PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociologie náboženství - YBSC198
Anglický název: Sociology of Religion
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 40 / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Miloš Havelka, CSc.
Vyučující: prof. Miloš Havelka, CSc.
Prerekvizity : YBSA002
Anotace
Poslední úprava: Bc. Tereza Šustková (09.01.2023)
Kurz má zprostředkovat základní informaci o vlivech náboženství na společnost a společnosti na náboženství a zároveň o specificky náboženských prvcích společenského života ( a s tím spojený výklad základních problémů integrace moderních společností, ukazování jejích vnitřních pout, tvorby ideologií atp.). Seznamuje s hlavními myšlenkami z oblasti dějin sociologie náboženství (A. Comte, E. Durkheim, M. Weber, G. Simmel, T.G. Masaryk atd.). V této souvislosti kurz zároveň představuje specificky pojatý úvod do dějin sociologie a sociální filosofie pro historiky, antropology a filosofy. Kurz je uzavřen testem z přednesené látky a z doporučené literatury.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK