PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Radiodiagnostika - B00098 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Radiology
Zajišťuje: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN (11-00620)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/25, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
Další informace: http://radio.lf1.cuni.cz/
Staré označení: 98
Garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA
Patří mezi: Povinné LEK 4.r._23/24
Atributy: Lékařství
Předmět pro elearning
Klinický předmět
Prerekvizity : B00003, B02925, B03161, B03162
Je prerekvizitou pro: B02932, B02933, B02934, B03012, B01055, B03137, B01408
Anotace -
Poslední úprava: Jana Kolářová (22.02.2021)
Výuka navazuje na znalosti získané v kurzu Propedeutika zobrazovacích metod. Náplň: diagnostické zobrazovací metody, ultrasonografie, konvenční radiologie, angiografie a intervenční radiologie, vyšetření magnetickou rezonancí, CT, zobrazení prsu, ochrana před zářením.
Literatura
Poslední úprava: Jana Kolářová (22.02.2021)

Povinná:

 • Seidl, Zdeněk. Radiologie pro studium i praxi. Praha: Grada, 2012, 368 s. ISBN 978-80-247-4108-6.
 • Heřman, Miroslav. Základy radiologie. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2014, 314 s. ISBN 978-80-244-2901-4.
 • Daneš, Jan. Základy mamografie : vybrané kapitoly pro lékaře a laborantky. Praha: Egem, 2002, 199 s. ISBN 80-7199-062-0.
 • Armstrong, Peter, Wastie, Martin L. Rockall, Andrea G.. Diagnostic imaging. Chichester ; Hoboken: John Wiley & Sons, 2009, 469 s. ISBN 978-1-4051-7039-0.
 • Herring, William. Learning radiology : recognizing the basics. Philadelphia: Elsevier Mosby, 2012, 318 s. ISBN 978-0-323-07444-5.
 • Patel, Pradip R.. Lecture notes. Radiology. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2010, 324 s. ISBN 978-1-4051-9514-0.
 • Mettler, Fred A.. Essentials of radiology. Philadelphia: Elsevier/Saunders, 2014, 309 s. ISBN 978-1-4557-4225-7.
 • Seidl, Zdeněk, Vaněčková, Manuela. Magnetická rezonance hlavy, mozku a páteře. Praha: Grada, 2007, 319 s. ISBN 978-80-247-1106-5.
 • Vaněčková, Manuela, Seidl, Zdeněk. Magnetická rezonance a roztroušená skleróza mozkomíšní. Praha: Mladá fronta, 2010, 148 s. ISBN 978-80-204-2182-1.
 • Hořák, Jaromír. Pediatrická radiologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2012, 187 s. ISBN 978-80-246-2101-2.
 • Singh, Harjit Neutze, Janet A. (eds.). Radiology fundamentals : introduction to imaging [and] technology introduction to imaging [and] technology. New York, NY: Springer Science+Business Media, LLC, 2012, 362 s. ISBN 978-1-4614-0944-1.
 • Seidl, Zdeněk. Diagnostická radiologie Neuroradiologie. Praha: Grada, 2014, 528 s. ISBN 978-80-247-9426-6.
 • Atlas of Radiological Images [online]. Dostupné z: http://atlas.mudr.org/

Metody výuky
Poslední úprava: Jana Kolářová (14.09.2023)

Forma výuky: 10 h semináře a 15 hodin stáže

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. (19.09.2022)

Zápočet

Zápočet se uděluje za docházku na stážích, která je vyžadována v plném rozsahu. V případě jakékoli absence lze náhradu bez problémů řešit jak dopředu, tak zpětně po domluvě (pište na jiri.benes2@vfn.cz případně na MSTeams).

Studijní materiály

Základním zdrojem informací jsou elearningové prezentace na webu radiologické kliniky (radio.lf1.cuni.cz/zkouska), které jsou uspořádané podle otázek ke zkoušce. Tyto přednášky je vhodné doplnit informacemi z radiologických webů (např. radiopaedia.com)

Zkouška

Zkušební termíny pro daný kruh jsou vždy v pátek daný týden stáže (předtermín) a poté obvykle středu odpoledne další týden (v případě zájmu je možné i pondělí). Jakékoli jiné termíny či potřeby je možné řešit po domluvě (pište na jiri.benes2@vfn.cz případně na MSTeams).

Studenti před zkouškou píší krátký test v Rogo. Test má 10 otázek – dva náhodné snímky s poznáním patologie, 5 otázek na obrázky a diagnózy z e-learningových prezentací, jedna otázka na indikace vyšetření (viz dokument ke stažení v Teamsech) a dvě teoretické otázky z prezentací. Význam testu – při dosažení 100% dostává student automaticky výborně. Jinak je analýza a výsledek testu součástí ústního zkoušení a výsledná známka je syntézou obou výkonů. Ústní část – klasické ústní zkoušení z jednoho vylosovaného tématu (dle e-learningových přednášek).

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA (04.10.2021)

Otázky ke zkoušce odpovídají jednotlivým přednáškám v e-learningovém kurzu.

 

Okruhy

1. Diagnostika plicních zánětů a nádorů
- základní obraz na RTG hrudníku
- dif. dg. ground-glass zastření na CT hrudníku
- základní obrazy plicních zánětů na CT
- úloha zobrazovacích metod ve stagingu plicního karcinomu
- obraz metastatického postižení plic

2. Diferenciální diagnostika základních patologických obrazů na RTG hrudníku
- zastření plic na RTG hrudníku
- projasnění plic na RTG hrudníku
- rozdíl v obrazu alveolárního a intersticiálního procesu na RTG hrudníku

3. Diagnostika patologií pleury a intersticiálních procesů plic
- úloha prostého snímku - základní obrazy fluidothoraxu, PNO, plicní fibrózy
- obraz intersticiálního postižení na HRCT - retikulace, nodulace, bronchiektázie, voština
- klasický obraz sarkoidózy
- klasický obraz UIP

4. Zobrazovací možnosti v oblasti obličeje a krku
- základní obrazy fraktur obličejového skeletu
- diagnostika zánětů VDN
- posouzení uzlin na krku
- zobrazování patologií štítné žlázy a slinných žláz

5. Diagnostika patologií velkých cév
- diagnostika plicní embolie, disekce aorty, aneurysmat abdominální aorty

6. Diagnostika patologií středně velkých cév
- DSA tepen - technika a obecné možnosti angiografických výkonů
- CTA
- diagnostika HŽT

7. Pediatrická radiologie
- specifita pediatrického zobrazování
- novorozenecké pneumopatie
- fraktury specifické pro dětský věk
- CAN

8. Diagnostika patologií ledvin
- vyšetření při podezření na renální koliku
- diferenciální diagnostika expanzí ledvin, možnosti vyšetření
- diagnostika traumatu ledvin a retroperitonea zobrazovacími metodami

9. Onkologická diagnostika
- staging tumorů - úloha zobrazovacích metod
- PET/CT - základní představa o dané modalitě a její úloha v diagnostice
- možnosti intervenční radiologie v onkologii

10. Akutní stavy břišní
- diagnostické zobrazovací metody při náhlých příhodách břišních
- diagnostika a lokalizace cizího tělesa
- trauma břicha diagnostika zobrazovacími metodami

11. Diagnostika patologií jater
- difúzní postižení jater - steatóza, její význam a obraz na zobr. metodách
- obraz jaterní cirhózy, portokavální anastomózy
- dif. dg. jaterních ložisek

12. Diagnostika patologií tenkého a tlustého střeva
- diagnostika a screening kolorektálního karcinomu
- záněty střev - dif. dg. a úloha zobrazovacích metod

13. Diagnostika patologií žlučníku a žlučových cest
- zobr. metody v rámci dif. dg. ikteru
- možnosti průkazu cholecystolithiasy
- diagnostika zánětů žlučníku

14. Diagnostika patologií slinivky břišní
- úloha zobrazovacích metod u akutní pankreatitidy
- obraz chronické pankreatitidy
- tumory pankreatu - diagnostika zobrazovacími metodami

15. Diagnostika postižení uzlin
- základní lokalizace uzlinových skupin v lidském těle
- zhodnocení uzliny na USG a její možné patologie
- dif. dg. zvětšených uzlin
- diagnostika lymfomů

16. Diagnostika kostních patologií, traumatologie
- základní obraz fraktury na prostém snímku
- druhy a význam periostálních reakcí
- záněty kostí a jejich diagnostika
- dif. dg. ložisek ve skeletu

17. Diagnostika postižení kloubů
- význam prostého snímku pro patologie kloubů
- známky osteoartrózy na prostých snímcích
- úloha MRI pro diagnostiku kloubních patologií

18. Diagnostika vývodných cest močových a prostaty
- dif. dg. dilatace ureterů
- základní metody při diagnostice karcinomu prostaty
- základní metody při diagnostice uroteliálních karcinomů

19. Diagnostika cévních mozkových příhod
- možnosti diagnostiky u ischemických a hemoragických CMP
- angiografie mozkových tepen, možnosti intervencí, potvrzení smrti mozku

20. Diagnostika ložiskových a difúzních patologií mozku, kraniocerebrální traumata
- obraz demyelinizačních procesů na zobrazovacích metodách
- hledání metastáz v mozku, zásady diagnostiky primárních nádorů mozku
- kraniocerebrální traumata

21. Onemocnění páteře a míchy
- zobrazovaní při podezření na trauma
- degenerativní změny páteře, známky na RTG
- záněty, nádory páteře a mícha

22. Onemocnění malé pánve u žen
- pánevní záněty
- dif. dg. cystických útvarů v malé pánvi
- diagnostika maligní nádory pánevních orgánů

23. Diagnostika patologií prsů
- mamografický screening - význam
- dif. dg. hmatných ložisek v prsech
- diagnostika karcinomů prsu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK