PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sociologie rodiny - YBSB040
Anglický název: Sociology of the Family
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: 40 / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.
Vyučující: Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.
Korekvizity : {Úvod do sociologie (prezenční i kombinovaná forma)}
Prerekvizity : YBSA002
Je neslučitelnost pro: YBA380
Anotace -
Poslední úprava: Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D. (16.09.2021)
Profilový předmět je věnován problematice sociologie rodin a zaměřuje se na rodinné formy soužití v současné společnosti. Cílem kurzu je sledovaní vývoje a proměny tradiční instituce rodiny, a také vzniku nových forem intimních vztahů. Kurz uvádí také sociologické teoretické a metodologické východiska ke zkoumání rodin, vztahů a také dalších souvisejících sociálních jevů.
Sylabus
Poslední úprava: Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D. (22.11.2022)
 1. Co je to rodina? – dokument Nerodič (2017)
 2. Rodiny a společnost – proměny vztahů, definice, přístupy
 3. Vznik moderního feminizmu: dokument She's Beautiful When She's Angry (2014) a druhy díl serialu Mrs. America (2020) a text Hanny Havelkové - První a druhá vlna feminismu: podobnosti a rozdily
 4. Romantická láska a proměny intimity v západní kultuře
 5. Rozvodovost a opakované manželství 
 6. Rodiny, socializace a sociální nerovnosti (a enviromentální krize)   
 7. Rodičovství a dětství
 8. Gender a rodiny
 9. Lidská sexualita v sociologické perspektivě
 10. Násilí v oblasti rodinných a intimních vztahů
 11. Jak studovat rodinu? Metodologické a teoretické poznámky.
 12. Rodiny v české společnosti (data, postoje, trendy)

 

Povinná liteartura během semestru a na zkoušku:

 • Andrle, V.. 1999. Nepotopitelná třída: Rodinné zázemí v sebeprezentaci českých postkomunistických podnikatelů. Biograf 1
 • Havelková, H. 2007. Problém takzvané harmonizace: Náprava „nezamýšlených důsledků“ moderní společnosti, in: K. Šaldová (ed.) Cesty labyrintem: o vědecké profesi, soukromém životě a jejich propojování. Praha: SU AV, s.10-18.
 • Havelková, H. 2004. První a druhá vlna feminismu: podobnosti a rozdily, in: Formánková, L., & Rytířová, K. (Eds.). (2004). abc feminismu. Brno: Nesehnutí, s. 169-182.
 • Jankowiak, W. R., a Fischer, E. F. 1992. A Cross-Cultural Perspective on Romantic Love. Ethnology , Apr., 1992, Vol. 31, No. 2 (Apr., 1992), pp. 149-155.
 • Křížková, A.,Hašková H. 2018. Intersekcionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností. Gender a výzkum/ Gender and Research. 19 (2): 3-6. (editoriál) Dostupné z: https://www.genderonline.cz/cs/issue/46-rocnik-19-cislo-2-2018-intersekcionalni-pristup-ve-zkoumani-socialnich-nerovnosti/558
 • Možný, I. 2009. Proč tak snadno. Praha: Slon, s. 29-57 (kap. 2. Proč tak pozdě?).
 • Možný, I. 2009. Rodina a společnost.Praha: Slon. (kap. 1 a kap. 6)

Doporučená literatura:

 • Newman, M.D. a Liz Grauerholz. 2002. Sociology of Families. Sage Publications.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D. (02.02.2021)

Písemná esej na zadané téma na zakladě přednašek a povinné literatury.

Studijní opory
Poslední úprava: Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D. (05.10.2021)

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7200

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK