PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do společenských věd II. - YBSA002
Anglický název: Introduction to Social Sciences II.
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBZB40000
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Miloš Havelka, CSc.
Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Vyučující: prof. Miloš Havelka, CSc.
Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.
Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
Prerekvizity : YBSA001
Je prerekvizitou pro: YBSB004, YBSB001, YBSB010, YBSC062, YBSC177K, YBSC177, YBSB023, YBSB011, YBSB038, YBSB041, YBSB007, YBSB009, YBSB005, YBSB013, YBSB014, YBSB021, YBSB037, YBSB027, YBSB029, YBSB033, YBSB042, YBSC053, YBSC198, YBSC199, YBSB044, YBSB006, YBSB015, YBSB018, YBSB012, YBSB020, YBSB022, YBSB031, YBSB040, YBSC146, YBSC152, YBSC161, YBSB025, YBSB028, YBSB032, YBSB035, YBSB030, YBSB034, YBSB002, YBSB003, YBSC075, YBSC139, YBSB016, YBSB024, YBSB036, YBSC140, YBSC148, YBSC150, YBSC160, YBSC171, YBSB008
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (03.08.2022)
Druhá část uvedení do studia společenských věd navazuje na první semestr věnovaný klíčovým otázkám filosofie společenských věd. Tento semestr přednáškového cyklu je věnován základním teoretickým přístupům, které utvářejí oborovou a paradigmatickou různorodost společenskovědních disciplín. Studenti by se v kurzu měli na základní úrovni obeznámit s různými východisky, které jsou ve společenských vědách využívány pro přístup k předmětu studia.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (20.02.2023)
NAHRÁVKY PŘEDNÁŠEK BUDOU POSTUPNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM NÁSLEDUJÍCÍHO PLAYLISTU: https://media.fhs.cuni.cz/cs/Detail/0/18876
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (16.02.2021)

Zkouška má podobu písemného testu. Studenti odpovídají na tři otázky, které se vztahují k jednomu z přednášených témat letního semestru. Předmětem zkoušky je obsah přednášek a znalost povinné literatury předepsané ke každé přednášce.

Při hodnocení písemného testu bude zohledněn případný nadprůměrný výsledek zápočtu Úvodu do společenských věd I. (25 bodů a více).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (03.02.2023)

Témata přednášek

1)      Metodologický individualismus a teorie racionální volby (13. 2.)

2)      Holismus, struktura a jednání (20. 2.)

3)      Konfliktualistické přístupy: konflikt, kritická teorie a marxismus (27. 2.)

4)      Interpretativní přístupy: fenomenologie, rozumění, význam a symbol (6. 3.)

5)      Dilema struktury a jednání (13. 3.)

6)      Esencialismus, sociální konstruktivismus a vědění (20. 3.)

7)      Reprezentace: jazyk, význam a diskurz (27. 3.)

8)      Vědomí a nevědomí jako předmět zkoumání (3. 4.)

                VELIKONOCE (10. 4.)

9)      Měření a testování (zejména v psychologii)  (17. 4.)

10)   Reflexivní obrat / modernita TBA (24. 4.)

                1. KVĚTEN

                8. KVĚTEN          

11)   Závěrečné shrnutí, struktura a strategie studia společenských věd na FHS, Erasmus (15. 5.)

Studijní literatura: ke každé přednášce je vypsaná povinná literatura v rozsahu 10-15 stran.

Podrobnější informace a veškeré další podklady k předmětu naleznete na stránce kurzu v Moodle 3: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=13 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D. (27.04.2020)

Moodle stránka kurzu: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=13 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK