PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sociologie spotřeby - YBSB009
Anglický název: Sociology of Consumption
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Korekvizity : YBSB001
Prerekvizity : YBSA002
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (01.02.2021)
Kurz se zaměřuje na představení klíčových přístupů a témat současné sociologie spotřeby. První část kurzu bude věnována východiskům studia spotřeby v sociálních vědách. V druhé části budeme na příkladu různých zájmových oblastí studia (hudba, film, jídlo, alkohol, technologie, nakupování apod.) ilustrovat klíčové koncepty sociologie spotřeby. Kurz patří mezi sociologické povinně-volitelné profilující předměty.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (06.02.2020)

Prerekvizitou zápisu předmětů je splnění Úvodu do sociologie. Ostatní zájemci jsou vítáni, mohou požádat o dodatečný zápis, pokud mají absolvovaný jiný relevantní úvodový kurz (zejména Úvod do antropologie), popř. žádost relevantně zdůvodní.

Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (05.02.2020)
 1. Porozumět způsobům, jakým je možné vymezit spotřebu jako fenomén sociologického výzkumu.
 2. Seznámit se s různými přístupy ke studiu spotřeby v sociologii.
 3. Získat základní přehled o hlavních oblastech zájmu ve studiu spotřeby.
 4. Seznámit se a porozumět klíčovým konceptům, které jsou v sociologii spotřeby uplatňovány.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (28.01.2022)

Jádro kurzu tvoří přednášky k uvedeným tématům. Pro ukončení kurzu je nutné samostatné studium textu v angličtině (pro zpracování písemné práce).

Materiály a organizace kurzu v moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9276

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (16.02.2021)

Atestace předmětu je založena na vypracování seminární práce, která bude splňovat parametry odborného textu.

Zadání, tematizace a postup zpracování seminární práce bude součástí práce během semestru. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (16.02.2021)

Pořadí a vymezení jednotlivých témat bude upřesněno na začátku semestru.

Témata kurzu:

 1. Studium spotřeby: uvedení do předmětu studia; organizace kurzu
 2. Rozumění spotřebě: racionální aktér; kritická teorie
 3. Rozumění spotřebě: material culture; teorie praktik
 4. Hudba: vkus a kulturní tolerance
 5. Film: posvěcení a pole legitimní kultury
 6. Jídlo: identita a sociabilita
 7. Drinking culture: pití, prostory spotřeby a maskulinita
 8. Nakupování: shopping mall, spotřeba a veřejný prostor
 9. Móda: styl, luxus a ostentativní spotřeba
 10. Koníčky, DIY: volný čas, subverze a postsocialismus
 11. Turismus: imaginace a autenticita
 12. Důsledky spotřeby: každodenní spotřeba, životní prostředí a změna
 13. Shrnutí a propojení témat
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK