PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do společenských věd II. - YBSA002
Anglický název: Introduction to Social Sciences II.
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBZB40000
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Miloš Havelka, CSc.
Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Karel Čada, Ph.D.
prof. Miloš Havelka, CSc.
Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.
Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
Prerekvizity : YBSA001
Je prerekvizitou pro: YBSB027, YBSB001, YBSB048, YBSB030, YBSB034, YBSB004, YBSB008, YBSB010, YBSC062, YBSC177K, YBSC177, YBSB023, YBSB011, YBSB038, YBSB041, YBSB007, YBSB009, YBSB005, YBSB013, YBSB014, YBSB021, YBSB037, YBSB029, YBSB033, YBSB042, YBSC053, YBSC198, YBSC199, YBSB012, YBSB044, YBSB006, YBSB047, YBSB015, YBSB020, YBSB022, YBSB031, YBSB040, YBSC146, YBSC152, YBSC161, YBSB046, YBSB025, YBSB028, YBSB032, YBSB035, YBSB018, YBSC208, YBSB002, YBSB003, YBSC075, YBSC139, YBSB016, YBSB024, YBSB036, YBSC140, YBSC148, YBSC150, YBSC160, YBSC171, YBSB045
Anotace
Druhá část uvedení do studia společenských věd navazuje na první semestr věnovaný klíčovým otázkám filosofie společenských věd. Tento semestr přednáškového cyklu je věnován základním teoretickým přístupům, které utvářejí oborovou a paradigmatickou různorodost společenskovědních disciplín. Studenti by se v kurzu měli na základní úrovni obeznámit s různými východisky, které jsou ve společenských vědách využívány pro přístup k předmětu studia.
Poslední úprava: Gabrielová Hana, Mgr. (03.08.2022)
Metody výuky
NAHRÁVKY PŘEDNÁŠEK BUDOU POSTUPNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM NÁSLEDUJÍCÍHO PLAYLISTU: https://media.fhs.cuni.cz/media/6347fe34c0df48baa9d858e8527d7ced
Poslední úprava: Vrabec Martin, Mgr., Ph.D. (11.03.2024)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška má podobu písemného testu. Studenti odpovídají na tři otázky, které se vztahují k jednomu z přednášených témat letního semestru. Předmětem zkoušky je obsah přednášek a znalost povinné literatury předepsané ke každé přednášce.

Při hodnocení písemného testu bude zohledněn případný nadprůměrný výsledek zápočtu Úvodu do společenských věd I. (25 bodů a více).

Poslední úprava: Špaček Ondřej, Mgr. et Mgr., Ph.D. (16.02.2021)
Sylabus

Témata přednášek

 

1             19.02.    Ondřej Špaček                 Metodologický individualismus a teorie racionální volby

2             26.02.    Ondřej Špaček                 Holismus, struktura a jednání                                   

3             04.03.    Jitka Lindová                   Měření a testování (zejména v psychologii)        

4             11.03.    Jitka Lindová                   Vědomí a nevědomí jako předmět zkoumání    

5             18.03.    Markéta Zandlová            Konfliktualistické přístupy: konflikt, kritická teorie a marxismus                              

6             25.03.    Martin Heřmanský           Interpretativní přístupy: fenomenologie, rozumění, význam a symbol                                  

7             01.04.   Velikonoční pondělí                                                       

8             08.04.    Hedvika Novotná             Esencialismus, sociální konstruktivismus a vědění

9             15.04.    Hedvika Novotná             Reprezentace: jazyk, význam a diskurz                 

10           22.04.    Karel Čada                      Dilema struktury a jednání                                        

11           29.04.    Magdaléna Šťovíčková Jantulová              Modernita                                         

12           06.05.    Martin Heřmanský           Reflexivní obrat                               

13           13.05.    Hedvika Novotná             Závěrečné shrnutí, struktura a strategie studia společenských věd na FHS, Erasmus                                             

Studijní literatura: ke každé přednášce je vypsaná povinná literatura v rozsahu 10-15 stran.

Podrobnější informace a veškeré další podklady k předmětu naleznete na stránce kurzu v Moodle 3: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=13 

Poslední úprava: Novotná Hedvika, Mgr., Ph.D. (26.02.2024)
Studijní opory

Moodle stránka kurzu: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=13 

Poslední úprava: Novotná Hedvika, Mgr., Ph.D. (27.04.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK