PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Chirurgie - klinika a úvod do kardiovaskulární medicíny - B02105 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Surgery - Clinic and introduction to cardiovascular medicine
Zajišťuje: I. chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN (11-00660)
II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN (11-00690)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/125, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 125 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: as.MUDr. Aleš Paclík
Další informace: http://chir1.lf1.cuni.cz
Staré označení: 74
Garant: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
Patří mezi: Povinné LEK 4.r._23/24
Atributy: Lékařství
Předmět pro elearning
Klinický předmět
Prerekvizity : B00634, B03161, B03162
Je prerekvizitou pro: B02942, B02928, B02932, B02933, B03001, B02941, B02948, B02418, B03142, B02934
Ve slož. prerekvizitě: B01055
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Doporučená literatura pro chirurgii.doc MUDr. Aleš Paclík
stáhnout IV. ročník - Rotace skupin..doc střídání pracovišť po jednotlivých týdnech MUDr. Aleš Paclík
stáhnout Opatreni dekana 3_2021_ zahraniční stáže fin.docx Před výjezdem na zahraniční stáž... MUDr. Aleš Paclík
stáhnout Prezenční list.doc K vytištění před začátkem stáže MUDr. Aleš Paclík
stáhnout Sylabus výuky chirurgie 4. ročník..docx program stáže na jednotlivých pracovištích MUDr. Aleš Paclík
stáhnout Úvodní informace k výuce.docx K přečtení před začátkem stáže. MUDr. Aleš Paclík
Anotace
Poslední úprava: Jana Kolářová (19.02.2021)
Uplatnění znalostí z propedeutiky a speciální chirurgie, praxe na odděleních a operačních sálech v roli sekundárního lékaře, teoretická a praktická příprava ke státní závěrečné zkoušce z chirurgie. Diagnostika chirurgických onemocnění, jednotlivé orgány a systémy, indikace k operaci, chirurgické výkony, asistence při operacích, intenzivní péče v chirurgii, pooperační komplikace, převazy, zacházení s nemocnými. Účast při ranních vizitách, uplatnění znalostí z propedeutiky, komunikace s pacientem, praktická výuka speciální chirurgie, účast při převazech, indikace k operaci, pooperační péče, důraz na aktivitu studentů, aktivní zapojení do práce lékaře, účast na ranních konferencích včetně rtg vizit, účast při práci lékařů na ambulancích a operačních sálech včetně asistence, na oddělení JIP, řešení pooperačních komplikací.
Literatura
Poslední úprava: Jana Kolářová (19.02.2021)

Povinná:

  • Zeman, Miroslav, Krška, Zdeněk. Chirurgická propedeutika. Praha: Grada, 2011, 512 s. ISBN 978-80-247-3770-6.
  • Zeman, Miroslav, Krška, Zdeněk. Speciální chirurgie. Praha: Galén, 2014, 511 s. ISBN 978-80-7492-128-5.
  • Pafko, Pavel. Základy speciální chirurgie. Praha: Galén : Karolinum, 2008, 385 s. ISBN 978-80-246-1451-9.

Doporučená:

  • Krška, Zdeněk, Zavoral, Miroslav. Krvácení do gastrointestinálního traktu. Praha: Triton, 2007, 384 s. ISBN 978-80-7254-994-8.
  • Šváb, Jan. Náhlé příhody břišní. Praha: Galén : Karolinum, 2007, 205 s. ISBN 978-80-246-1394-9.
  • Pafko, Pavel. Náhlé příhody břišní Operační manuál. Praha: Grada, 2005, s. ISBN 978-80-247-7763-4.
  • Krška, Zdeněk. Miniinvazivní intervenční medicína. Praha: Triton, 2001, 175 s. ISBN 80-7254-162-5.
  • Páral, Jiří. Malý atlas obvazových technik. Praha: Grada Publishing, 2008, 238 s. ISBN 978-80-247-2255-9.
  • Krška, Zdeněk. Techniky a technologie v chirurgických oborech : vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2011, 262 s. ISBN 978-80-247-3815-4.
  • Firt, Pavel, Hejnal, Jaroslav, Vaněk, Ivan. Cévní chirurgie. Praha: Karolinum, 2006, 323 s. ISBN 80-246-1251-8.

Metody výuky
Poslední úprava: Jana Kolářová (12.09.2023)

100 % povinná účast na výuce

Studenti se s případnými dotazy budou obracet na příslušné kruhové odborné asistenty.

IV. ročník - zástupce pro výuku odb. as. MUDr. Aleš Paclík, ales.paclik@vfn.cz

VI. ročník - zástupce pro výuku odb. as. MUDr. Kristian Chrz, kristian.chrz@vfn.cz

Vstupní požadavky
Poslední úprava: MUDr. Aleš Paclík (31.08.2023)

K výuce se doporučuje bílý plášť, kalhoty a košili či tričko, bílé přezutí, fonendoskop,psací potřeby,
poznámkový sešit. ISIC.
Vyžadujeme krátké nehty a upravené vlasy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK