PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klinická genetika - B01311 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Clinical Genetics
Zajišťuje: Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN (11-00160)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/25, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Alice Baxová; baxova.alica@vfn.cz
Další informace: http://biol.lf1.cuni.cz/menu.htm
Garant: prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
Patří mezi: Povinné LEK 4.r._23/24
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B03121, B03161, B03162
Je prerekvizitou pro: B02418
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Jana Kolářová (22.02.2021)
Klinická genetika je samostatný lékařský obor. Zabývá se jednak genetickými aspekty a jednak faktory zevního prostředí, které podmiňují vznik mnoha lidských (dědičných) onemocnění a vad. Při diagnostice, stanovování prognózy, prevenci a terapii využívá poznatky obecné (formální) genetiky, experimentální genetiky, metody klinicko-genetického vyšetření a nejmodernější laboratorní metody, zejména z oblasti molekulární genetiky a cytogenetiky. Nedílnou součástí oboru je registrace a dispenzarizace chorob a vad.
Cíl předmětu
Poslední úprava: KOT02392 (02.05.2008)

Aplikovat poznatky z předmětu Biologie a genetika v teoretické části studia do klinické praxe. Seznámit formou stáží studenty s chodem oddělení lékařské genetiky, molekulárně genetické a cytogenetické laboratoře.

Sylabus
Poslední úprava: Jana Kolářová (22.02.2021)

<

Literatura
Poslední úprava: Jana Kolářová (12.09.2023)

Povinná:

  • Otová, Berta. Lékařská biologie a genetika. (I. díl). Praha: Univerzita Karlova nakladatelství Karolinum, 2022, 123 s. ISBN 978-80-246-5221-4.
  • Kohoutová, Milada. Lékařská biologie a genetika. (II. díl). Praha: Karolinum, 2012, 202 s. ISBN 978-80-246-1873-9.
  • Panczak, Aleš. Lékařská biologie a genetika (III. díl). Praha: Nakladatelství Karolinum, 2019, 144 s. ISBN 978-80-246-4452-3.
  • ŠEDA, O., LIŠKA, F., ŠEDOVÁ, L.. Aktuální genetika online. : Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, 2005, s. ISBN .
  • Kotlas, Jaroslav. Návody a úkoly k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky. Praha: Karolinum, 2011, 148 s. ISBN 978-80-246-1933-0.
  • Snustad, D. Peter, Simmons, Michael J.. Genetika. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 844 s. ISBN 978-80-210-8613-5.
  • Snustad, D. Peter, Simmons, Michael J.. Principles of genetics. Hoboken, NJ: Wiley, 2012, 766 s. ISBN 978-0-470-90359-9.
  • Turnpenny, Peter D.. Emery's elements of medical genetics. [Saint Louis, Missouri]: Elsevier, 2017, s. ISBN 0-7020-6689-3.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. (18.03.2020)

 Aktuálně (18.3.2020): Informace pro studenty 4. ročníku - byly vydány aktuální pokyny k získání zápočtu a spuštěn výukový portál.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK