PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Hygiena a epidemiologie předstátnicová stáž - B02107 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Hygiene and Epidemiology Practice before State Examination
Zajišťuje: Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN (11-00200)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/75 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 75 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: doc.MUDr.M.Tuček,CSc.
Další informace: http://hyg.lf1.cuni.cz/
Garant: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
Patří mezi: Povinné LEK 4.r._17/18
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00384, B00385
Je prerekvizitou pro: B02418
Anotace
Poslední úprava: DSVOBOD (24.06.2010)

Vybrané kapitoly z hygieny a epidemiologie: epidemiologie prostředí, toxikologie, rizikové faktory ve výživě, rizikové faktory v pracovním prostředí, v interiérech, epidemiologie infekční, neinfekční - rizikové faktory, prevence - životní styl, podpora zdraví
Literatura
Poslední úprava: HOL02040 (27.08.2015)

 Základní  studijní  literatura

 1.      Tuček, M. a kol.: Hygiena a epidemiologie. Univerzita Karlova, Karolinum Praha, 2012

 2.      Tuček, M. a kol.: Hygiena a epidemiologie pro bakaláře. Univerzita Karlova, Karolinum Praha, 2012

 3.      Bencko,V. a kol.: Hygiena a epidemiologie. Učební texty k seminářům a praktickým cvičením pro studijní obor zubní lékařství. Univerzita Karlova, Karolinum Praha, 2006

 4.      Kudlová E., Bencko V., Holcátová I., Králíková E., Novotný L., Rameš J., Schejbalová M., Slámová A.: Hygiena výživy a nutriční epidemiologie. Karolinum Praha, 2008.

 

 Doporučená  studijní  literatura:

      1. Šubrt B., Tuček M.: Pracovnělékařské služby. Povinnosti zaměstnavatelů a lékařů. ANAG, 2014.

 1. Králíková E. a kol.: Závislost na tabáku, Adamira, Břeclav 2013.
 1. Zvárová, J.: Základy statistiky pro biomedicínské obory, Karolinum Praha, 2012.
 1. Beneš, J. a kol.: Infekční lékařství. Galen, 2009
 1. Beran J., Havlík J. a kol.: Lexikon očkování. Maxdorf Jessenius, 2008.
 1. Svačina Š. a kol. : Klinická dietologie. Grada Publishing a.s., 2008
 1. Zvárová, J.: Biomedicínská statistika I. Základy statistiky pro biomedicínské obory. www.lf1.cuni.cz (studium - výukové materiály - Elektronické učební texty EuroMISE), 2007
 1. Tuček, M., Cikrt, M., Pelclová, D.: Pracovní lékařství pro praxi. Příručka s doporučenými standardy. Grada Publishing, a.s. Praha, 2005.
 1. Kudlová E., Mydlilová A.: Výživové poradenství u dětí do dvou let. Grada Publishing,2005.
 1. Beran J., Havlík J., Vonka V.: Očkování - minulost, přítomnost, budoucnost. Galén, 2005.
 1. Zvárová, J., Malý, M. (eds.): Statistické metody v epidemiologii. Univerzita Karlova, Karolinum Praha 2003
 1. Kolektiv autorů: Epidemiologie - výukové texty pro studenty 1. LF UK., Univerzita Karlova, Karolinum Praha 2002
 1. Kolektiv autorů: Manuál prevence v lékařské praxi. SZÚ, 1998 - 2002.
 1. Bencko, V., Cikrt, M., Lener, J.: Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Grada - Avicenum Praha, 1995

Doporučená  studijní  literatura cizojazyčná

 1. LaDou J., Harrison R: Current Occupational & Environmental Medicine. Fifth EditionThe Mc Graw-Hill Education. 2014.
 1. Steward B.W., Wild Ch.P. (eds.): World Cancer Report 2014, IARCPress, Lyon 2014.
 1. Palmer K.T., Brown I., Hobson J.: Fitness for work, the medical aspects. Oxford Univ. Press, 2013.
 1. Adami H.-O., Hunter D., Trichopoulos D.: Textbook of Cancer Epidemiology. Oxford Univ. Press 2002.
 1. Riboli E., Lambert R.: Nutrition and Lifestyle: Opportunities for Cancer Prevention. IARC Scientific Publications No. 156. IARCPress, Lyon, 2002
 1. IARC Handbooks of Cancer Prevention, Vol. 6: Weight Control and Physical Activity.  IARCPress, Lyon, 2002.
 1. Moon, G., Gould, M. et all.: Epidemiology: An Introduction. Open University press, Bickingham, 2001.
 1. Greenberg R.S., Daniels S.R., Flanders W.D., Eley J.W., Boring J.R.: Medical Epidemiology. Lange Medical Books, New York, 2001.
 1. Rothman K.J., Greenland S.: Modern Epidemiology, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 1998.
 1. Maroni M., Seifert B., Lindvall, T.: Indoor Air Quality. A Comprehensive Textbook. Elsevier, 1995.
 1. Beaglehole, R., Bonita R., Kjellstrom, T.: Basic epidemiology. WHO, Geneva, 1993.
 1. Levy, B.S., Wegman, D.H.: Occupational Health. Recognizing and preventing work-related disease. Little, Brown and Company, Boston, 1988.
 1. Guidelines for drinking-water quality. WHO, 1984.
 1. http://www.iarc.fr/en/publications/IARC publications
 1. http://www.iarc.fr/en/cancertopics/index.php
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK