úterý31.10.2023Autogenní pigmentace prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. 
Čtvrtek02.11.2023Příčiny a projevy oběhové nedostatečnosti. Patomorfologie šoku. doc. MUDr. Kristýna Němejcová, Ph.D. 
Úterý07.11.2023Zánět I. Definice zánětu, příčiny zánětu. Patomorfologie akutní fáze zánětu. Zánětlivý exsudát. Funkce jednotlivých buněk, úloha mediátorů. Fagocytóza a její poruchy. Hojení akutního zánětu, rezoluce, organizace, regenerace, hojení ran, reparativní pochody. prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. 
Čtvrtek09.11.2023Zánět II. Systematika exsudativních zánětů kůže, serózních blan, sliznice a intersticiální záněty. prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. 
Úterý14.11.2023Zánět III. Chronické záněty. Granulomatózní zánětlivé procesy. Fibroplastické procesy prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. 
Čtvrtek16.11.2023Infekční choroby I. Patomorfologie tkáňových změn při virových infekcích prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. 
Úterý21.11.2023Infekční choroby II. Patomorfologie tkáňových změn při bakteriálních infekcích prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. 
Čtvrtek23.11.2023Obecná onkologie I prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. 
Úterý28.11.2023Obecná onkologie II prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. 
Čtvrtek30.11.2023Základy molekulární patologie nádorových onemocnění. Molekulárně biologické metody používané v molekulární patologii.  
Úterý05.12.2023Mezenchymové nádory. prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. 
Čtvrtek07.12.2023Nádory krvetvorné a lymfoidní tkáně MUDr. Jan Stříteský, CSc. 
Úterý12.12.2023Epitelové nádory MUDr. Radek Jakša, Ph.D. 
Čtvrtek14.12.2023Neuroektodermové nádory prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. 
Úterý19.12.2023Vrozené srdeční vady. Patologie endokardu MUDr. Lenka Planičková 
Čtvrtek21.12.2023Patologie myokardu doc. MUDr. Kristýna Němejcová, Ph.D. 
Úterý02.01.20242.1.2024 - 5.1.2024 Integrovaný blok mikrobiologie a patologie 
Úterý09.01.2024Patologie cév. doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D. 
Čtvrtek11.01.2024Patologie dýchacího systému I prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. 
Úterý16.01.2024Patologie dýchacího systému II prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. 
Čtvrtek18.01.2024Hematopatologie I MUDr. Jan Stříteský, CSc. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK